Lublin 2009
Download
1 / 12

Fundacja Szcz??liwe dzieci?stwo - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Lublin 2009. Fundacja Szczęśliwe dzieciństwo. O nas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fundacja Szcz??liwe dzieci?stwo' - tejano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lublin 2009

Lublin 2009

Fundacja Szczęśliwe dzieciństwo


O nas
O nas

Celem statutowym Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. Fundacja przygotowuje młodych ludzi do aktywnego życia we własnym środowisku, uczy samodzielności, zaradności i inicjatywy. Oznacza to, że istotą pracy wychowawczej jest angażowanie młodych ludzi w różne formy aktywności oraz przygotowanie ich do niej.

Podstawą działań w FSD jest program wychowawczy Akademia Młodzieżowa, wspierany przez inne formy aktywności, takie jak: Współpraca Międzynarodowa, Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego, czy Ośrodek Edukacji Społecznej w Motyczu Leśnym.

www.fsd.lublin.pl


Akademia m odzie owa

Akademia Młodzieżowa jest systemem wychowawczym, którego nadrzędnym celem jest dobre wychowanie dzieci

i młodzieży. Jako kompleksowa metoda pracy z młodymi ludźmi może być wdrażana w różnych inicjatywach wychowawczych.

Akademia młodzieżowa

Akademia kształci młodych

ludzi i przygotowuje ich do odpowiedzialnego życia

rodzinnego i społecznego

oraz uczy przedsiębiorczości

i zaradności w świetle ideałów

Bóg, Honor, Ojczyzna.

www.fsd.lublin.pl


Fundacja szcz liwe dzieci stwo

Fundacja prowadzi w Lublinie 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze: „Bliźniak” i „Teatr”,

do których uczęszcza 80 młodych ludzi.

Dzieci i młodzież kształcą się na 3 kursach: Podstawowym, Gimnazjalnym i Licealnym. Program zajęć, bardzo atrakcyjny w formie

i ciekawy w treści, kształtuje postawę moralną

i społeczną młodego człowieka oraz uczy kluczowych umiejętności potrzebnych w

dorosłym życiu.

www.fsd.lublin.pl


Fundacja szcz liwe dzieci stwo

Teatr AM opiekuńczo-wychowawcze: „Bliźniak” i „Teatr”,

Teatr jest jednym ze sposobów wychowania młodych ludzi w Akademii Młodzieżowej. Najważniejszym celem działalności artystycznej jest promowanie ideałów AM oraz ewangelizacja i edukacja. Obecnie działają dwie grupy młodzieży: gimnazjalna i licealna

W repertuarze Teatru AM są spektakle: Śluby Panieńskie, Nie bój się chodzenia po morzu, Kopciuszek, Misterium o życiu św. Stanisława Kostki.

www.fsd.lublin.pl


Akademuz
Akademuz opiekuńczo-wychowawcze: „Bliźniak” i „Teatr”,

Zespół muzyczny Akademuz tworzy 12 osób. W repertuarze grupy znajdują się utwory znanych polskich artystów, jak również oryginalne, autorskie kompozycje.

W 2009 r. zespół nagrał własną płytę ze specjalnie przygotowanym programem muzycznym Drogowskazy.

W zespole grają dwie pary skrzypiec, gitara akustyczna, flet poprzeczny, klarnet, perkusja, gitara basowa, przeszkadzajki.

www.fsd.lublin.pl


Wolontariat
Wolontariat opiekuńczo-wychowawcze: „Bliźniak” i „Teatr”,

Wolontariat w Fundacji Szczęśliwe

Dzieciństwo to przede wszystkim pomoc

w pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach

realizacji programu Akademii Młodzieżowej.

Nasi wolontariusze uczestniczą w codziennej

pracy Ośrodków, m.in. w odrabianiu lekcji

i w przygotowywaniu posiłków. Są też zaangażowani w różne akcje

i przedsięwzięcia podejmowane z myślą o

naszych podopiecznych - pielgrzymkach,

letnich koloniach, akcjach społecznych

i charytatywnych.

