jonas bili nas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jonas Biliūnas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jonas Biliūnas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Jonas Biliūnas - PowerPoint PPT Presentation


 • 2117 Views
 • Uploaded on

Jonas Biliūnas. „Liūdna pasaka“ (1907). Vytautas Jurgaitis, IVgb 2011-11-27. Tikslas. Pristatyti Jono Biliūno kūrinį „Liūdna pasaka”. Turinys. Autoriaus biografijos faktai. Pavadinimo prasmė. Trumpas kūrinio aprašymas. Kūrinio temos ir problemos. Pagrindiniai veikėjai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jonas Biliūnas' - heidi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jonas bili nas

Jonas Biliūnas

„Liūdna pasaka“ (1907)

Vytautas Jurgaitis, IVgb

2011-11-27

tikslas
Tikslas
 • Pristatyti Jono Biliūno kūrinį „Liūdna pasaka”
turinys
Turinys
 • Autoriaus biografijos faktai.
 • Pavadinimo prasmė.
 • Trumpas kūrinio aprašymas.
 • Kūrinio temos ir problemos.
 • Pagrindiniai veikėjai.
 • Kūrinio idėja ir vertybės.
 • Citatos iš kūrinio.
 • Kūrinio aktualumas.
 • Samprotavimo rašinio pavadinimai.
 • Apibendrinimas.
 • Šaltiniai.
jonas bili nas 1879 1907
Jonas Biliūnas (1879-1907)
 • XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas, ištobulinęs apsakymą, suteikęs jam europietišką formą.
gyvenimo faktai susij su apysaka li dna pasaka
Gyvenimo faktai, susiję su apysaka “Liūdna pasaka”
 • J. Biliūnas savarankiškai studijavo gamtos ir visuomeninius mokslus iš knygnešių literatūros. Tai jį skatino kilti prieš politinę ir socialinę neteisybę.
 • Šią apysaką rašė Zakopanėje jau sunkiai sirgdamas džiova.
 • Akstiną parašyti davė 1906 m. stebint revoliucijos atoslūgį.
pavadinimas
Pavadinimas
 • „Liūdna pasaka“- tai tragiškai susiklostęs vienos šeimos likimas, pažymėtas didžiulio skausmo, netekčių ir vargo. Kūrinio pavadinimas sudarytas kontrastingai. Žodis „pasaka”- tarsi fantazija apie laimingą gyvenimą, apie laimingą kūrinio pabaigą. Žodis „liūdna”- tai nuoroda į kūrinio siužetą. Šis žodis tarsi nurodo, kad ši pasaka neturi laimingos pabaigos.
k rinio apra ymas
Kūrinio aprašymas
 • Apysaka sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji daug trumpesnė, tarsi įvadas – lyrinė įžanga į tolimesnį veiksmą. Pradžioje iškyla pasakotojo paveikslas, labai artimas rašytojui.
 • Antros dalies ekspozicija – jaunos Banių šeimos gyvenimo istorija, šviesių svajų atskleidimas .
slide8

Kūrinio veiksmas nukelia į 1863m. sukilimo laikotarpį. Petras Banys su kitais kaimo vyrais stoja į sukilėlių gretas. Deja, jis tragiškai žūva ir Juozapota neiškentusi žiauraus likimo smūgio palūžta. Nors kūnas išgydomas, bet siela sužalota negrįžtamai. Dabar Juozapota tik klajojantis po kaimą šešėlis žmogaus, kurio svajos liko neišsipildžiusios. Prabėgus daug metų, ji vis vaikšto, ieškodama savo Petriuko.

temos problemos
Temos, problemos
 • „Liūdna pasaka“ – tai žmogaus –moters – tragiškas, klaikus išgyvenimas, tikra ir netikra, kur likimas žaidžia žmonėmis ir gyvenimais.
 • Problemos:

Kada žmogus gyvenime palūžta?

Kodėl likimas siunčia išbandymus žmogui?

Kaip dideli išgyvenimai paveikia žmogų?

pagrindinai veik jai
Pagrindinai veikėjai
 • Petras Banys – geros širdies, jaunas vyras, entuziastingas ir veiklus. Jis labai myli savo žmoną, svajoja apie nuosavą ūkį. Todėl stojo į sukilėlių gretas su kitais kaimo vyrais, tačiau jis buvo sugautas ir nužudytas.
 • Juozapota – labai gera ir rūpestinga moteris. Kai jos vyras prisidėjo prie sukilėlių, ji visaip bandė susisiekti su juo. Kai sužinojo, kad jis miręs, sunkiai susirgo ir išprotėjo.
id ja ir vertyb s
Idėja ir vertybės
 • Kūrinio idėja:

Likimas nepaiso žmogaus norų ir svajonių, viskas, kas atrodo taip artima ir tikra, gali vieną dieną imti ir subliukšti.

 • Kūrinio vertybės:

Meilė, pagarba, užuojauta, supratimas, ištikimybė, , draugiškumas.

citatos i k rinio
Citatos iš kūrinio
 • „Ilgi ilgi gyvenimo metai rašė ant to veido sopulius ir ašaras ir vargų klaikumą - rašė rūpestingai, be gailesčio.“
 • „Pagijo kūnas, bet ne dvasia.“
 • „Liko terp jaunųjų viena kaip terp žalio miško sausas stuobris.“
k rinio aktualumas
Kūrinio aktualumas
 • Apysakoje „Liūdna pasaka“ aukštinamos taurios žmogaus gyvenimo vertybės. Čia labai svarbi šeima. Dėl jos gerovės žmonės pasiryžę bet kam. Šis kūrinys šiuolaikiniam žmogui svarbus dar ir tuo, kad primena mūsų protėvių narsą kovojant už tautos laisvę ir puoselėjant žmogiškąsias vertybes.
samprotavimo ra inio pavadinimai
Samprotavimo rašinio pavadinimai
 • Likimas nepaiso žmogaus svajų ir siekių.
 • Laimė neįmanoma be kančios.
 • Kodėl žmogui svarbi laisvė?
 • Kokia reikšmę žmogaus gyvenimui turi vertybės?
apibendrinimas
Apibendrinimas
 • „Liūdna pasaka“ suteikia mums galimybę nusikelti į 1863 m. sukilimą, pajusti tarp žmonių tvyrančią įtampą, kai atrodo, jog laimė jau ranka pasiekiama. Kūrinyje taip pat gausu jausmingų išgyvenimų. Kaip būdinga J. Biliūno kūrybai, čia labai svarbų vaidmenį atlieka krikščioniškosios vertybės, joms skiriamas ypatingas dėmesys.
altiniai
Šaltiniai
 • http://www.mokslai.lt/referatai/konspektas/23264.html
 • http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Biliūnas
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Jonas_Biliunas.jpg/250px-Jonas_Biliunas.jpg
 • http://www.kalbam.lt