kaivosten sosiaaliset vaikutukset n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaivosten sosiaaliset vaikutukset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaivosten sosiaaliset vaikutukset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Kaivosten sosiaaliset vaikutukset - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Updated on

Kaivosten sosiaaliset vaikutukset. Pohjoiskalottikonferenssi, Kiiruna 22.-24.8.2014 Kestävä kehitys Yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, Lapin yliopisto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kaivosten sosiaaliset vaikutukset


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaivosten sosiaaliset vaikutukset

Kaivosten sosiaaliset vaikutukset

Pohjoiskalottikonferenssi, Kiiruna 22.-24.8.2014

Kestävä kehitys

Yliopistonlehtori Leena Suopajärvi,

Lapin yliopisto

SUMILCERE – Kestävä kaivostoiminta, paikalliset yhteisöt ja ympäristösääntely –hankkeessa vertaillaan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän kaivospaikkakuntia. Kolarctic ENPI: 2013-2014.

puheenvuoron rakenne
Puheenvuoron rakenne
 • Mitä ovat kaivosten sosiaaliset vaikutukset?
 • Miten kalottialueen kaivospaikkakunnilla koetaan kaivosten vaikutukset?
 • Onko kaivostoiminta kestävän kehityksen mukaista?
kaivosten sosiaaliset vaikutukset1
Kaivosten sosiaaliset vaikutukset
 • Sosiaaliset vaikutukset = hankkeen aiheuttamat muutokset yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan elämässä (International Guidelines and Principles for Social Impact Assessment, Vanclay 2003).
 • Vaikutuksia esimerkiksi: yhteisölliset tai institutionaaliset muutokset, konfliktit paikallisten asukkaiden ja ulkopuolisten toimijoiden välillä, yksilölliset ja perheissä koetut vaikutukset sekä vaikutukset yhteisön infrastruktuuriin.
 • Suomen Lapin kaivoshankkeissa sosiaalisilla vaikutuksilla ”tarkoitetaan niitä yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa”.
kaivosten sosiaalisten vaikutusten arvioinnin ongelmat
Kaivosten sosiaalisten vaikutusten arvioinnin ongelmat
 • Kaivosalan sosiaalisia vaikutuksia vaikeampi ennakoida kuin monen muun alan: 1) voimakkaan nousun – ja laskun - ala (ns. boomingindustry), 2) paikallinen tuotanto kytkeytynyt globaaleihin ja monimutkaisiin prosesseihin, 3) lähtökohtaisesti rajallinen tuotantoaika, 4) kaikki kaivokset ovat erilaisia.
 • Nykykäytännöissä sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan kaivosten suunnitteluvaiheessa. Varsinaiset vaikutukset realisoituvat vasta hankkeen elinkaaren aikana.
kaivostoiminnan vaikutukset kalotin paikallisyhteis ihin sumilcere hanke
Kaivostoiminnan vaikutukset Kalotin paikallisyhteisöihin (Sumilcere-hanke)
 • Työryhmä: Kuolan tiedekeskus/Klyuchnikova Elena & Korchak Elena, Luulajan teknillinen yliopisto/Ejdemo Thomas & Poelzer Gregory A., Norut/Nygaard Vigdis, Lapin yliopisto/Leena Suopajärvi.
 • Tutkimuspaikkakunnat: FIN/Kittilä, Kolari, NOR/Kvalsund, Sor-Varanger, RUS/Revda, Apatity, Kirovsk, SWE/Kiruna, Pajala.
 • Ympäristövaikutukset: haitat (melu, pöly, veden laadun ongelmat, luonnon pilaantuminen) päivittäin koettuja kaivosten lähialueilla -> huoli myös terveysvaikutuksista. Kauempana huoli ympäristöriskistä.
 • Taloudelliset vaikutukset: myönteistä työpaikat ja investoinnit (palveluihin ja infraan). Kielteistä esimerkiksi muiden elinkeinojen vaarantuminen ja riippuvuus kansainvälisistä firmoista ja globaaleista markkinoista.
 • Sosiaaliset vaikutukset: myönteistä paikkakunnan elinvoimaisuus, vireys ja tulevaisuudentoivo. Mahdollista vain, jos kaivostoiminnan talous ja ympäristövaikutukset kestävällä pohjalla.
kest v kehitys pohjoisen n k kulmasta
Kestävä kehitys pohjoisen näkökulmasta?
 • Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Brundtlandin komissio/YK 1987.
 • Kestävyys – luontokeskeisyys - esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö.
 • Kehitys – ihmiskeskeisyys - esimerkiksi teknologiset innovaatiot ja tiedeperustainen kyky ratkaista ongelmia.
 • Pohjimmiltaan arvovalinta, joka lähivuosina ja vuosikymmeninä ajankohtaistuu entisestään.
kiitos ja hyv kotimatkaa tack och trevlig resa hem

Kiitos ja hyvää kotimatkaa! Tackochtrevligresahem!

Leena Suopajärvi

Lapin yliopisto

leena.suopajarvi@ulapland.fi