Jonas melke vt 07
Download
1 / 22

Jonas Melke VT-07 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Jonas Melke VT-07. Anemi & antianemimedel. Anemi. Enligt WHO: Man: Hb <130 g/l Kvinna: Hb <120 g/l. Symptom. Beroende ffa av två faktorer:. 1) hur lång tid anemin utvecklats på. 2) Hur stor Hb-sänkningen är. Kompensationsmekanismer: Ökad hjärt-/resp. frekvens

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jonas Melke VT-07' - teness


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jonas melke vt 07

Jonas Melke VT-07

Anemi & antianemimedel


Anemi
Anemi

Enligt WHO:

Man: Hb <130 g/l

Kvinna: Hb <120 g/l


Symptom
Symptom

Beroende ffa av två faktorer:

1) hur lång tid anemin utvecklats på

2) Hur stor Hb-sänkningen är

Kompensationsmekanismer:

Ökad hjärt-/resp. frekvens

Mer syre släpps av från erytrocyterna till vävnaderna


Symptom och tecken
Symptom och tecken

Ex.

Trötthet och orkeslöshet

Hjärtklappning

Andfåddhet

Muskelsvaghet

Blekhet i hud och slemhinnor

Orsakas av syrebrist i vävnaderErytrocyten
Erytrocyten

 • Lever i ca 120 dagar

 • 200 miljarder bildas varje dag av benmärgen

 • Transporterar syre till vävnader

 • Innehåller hemoglobin (Hb)

 • Bildning av erytrocyter kräver: Järn, Vitamin B12, Folsyra

 • Innehåller 2/3 av kroppens järn


Orsaker till anemi
Orsaker till anemi

Minskad produktion:

 • Defekt hemoglobinsyntes

 • Defekt erytrocytmognad

 • Stamcellsdefekt

Förkortad erytrocytöverlevnadstid:

 • Medfödd abnormitet i membran, hemoglobin eller metabolism

 • Förvärvad abnormitet (ex biverkan av lkm)

Blödning


Labb

 • Hb-värdet

 • Storlek på erytrocyten

 • Antal erytrocyter


Morfologisk klassificering

Olika former av anemi kan identifieras genom att studera erytrocyternas storlek och form

Mikrocytär: <7 m

Makrocytär >8µm

Normocytär 7-8µm


J rnbrist

Alltså:

Kvinnor löper störst risk att utveckla järnbrist och sekundärt också anemi

Järnbrist

 • Microcytär anemi

 • Vanligaste orsaken till anemi

 • Dålig kost vanligaste orsaken i världen

 • Blödning vanligaste orsaken i Sverige

 • Järn förloras dagligen; kvinnor mer pga menstruation

Järnbrist ovanligt hos män


Behandling mot j rnbrist
Behandling mot järnbrist

 • Per oral Fe2+ samtidigt matintag

 • Parenteral Fe3+

 • (Blodtransfusion)

Biverkningar:

 • Magsmärtor, illamående & förstoppning

 • Tetracykliner, kaffe och te (tanniner) förhindrar upptaget


Vitamin b 12 brist
Vitamin B12-brist

 • Makrocytär anemi

 • Vitamin B12 är viktig vid DNA-syntes

 • Orsak sällan kosten – stort förråd i levern

 • Minskat upptag vanligaste orsaken: Perniciös anemi, celiaki, intestinal cancersjukdom


Pernici s anemi
Perniciös anemi

Intrinsic Factor (IF)

 • Syntetiseras av parietalceller

 • Viktig för upptaget av vitamin B12

 • Komplexet förs till tunntarmen där vitamin B12 tas upp


Pernici s anemi1
Perniciös anemi

Kronisk inflammation i magslemhinnan 

Antalet parietalceller minskar   HCl och IF 

 • Autoimmun genes

 • Långsam utveckling

  (decennier)


Symptom vid pernici s anemi
Symptom vid perniciös anemi

 • Anemisymptom

 • Påverkan på CNS och PNS

 • Kan leda till känselstörningar, demens, depression, psykos etc


Behandling av pernici s anemi
Behandling av perniciös anemi

 • Hydroxykobalamin (im)

 • Cyanokobalamin (po)

 • (kobalamin = Vit B12)

 • Blodtransfusion (erytrocytkoncentrat)


Folatbrist folsyrabrist
Folatbrist (folsyrabrist)

 • Makrocytär anemi: samma blodbild som vid vitamin B12-brist

 • Viktig vid DNA-syntes

 • Anemisymptom

 • Dock mindre påverkan på CNS/PNS än vid vitamin B12-brist


Orsaker till folatbrist och behandling
Orsaker till folatbrist och behandling

 • Minskat upptag (ex. glutenintolerans)

 • Malnutrition

 • Graviditet (ökat behov)

 • Alkoholism

 • Behandling med vissa läkemedel

Behandling

 • Folsyra peroralt, inga biverkningar


Anemi och njursvikt
Anemi och njursvikt

 • Njursvikt   erytropoietin

 • Erytropoesen minskar

 • Normocytära erytrocyter

Behandling

 • Erytropoietin


Aplastisk anemi
Aplastisk anemi

 • Defekt stamcellsfunktion

 • Hereditär kongenital form

 • Förvärvad form

 • Blodbild: normocytära erytrocyter

 • Anemisymtom, blödningar, infektionskänslighet


Aplastisk anemi1
Aplastisk anemi

 • Diagnos

 • Laboratorievärden

 • Undersökning av benmärg

Behandling

 • Benmärgstransplantation

 • Immunsuppression

 • Blodtransfusion


N gra kom ih g
Några ”kom ihåg”

 • Anemi är inte en sjukdom utan ett symptom

 • Det viktigaste är inte alltid Hb-värdet i sig utan hur stor sänkningen är och under hur lång tid sänkningen skett

 • Orsaken till anemin kan vara multifaktoriell

 • Äldre kan både ha vitamin B12-, folat- och järnbrist


ad