Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného - PowerPoint PPT Presentation

vyhl ka 294 2006 sb o odchyln m postupu pro usmrcov n pa ka obecn ho n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

play fullscreen
1 / 11
Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
90 Views
Download Presentation
temira
Download Presentation

Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

 2. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného • Vychází z ust. § 5b odst. 4 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. • Nabyla účinnosti dnem 1. 7.2006, v praxi uplatněna od roku 2007

 3. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného • Týká se prevence škod působených hejny špačka obecného na vinicích • Nejedná se o lov, ale účinnost plašení • Upravuje podmínky pro uplatnění odchylného postupu časové i věcné • Pokud hejna špačků působí škodu na jiných kulturách, postup podle vyhlášky není možný

 4. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného • Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyhlásí, že nastaly skutečnosti, které umožňují uplatnit postup podle vyhlášky • Do 31.12. každého roku hlásí ti, kdo podle vyhlášky postupují, údaje o zastřelených jedincích příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny (ORP) • Tento orgán pak souhrnně za svůj správní obvod předá hlášení na MŽP • Některé ORP zasílají toto souhrnné hlášení v kopii i na KrÚ, z těchto kopií sestavena nedokonalá statistika

 5. Počty usmrcených špačků v jednotlivých letech podle ORP

 6. Počet usmrcených špačků v jednotlivých letech podle ORP

 7. Počet usmrcených špačků v jednotlivých letech podle měsíců

 8. Počet usmrcených špačků v jednotlivých letech podle měsíců

 9. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného • Klesající tendence zástřelů • Chybějící údaje (za ORP, které možná uplatňují postup podle vyhlášky, ale nezasílají hlášení i na KrÚ) mohou mít vliv na výpovědní kvalitu statistiky!!!

 10. Rybník Vrbovec, podzim 2005 (autor fotografie: Ing. Vlasta Škorpíková)

 11. Děkuji za pozornost ;-) Ing. Zdenka Štouračová telefon: 541 651 547 e-mail: stouracova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz