Priprava magistrskega dela 2 stopnja bolonjski tudij
Download
1 / 18

Priprava magistrskega dela 2. stopnja, bolonjski študij - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Priprava magistrskega dela 2. stopnja, bolonjski študij. dr. Nataša Siard Knjižnica Oddelka za zootehniko [email protected] - lj.si 01 3203 873. Dve fazi. Iskanje ustreznih virov Priprava projekta v predpisani obliki , vključno s pravilnim navajanjem virov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Priprava magistrskega dela 2. stopnja, bolonjski študij' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Priprava magistrskega dela 2 stopnja bolonjski tudij

Priprava magistrskega dela2. stopnja, bolonjski študij

dr. Nataša Siard

Knjižnica Oddelka za zootehniko

[email protected] 3203 873


Dve fazi
Dve fazi

 • Iskanje ustreznih virov

 • Priprava projekta v predpisani obliki, vključno s pravilnim navajanjem virov

  Izpostavljanje virov:najdljivost, avtorske pravicepovzemanje virov, ne dobesedno citiranje, preverjanje s plagiatorskim programom

  Vse informacije glede priprave pisnih izdelkov: www.bf.uni-lj.si/knjiznice/priprava-diplomskih-in-podiplomskih-del/

  Info v naši knjižnici: http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznica-odd-za-zootehniko/pisni-izdelki-na-oddelku/

  Navodila: www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2681/NOVA_NAVODILA-DIPLOMA_FINALNA1.pdf


Iskanje virov
Iskanje virov

 • Monografijeknjige, učbeniki (študijsko gradivo)še: diplome, brošure, zborniki s posvetovanj …

 • Članki iz revij

 • Razni internetni viri

 • Še: zakonodaja (Uradni list), prispevki s posvetovanj, CD-ji, DVD-ji …

  Študij: določen naslovDipl., mag., dokt.: tematika (iskanje z gesli)


Monografije klasi no iskanje
Monografije – klasično iskanje

 • Listek v katalogu – zapis o knjigi (monografiji)

  po abecedi, po tematiki (UDK) – npr. 636.2 (govedoreja)


Monografije elektronski listek
Monografije – elektronski listek

COBISS/OPAC – Online Public Access Catalog


Lanki klasi no iskanje
Članki – klasično iskanje

Primer: tematika (prašičereja) znotraj državRazlika knjiga revija
Razlika: knjiga - revija

 • ISBN – International Standard Book Number

 • Založnik, leto izida

 • Zaključen izid (lahko v več delih, izdajah)

 • ISSN – International Standard Serial Number (serijska publikacija – izhaja serijsko)

 • Volumen oz. letnik (volume), številka (number, issue), leto izida

KNJIGA

REVIJA


Applied Animal Behaviour Science

129(2011)121-128

Članek iz revije


Iskanje virov

 • CAB, ScienceDirect, WebofScience…

 • COBISS (objave slovenskih raziskovalcev)

 • Usmerjeno iskanje: Google Učenjak (Scholar)

 • Elektronske verzije revij

 • Dikul (Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani)

 • Dlib (Digitalna knjižnica Slovenije)

  BF/Knjižnice/Informacijski viri

  http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/informacijski-viri/

  Oddaljen dostop

 • http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/oddaljen-dostop/

 • Tečaji v NUK-u


Cobiss
COBISS

 • Javni katalog slovenskih knjižnic(neomejen dostop)

 • Bibliografije (objave) slovenskih raziskovalcev

  • Zaloga slovenskih knjižnic (knjige, revije, CD-ji …)

  • Članki in druge objave slovenskih raziskovalcev

  • Ni člankov in drugih objav tujih raziskovalcev!

  • Iskanje po tematiki (ključnih besedah)

  • Povezave do polnega teksta

  • Povezave do drugih baz podatkov

  • Bibliografije raziskovalcev

   www.cobiss.si


CAB Abstracts(širšekmetijsko področje, Agriculture, AnimalandVeterinarySciences, Human Health, FoodandNutrition, MicrobiologyandParasitology, PlantSciences),omejen dostop, www.bf.uni-lj.si/knjiznice/informacijski-viri/GOOGLE SCHOLAR (Učenjak)preko oddaljenega dostopa:knjižnice/oddaljen dostopwww.bf.uni-lj.si/knjiznice/oddaljen-dostop.html


Še: WebofScience, ScienceDirect …Vse več virov v polnem tekstu (fulltext)Novo: izposoja e-knjig (servis ebrary – preko oddaljenega dostopa, povezava s COBISS-om); v juniju 2013 servis BIBLOS – izposoja in prodaja e-knjig (Študentska založba)


Pisanje magistrskega dela
Pisanje magistrskega dela

 • Priprava magistrskega dela - vzorec (doc) na strani:

  http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznica-odd-za-zootehniko/pisni-izdelki-na-oddelku/

 • Med odstavki je presledek! Poravnava teksta je obojestranska.

 • Naslovi in elementi preglednic lahko 10 pik

 • Naslovi preglednic nad preglednicami, naslovi slik pod slikami

 • Za slike, risbe, fotografije, grafične slike (grafikone) … se uporabljaen izraz “slika”

 • Razložiti vse okrajšave, navesti enote – preglednice in slike morajo biti samostojno berljive!


Pravilno navajanje virov

 • Individualne razlike povzročajo največ težav pri ocenjevanju stopnje stresa (Moberg, 1987). … Pri podganah je razpolovna doba kateholaminov v plazmi približno 70 sekund (McCarty, 1987, cit. po Manser, 1992). … Živali morajo imeti stalen dostop do vode (Pravilnik …, 2010). … RSPCA je bila med prvimi organizacijami za zaščito živali, ki so se zavzemale za boljše pogoje reje (Farm animals, 2011).

Farm animals. Horsham, RSPCA.

http://www.rspca.org.uk/allaboutanimals/farm(22. feb. 2011)

Manser C.E. 1992. Theassessmentofstress in laboratoryanimals. Horsham, RSPCA (RoyalSocietyforthePreventionofCruelty to Animals): 208 str.

Moberg G.P. 1987. Problems in definingstressanddistress in animals. JournaloftheAmericanVeterinaryandMedicalAssociation, 191, 10: 1207-1211

Pravilnik o zaščiti rejnih živali. Ur. l. RS, št. 51/10

V tekstu

V poglavju “Viri”


Viri e nekaj primerov
Viri – še nekaj primerov

Sestavki v monografijah (poglavja v knjigah)

Bishop S.C., Karamichou E. 2009. Genetic and genomic approaches to improving sheep meat quality. V: Improving the sensory and nutritional quality of fresh meat. Kerry J.P., Ledward D. (eds.). Cambridge, Woodhead Publishing: 249-263

Referati na posvetovanjih

Kovač B. 2008. Postopki za zmanjševanje odpadkov v proizvodnji živil. V: Stranski proizvodi in odpadki v živilstvu. 25. Bitenčevi živilski dnevi, Ljubljana, 17.-18. april 2008. Gašperlin L., Žlender B. (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Slovensko prehransko društvo: 37-44


Pomembno
Pomembno

 • Vire, ki jih citiram, imam fotokopirane (razen knjig!) in shranjene.

 • Če citiram poglavje iz knjige, fotokopiram poglavje, naslovnico in notranjo stran knjige!

 • Enako kot pri knjigah, ravnam z zborniki s posvetovanj - kopiram vse podatke o zborniku (podatki so lahko tudi na zadnjih straneh).

 • Elektronske vire obvezno izpišem oz. shranim!


ad