psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus taso 1 Kymenlaakson Liikunta ry. Antti Sihvonen. Ennakkotehtävä. Pohdi, mitkä ovat omassa lajissasi vaadittavat psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet ja miten ne painottuvat. PSYYKKINEN VALMENNUS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa' - kimn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus taso 1

Kymenlaakson Liikunta ry. Antti Sihvonen

ennakkoteht v
Ennakkotehtävä

Pohdi, mitkä ovat omassa lajissasi vaadittavat psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet ja miten ne painottuvat.

psyykkinen valmennus
PSYYKKINEN VALMENNUS

Määritelmiä:

 • Urheilijan henkisten kykyjen kehittämistä
 • Suoritusta parantavien psyykkisten tekniikoiden soveltamista
 • Mielen avulla tehtäviä harjoituksia
psyykkinen valmennus liukkosen ja jaakkolan 2003 mukaan
Psyykkinen valmennus Liukkosen ja Jaakkolan (2003) mukaan
 • Osa-alueet:
  • 1. Itseluottamus
  • 2. Pitkäjännitteisyys
  • 3. Periksi antamattomuus
  • 4. Rohkeus
  • 5. Pettymysten sietokyky
  • 6. Stressitilanteiden hallinta
  • 7. Tavoitteiden asettelukyky
psyykkinen valmennus liukkosen ja jaakkolan 2003 mukaan1
Psyykkinen valmennus Liukkosen ja Jaakkolan (2003) mukaan

8. Rakentava ajattelutapa

9. Luovuus

10. Rentoutumiskyky

11. Rauhoittumiskyky

12. Keskittymiskyky

koulutussis ll t
Koulutussisällöt

Rentoutuminen

Keskittyminen

Mielikuvaharjoittelu, itsepuhe

Itsetunto, itseluottamus

Urheilijoiden väliset suhteet

Kokonaispersoonallisuuden kehittäminen

rentoutusharjoittelu
Rentoutusharjoittelu

Yleisimmät tarkoitukset:

Keino säädellä vireystilaa

Keino säädellä jännittämistä

Käänteisen U:n malli

rentoutusharjoittelu1
Rentoutusharjoittelu

Suurin osa psyykkisen valmennuksen tekniikoista alkaa rentoutusharjoittelusta

A) Lihasten rentouttaminen esim. hengitystekniikoiden tai progressiivisen rentoutuksen avulla

B) Rentoutuminen mentaalisten tekniikoiden avulla Esim. positiivisten mielikuvien avulla

keskittyminen
Keskittyminen

Huomionkiinnittämistä siihen, mitä ollaan tekemässä tai mitä aiotaan tehdä

Ajatusten kohdistamista oikeisiin asioihin

Tärkeintä on suunnata huomiokyky oikein ja olla häiriintymättä epäoleellisesta informaatiosta

huomiokyky
Huomiokyky

Intensiteetti eli voimakkuus

Laajuus (suppea / laaja, paljon ärsykkeitä / vähän ärsykkeitä)

Suunta (sisäisiin vai ulkoisiin tekijöihin)

teht v
Tehtävä
 • Mieti, millaista keskittymisen tulisi olla.
   • 100 m:n juoksussa
   • Koripallon vapaaheitossa
   • Jääkiekossa 5 VS.5 – pelissä
   • Painiottelussa
   • Jousiammuntakilpailussa
   • Rata-autokilpailussa
 • Onko se laajaa vai suppeaa ?
 • Suuntautuuko se sisäisiin vai ulkoisiin asioihin ?
slide12
LAAJA

Rata-auto

jääkiekko

paini

SISÄINEN

ULKOINEN

J-ammunta

vapaaheitto

100 m

SUPPEA

mielikuvaharjoittelu
Mielikuvaharjoittelu

Mielikuvaharjoittelulla tarkoitetaan liikkeiden ja tunnelmien luomista aivoissa ja niiden toistamista oppimistarkoituksessa

Mielikuvaharjoittelussa luodaan siis kuvia, mutta mielikuviin yritetään liittää myös tuntoon, kuuloon, hajuun ja makuun liittyviä aistimuksia

mielikuvien k ytt tarkoitukset
Mielikuvien käyttötarkoitukset

Taitojen oppiminen / tekniikan parantaminen

Pidetään suoritusvalmiutta yllä vammautumisen aikana

Lisätään itseluottamusta ja motivaatiota

Tutustutaan ennakolta uusiin olosuhteisiin esim. tulevien kilpailu- ja ottelutilanteisiin

miten mielikuvat vaikuttavat
Miten mielikuvat vaikuttavat

Luomalla mielikuvia aktivoimme samoja hermoston ja lihaksiston osia, kuin tekemällä itse suoritusta

Lihaksissa havaittu aktiivisuuden kasvua lepotilaan verrattuna

Oppimisvaikutus toistettaessa mielikuvaharjoittelua säännöllisesti

vinkkej mielikuvaharjoitteluun
Vinkkejä mielikuvaharjoitteluun

Rauhallinen tilanne

Mielikuvaharjoittelu mielellään fyysisen harjoituksen yhteydessä

Tekniikan /taktiikan läpikäynti videon avulla, jotta urheilijalla realistinen kuva omasta suorituksesta

positiivinen i tsepuhe
Positiivinen itsepuhe

Yksinkertaiset ydinsanat suorituksen aikana esim. pikajuoksussa: ponnista, rennosti, terävästi, kädet

Jokainen ihminen ”puhuu itselleen” ajattelun aikana: valtava merkitys sillä onko puhe positiivista vai negatiivista

Positiivinen itsepuhe esim. rohkaisua, luottamista omaan taktiikkaan, itseluottamuksen hankkimista onnistuneista suorituksista

teht v1
Tehtävä

Mieti VIISI lajiisi sopivaa ydinsanaa.

