metalurgia metali nie elaznych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metalurgia metali nieżelaznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metalurgia metali nieżelaznych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Metalurgia metali nieżelaznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

Metalurgia metali nieżelaznych. dr inż. Robert Skoblik Wydział Mechaniczny Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania. Literatura. Chodkowski S.: „Metalurgia metali nieżelaznych” WGH Katowice 1962 Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metalurgia metali nieżelaznych' - terrence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metalurgia metali nie elaznych

Metalurgia metali nieżelaznych

dr inż. Robert Skoblik

Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

literatura
Literatura
 • Chodkowski S.: „Metalurgia metali nieżelaznych” WGH Katowice 1962
 • Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977.
 • Encyclopedie des Sciences Industrielles Quillet – MecaniqueLibrairie Aristide Quillet Paris 1974Encyklopedia techniki „Metalurgia” Wyd. Śląsk Katowice1985
 • Kosowski A.: „Zarys odlewnictwa”Wyd. AGH Kraków 1997
 • Muszyński Z.: „Zarys technologii metali” PWN, Warszawa 1978
 • Praca zbiorowa. „Podstawowe techniki wytwarzania w przemyśle maszynowym” WNT Warszawa 1973
 • Szweycer M., Nadolska D.: Metalurgia i odlewnictwo. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej 2002
 • Tabor A., Rączka J.S., Kowalski J.S., Kraus E.: „Metalurgia”. Wyd. Pol. Krak. Kraków 1999
 • „Świat Wiedzy”
 • INTERNET
metalurgia metali nie elaznych1
Metalurgia metali nieżelaznych
 • Metalurgię metali nieżelaznych można podzielić na metalurgię:
 • 1. metalurgię metali nieżelaznych ciężkich; – miedź, kobalt, cynk, cyna ołów, molibden, bizmut, mangan, niob wanad wolfram.
 • 2. metalurgię metali nieżelaznych lekkich; - aluminium, magnez, tytan, beryl, lit, sód,
 • 3. metalurgię metali szlachetnych; - złoto, srebro, platyna, iryd, rod, ruten,
 • 4. metalurgię metali ziem rzadkich; - gal, ind, german, cez, lantan, telur, tor.
metalurgia miedzi1
Metalurgia miedzi
 • 90% miedzi otrzymuje się metodą metalurgii ogniowej.
 • Fazy produkcyjne otrzymywania miedzi:
 • Wzbogacanie rud.
 • Uśrednianie, mieszanie, brykietowanie mieszanki koncentratów miedzi.
 • Topienie koncentratów miedzi w piecach szybowych,
 • Rozdzielenie uzyskanego stopu na kamień miedziowy i żużel,
 • Świeżenie kamienia miedziowego w konwertorach poziomych – usunięcie żelaza, siarki, ołowiu, cynku - uzyskanie miedzi konwertorowej,
 • Ogniowa rafinacja miedzi konwertorowej w piecach płomiennych,
 • Odlewanie anod na karuzelowych maszynach rozlewniczych,
 • Elektrolityczne rafinowanie miedzi – oddzielenie metali szlachetnych i uzyskanie czystej miedzi katodowej,
 • Stapianie i rafinowanie miedzi katodowej w piecu płomiennym,
 • Odlewanie wlewków.
metalurgia miedzi2
Metalurgia miedzi

Piec szybowy do wytapiania kamienia miedziowego: 1- urządzenie zasypowe zamknięte podwójnym stożkiem,

2 – wylot gazów, 3 – dysze, 4 – skrzynie wodne, 5 – murowana część szybu, 6 – przewód powietrzny, 7 – otwór

spustowy [1]

metalurgia miedzi3
Metalurgia miedzi

Schemat pieca płomiennego do wytopu rudy miedzi: 1 – zasobniki z wsadem,

2 – przestrzeń robocza pieca [1]

metalurgia miedzi4
Metalurgia miedzi

Konwertor poziomy: 1 – płaszcz, 2 – dennica, 3 – rolka oporowa, 4 – pierścień zębaty, 5 – podstawa rolki,

6 – fundament, 7 – gardziel, 8 – silnik elektryczny, 9 – rura rozdzielacza powietrza, 10 – dysze [1]

metalurgia miedzi5
Metalurgia miedzi

Schemat wanny do elektrolitycznej rafinacji miedzi: 1 – żelazobetonowa wanna, 2 – płyty z winiduru,

3 – otwór spustowy, 4 – płyty z miedzi z rafinacji ogniowej, 5 – cienkie arkusze z miedzi elektrolitycznej,