Wolontariuszami w Fundacji są osoby

w różnym wieku, o różnych kwalifikacjach

i wykształceniu. Są to uczniowie liceów, studenci, osoby pracujące i emeryci.

W naszym wolontariacie każdy zaproszony jest do tego, by dzielić się tym, co potrafi.

www.fsd.lublin.pl


Duszpasterstwo rodzic w

Duszpasterstwo Rodziców tworzą ludzie, dla których ważna jest troska o los rodziny i jej prawidłowe funkcjonowanie. Działania tej grupy skoncentrowane są na wzajemnej pomocy i wsparciu, na rozwijaniu życia duchowego i materialnego. W ramach Duszpasterstwa działa punkt porad wychowawczych oraz wspólnota modlitewna. Realizowany jest również program Nasza Rodzina, który pozwala uczestnikom rozwijać się w pełniejszym wykonywaniu zadań rodziny.

Duszpasterstwo Rodziców

www.fsd.lublin.pl


Niepubliczne centrum kszta cenia praktycznego
Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego jest

Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego jest to szkoła ucząca przyszłych liderów społecznych. NCKP działa według nowatorskiego programu opartego przede wszystkim na wiedzy praktycznej. Studenci zorganizowani są w grupy działaczy społecznych, przypisanych do stowarzyszonych organizacji. Zdobytą wiedzą teoretyczną natychmiast wcielają w życie w konkretnych działaniach społecznych.

W NCKP stowarzyszone są 4 organizacje:

- Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

- Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie

- Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

- Stowarzyszenie Wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

www.fsd.lublin.pl


O rodek edukacji spo ecznej w motyczu le nym
Ośrodek Edukacji Społecznej w Motyczu Leśnym jest

Ośrodek Edukacji Społecznej w Motyczu Leśnym to miejsce szkoleń, warsztatów i spotkań młodych osób z kraju i z zagranicy.

Oferta Ośrodka obejmuje warsztaty edukacyjne i zielone szkoły dla dzieci

i młodzieży ze wszystkich poziomów szkół.

Niezwykła atmosfera domu i jego przyjazne otoczenie sprawiają, że każdy, kto był tu choć raz, chętnie wraca. Wokół Ośrodka rozciąga się zielony park, w nim plac zabaw i boiska do gier.

www.fsd.lublin.pl


Wsp praca mi dzynarodowa

Fundacja współpracuje z wieloma krajami partnerskimi, takimi jak: Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania, Ukraina, Słowacja, Białoruś, Litwa, Węgry a także Rumunia. Posiadamy Status Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Współpraca Międzynarodowa

Rocznie przeprowadzanych jest około 30 programów w ramach m.in. Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, programu „Młodzież w działaniu”, Funduszu Wyszehradzkiego czy Funduszu Litewskiego.

Organizujemy m.in. szkolenia dla młodych multiplikatorów, międzynarodowe treningi dla liderów, programy interkulturowe, historyczne, wolontariackie i workcampy.

www.fsd.lublin.pl


Fundacja szcz liwe dzieci stwo

Kontakt takimi jak: Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania, Ukraina, Słowacja, Białoruś, Litwa, Węgry a także Rumunia. Posiadamy Status Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

ul. Jezuicka 4/9

20-113 Lublin

Tel. 81 534 66 31

Fax 81 532 90 18

KRS: 0000094228NIP: 712-01-67-025Nr KONTA BANKOWEGO: 15 2030 0045 1110 0000 0050 6660 REGON 004173022

Osoby do kontaktu:

Wacław Czakon

(Prezesz Zarządu)

E-mail: wacekczakon@fsd.lublin.pl

Zofia Jaroszuk

(Wiceprezes Zarządu)

E-mail: zosia@fsd.lublin.pl

www.fsd.lublin.pl