Download
avustajatoiminnan lapin aluetilaisuus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus

Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus Tornio 17.1.2012 Meri-Lapin työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Tero Hyttinen

 2. Uudistuksen tavoitteet TE-toimiston palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa on tasapainoisesti otettu huomioon asiakaslähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tuottavuus. Työvoima- ja yrityspalvelut järjestetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja ne toteutetaan monikanavaisesti ja yhdenmukaisesti. Palveluissa keskitytään ydintehtäviin: osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. Tuottavuutta tavoitellaan mm. sähköisten ja puhelinpalveluiden laajalla käytöllä, tehtävänkuvien kehittämisellä, päällekkäisten tehtävien vähentämisellä sekä erikoistumisella Lapin TE-toimisto- ja palveluverkkouudistus Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 3. Lapin TE-toimisto- ja palveluverkkouudistus Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 4. Lapin TE-toimistojen palvelut tällä hetkellä • - TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut perustuvat kolmeen palvelulinjaan: työnvälitys ja yrityspalvelut, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä työmarkkinoille kuntoutuvien palvelut • Kaikissa palveluissa on mukana sekä henkilöasiakkaiden (pääosin työnhakijat) että työnantajien ja yritysten palvelut; työnvälityksellä on päävastuu yritysasiakkuuksista • Elokuun lopussa TE-toimistoissa oli henkilöasiakkaita reilut 18.000 • 40 % työnvälityksen, 30 % koulutuksen ja osaamisen kehittämisen ja 20 % työmarkkinavalmiuksien parantamisen asiakkaita • Lapissa on yli 11.400 yritysten toimipaikkaa ja yli 8300 yrittäjää • Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin vuonna 2010 yli 17.000 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 5. TE-toimistojen palvelut: valtakunnalliset tavoitteet • Palvelut tuotetaan monikanavaisesti • Asiointitapahtumat elokuussa 2011 Tavoite 2015 • Kasvokkain palvelut 33 % 25 % • Puhelinpalveluina, TE-toimisto 40 % 25 % • Puhelinpalveluina, valtakunnalliset 7 % 15 % • Verkkoasiointi 19 % 35 % Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 6. Mom 51 määrärahat ja käyttösuunnitelma vuodelle 2012

 7. Mom. 51 määrärahojen käytön linjaukset • määrärahojen suunnittelussa ja käytössä toimitaan nyt käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa varautuen siihen, ettei lisäbudjetteja tule • työvoimakoulutuksen määräraha pidetään suurena • työllistämisen osuutta vähennetään kuluvaan vuoteen verrattuna • starttirahaan varataan tarvittavat määrärahat • yritysten työllistäminen turvataan erityisesti rekrytointitukityyppisesti • valtiolle työllistämistä ei juurikaan voida toteuttaa. YTY-töihin valmistellaan kevään aikana uusi toimintamalli • kunnille työllistetään pelkästään työmarkkinatuen saajia • uusia työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeita ei käynnistetä lukuun ottamatta yty-töiden tukemiseen liittyviä pilottihankkeita

 8. Mom. 51 määrärahojen käytön linjaukset • Yhdistyksille työllistetään työmarkkinatuen perusosalla 65-päivää työmarkkinatukea saaneita nuoria, 130 päivää työmarkkinatukea saaneita yli 25-vuotiaita sekä ainakin vaikeasti työllistyviä 2. vuoden tuella • Lähtökohtaisesti vaikeasti työllistyvistä myönnetään yhdistyksille ja säätiöille korkein korotettu palkkatuki käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa • Myös vajaakuntoisia työllistetään yhdistyksille ja säätiöille käytettävissä olevin työllisyysrahojen puitteissa • ryhmäpalveluiden hankinta ”tuotteistetaan” ja palvelut yhdenmukaistetaan koko alueella

 9. Momentin 51 kokonaismäärärahajako TE-toimistoille vuonna 2011: tujojako, jako 3.3. ja jako 30.10.2011

 10. Määrärahajakoesitys vuodelle 2012

 11. Meri-Lapin TE-toimiston tilanne • Meri-Lapin TE-toimiston tilanne työllisyysmäärärahojen osalta on erityisen ongelmallinen, koska määräraha alenee 1.7 m€ verrattuna vuoteen 2011 (Meri-Lappi ja Tornionlaakso yhteensä) • Kuntasektorilla käytettävissä on uusiin päätöksiin noin 235 000 €, mikä riittää lisäosan myöntämiseen työmarkkinatuen aktivoinneissa noin 48 htv:lle alueen seitsemälle kunnalle. Tämä mahdollisuus jaetaan kuntien työttömien työnhakijoiden suhteessa • Yhdistyksille ja säätiöille tilanne on vieläkin vaikeampi. Käytettävissä on työllisyysmäärärahaa uusiin työllistämispäätöksiin vain 154 000 € • Määräraha riittää noin 21 htv:n osalta uusiin päätöksiin, joita tehdään Tornion Sairaskotisäätiölle, Tornion Työvoimalasäätiölle ja Meri-Lapin työhön valmennussäätiölle; muille yhdistyksille ja säätiöille voidaan palkkatukea myöntää ainoastaan työmarkkinatuen aktivointeina perusosan verran 31,36 €/pvä (65-, 130- päiväiset ja vaikeasti työllistyvät 2. vuosi) • Palkkatuella työllistettäessä lähtökohtana on aina työnhakija-asiakkaan yksilöllinen tilanne; palkkatuella työllistävän toimijan ”tarve” ei sinänsä ole ratkaiseva