6 – szlam, 7 – elektrolit [2]

metalurgia aluminium
Metalurgia aluminium
 • Podstawowe rudy aluminium:
 • 1. – boksyty,
 • 2. – nefeliny,
 • 3. – ałunity,
 • 4. – kaoliny.
 • Najbardziej znaną metodą otrzymywania aluminium jest metoda składająca się z dwóch faz:
 • 1. - otrzymywanie czystego tlenku aluminium metoda Bayera,
 • 2. – elektroliza tlenku glinowego w ciekłym kriolicie.
metalurgia aluminium1
Metalurgia aluminium

Metoda Bayera otrzymywania tlenku

aluminium [2]

metalurgia aluminium2
Metalurgia aluminium

Schemat wanny elektrolitycznej z ciągłą anodą i górnym doprowadzeniem prądu: 1 – cegła

Szamotowa, 2 – bloki katodowe, 3 – pręty katodowe, 4 – boczne płyty węglowe, 5 – tlenek

glinu, 6 – warstwa zakrzepłego elektrolitu, 7 – ciekły elektrolit, 8 – aluminium, 9 – układ

odciągu gazów, 10 – anoda, 11 – sworznie doprowadzające prąd do anody [5]

metalurgia cynku
Metalurgia cynku
 • Rudy cynku:
 • 1. – blenda cynkowa ZnS,
 • 2 – galman ZnCO3
 • Obecnie stosowane są następujące metody wytwarzania cynku.
 • l. Metoda ogniowa (pirometalurgiczna) polegająca na redukcji tlenku cynkowego za pomocą reduktora węglowego w muflach poziomych lub pionowych ogrzanych do ok. 1200 °C. Zredukowany cynk uchodzi z mufli w postaci pary do nadstawki (kondensatora), w której skrapla się; wybierany z nadstawek ciekły cynk surowy poddawany jest następnie rafinacji w celu usunięcia domieszek.
metalurgia cynku1
Metalurgia cynku
 • 2. Nowa metoda ogniowa redukcji i destylacji cynku w piecach szybowych opalanych koksem i wyposażonych w dwa kondensatory
 • 3. Metoda hydroelektrometalurgiczna polegająca na ługowaniu wy­prażonego koncentratu rozcieńczonym kwasem siarkowym. Otrzymany w wyniku ługowania roztwór siarczanu cynkowego oczyszcza się z domieszek, po czym następuje wydzielenie cynku z oczyszczonego roztworu w wannach elektrolitycznych z nierozpuszczalnymi anodami. Wydzielony na katodach cynk zdejmuje się z nich, przetapia i odlewa w płyty.
 • 4. Metoda elektrotermiczna, tj. wytwarzanie cynku z rud i koncentratów w piecach elektrycznych stosowana przez przemysł cynkowy w bardzo ograniczonym zakresie.
metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych
 • Podstawowe stopy metali nieżelaznych
 • Stopy miedzi:
 • - brązy – stopy miedzi z metalami z wyjątkiem cynku i niklu
   • - brązy cynowe,
   • - brązy aluminiowe,
   • - brązy ołowiowe,
   • - brązy krzemowe.
   • - inne brązy: np.. aluminiowo – żelazowo manganowy
metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych1
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych
 • - mosiądze – stopy miedzi z cynkiem do zawartości 50% Zn,
  • - mosiądze ołowiowe,
  • - mosiądze krzemowe,
  • - mosiądze aluminiowo – manganowo – żelazowe i inne
metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych2
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych
 • Stopy aluminium
  • z krzemem, zwane siluminami,
  • z miedzią,
  • z magnezem.
 • Stopy cynku
  • z aluminium,
  • z miedzią,
  • z aluminium i miedzią,
  • z aluminium miedzią i manganem.
metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych3
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych
 • Stopy magnezu
  • z aluminium,
  • z cynkiem,
  • z manganem,
  • z cyrkonem.
 • Stopy ołowiu
  • z antymonem,
  • z cyną i antymonem – stopy łożyskowe.
metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych4
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

Piece tyglowe stosowane do wytapiania stopów metali nieżelaznych [5]

metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych5
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

Piece płomienne do wytapiania stopów metali nieżelaznych: a) piec płomienny na paliwo gazowe

Nieprzechylny, b) piec płomienny na paliwo ciekłe lub gazowe obrotowy [5]

metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych6
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

Piece elektryczne do wytapiania stopów metali nieżelaznych: a) piec łukowy obrotowy o działaniu

pośrednim, b) piec oporowy obrotowy, c) schemat pieca indukcyjnego kanałowego (rdzeniowego) [5]