Niiden tulee liittyä kilpailuun tai otteluun

Sanojen tulee olla lyhyitä ja/tai positiivisia

slide19
Flow
 • Csikszentmihalyin kehittämä termi
 • Flowssa:
  • tunne voimakkaasta keskittymisestä
  • täydellisestä läsnäolosta
  • suorituksesta nauttimisesta
  • ajantaju häviää
  • suoritukset tapahtuvat itsestään
itsetunto
Itsetunto

Ihmisen persoonallinen ominaisuus, tunne tai käsitys omasta itsestä

Itsetunto muodostuu kokemusten (hyvät / huonot) perusteella, se ei ole peritty ominaisuus

Käsitys siitä miten hyviä olemme tai miten hyviä olemme muihin joukkueen jäseniin verrattuna

Itsetunto kehittyy ihmissuhteiden kautta, se ei ole koskaan valmis, sitä voi kehittää aina

itseluottamus
Itseluottamus
 • Usko omiin kykyihin erilaisissa tilanteissa
   • Ylpeys omasta osaamisesta
   • Näyttämisen halua
   • Taipumusta odottaa hyvää lopputulosta
   • Kyky käyttää epäonnistumiset hyödyksi
 • Hyvä itseluottamus perustuu hyvään itsetuntoon
teht v2
Tehtävä

Miten valmentaja voi auttaa urheilijaa itseluottamuksen parantamisessa?

itseluottamuksen parantaminen
Itseluottamuksen parantaminen
 • Valmentaja voi
   • Auttaa urheilijaa löytämään omat vahvuudet
   • Opettaa urheilijalle positiivisten mielikuvien käyttöä
   • Opettaa positiivisen itsepuheen käyttöä
   • Kehittää urheilijan omatoimisuutta ja omaa päätöksentekokykyä
   • Valmentajan tulee olla aidosti kiinnostunut urheilijan asioista ja hänen kehittämisestä
urheilijoiden v liset suhteet
Urheilijoiden väliset suhteet
 • Joukkueen dynamiikka:
  • Erilaiset roolit joukkueessa (kapteeni, hiljainen suorittaja, pelle, kannustaja, valmentajan apuri)
  • Yhteiset vai erilaiset tavoitteet
  • Yhteinen vai erilainen motivaatio
  • Erilainen näkyvyys joukkueessa (maalintekijä, maalivahti, näkymätön puurtaja)
  • Joukkueen säännöt ja niiden noudattaminen
urheilijoiden v liset suhteet1
Urheilijoiden väliset suhteet
 • Ristiriitojen ratkaiseminen (kuppikunnat / nokkimisjärjestys)
 • Valmentajan suhtautuminen eri urheilijoihin
 • Harjoittelun eriyttäminen
  • Urheilijoiden erilaiset tarpeet
  • Erilaiset tavoitteet
  • Tasoryhmät
l hteit
Lähteitä

Antti Sihvonen. Mentaalinen harjoittelu pikajuoksussa. Pro Gradu –työ 1998.

Liukkonen & Jaakkola. (2003). Psyykkinen valmennus hiihtourheilussa.

http://www.slu.fi/lum/numero-12-2011/jasenjarjestoille/vahva-itseluottamus-perustuu-hyv/

oppimisteht v 18 2 2013 koulutuksesta
Oppimistehtävä 18.2.2013 koulutuksesta

Mieti keinoja joilla tuet valmennettaviesi itsetuntoa.

Oppimistehtävä löytyy myös netistä

http://www.kymli.fi/koulutus/valmentaja-ja-ohjaajakoulutus/koulutussisallot/oppimistehtavat//

Oppimistehtävä palautetaan 17.3.2013 mennessä [email protected]

ennakkoteht v 18 3 2013 koulutukseen
Ennakkotehtävä 18.3.2013 koulutukseen

Pohdi millaisia tunteita valmennus-/ohjaustilanteessa voi esiintyä ja kuinka nämä tunteet voidaan tunnistaa?

(ennakkotehtävää ei tarvitse palauttaa, vaan se käsitellään kouluttajavetoisesti koulutuksen aikana)

Ennakkotehtävä löytyy myös netistä

http://www.kymli.fi/koulutus/valmentaja-ja-ohjaajakoulutus/koulutussisallot/ennakkotehtavat/

Huom. myös 18.3. järjestetään jääkiekkovalmentajille jääkiekkoliiton edellyttämä lajiopinto-osuus Kotkan jäähallilla klo 20:15-21:30.