slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

. Telk pajėgas. Laikykis prioritetų. Stažuotė LR švietimo ir mokslo ministerijoje, Strateginių programų biure. VIEŠOJI KONSULTACIJA „KOKYBIŠKOS STAŽUOTĖS UŽTIKRINIMAS“. STRATEGINIŲ PROGRAMŲ BIURAS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“' - ted


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Telk pajėgas

Laikykis prioritetų

StažuotėLR švietimo ir mokslo ministerijoje, Strateginių programų biure

VIEŠOJI KONSULTACIJA

„KOKYBIŠKOS STAŽUOTĖS UŽTIKRINIMAS“

STRATEGINIŲ

PROGRAMŲ

BIURAS

Projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010

slide2

Stažuotės

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Pristatymas

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

slide3
Stažuotės programos pavadinimas, trukmė

Stažuotės institucija, stažuotojos vadovas

Stažuotės tikslas

Pagrindiniai stažuotės uždaviniai

Stažuotės eiga

Turimi stažuotės rezultatai (kuo ši stažuotė svarbi tolesniam darbui mokykloje)

Trumpa stažuotės refleksija/įsivertinimas

Pristatymo turinys

slide4
Stažuotės trukmė: 12 mėn.

Stažuotės institucija: Švietimo ir mokslo ministerija, Strateginių programų biuras

Stažuotojos vadovas: Strateginių programų biuro vedėjas Ričardas Ališauskas

Stažuotės tikslas: plėtoti švietimo politikos išmanymo, mokyklos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo kompetenciją sukuriant stažuotės įstaigai reikalingą analitinę ir konsultacinę produkciją.

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

slide5

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės uždaviniai:

Atlikti švietimo politikos ir būklės analizę.

Padėti suorganizuoti konsultacinį(-ius) renginį(-ius) švietimo politikos klausimais.

Parengtiinstitucinio ir/ar tarpinstitucinio lygmens teisės aktus ir /ar atsakomuosius raštus į kitų institucijų dalykinius raštus.

slide6

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės eiga:

Stažuotė vyko praktinio darbo sąlygomis atliekant Strateginių programų biuro vedėjo Ričardo Ališausko pavedamas užduotis.

Didžioji dalis užduočių buvo pavedama kiekvieną savaitę vedėjo organizuojamų posėdžių metu.

Dažniausiai buvo dirbama individualiai, tinkamai paruoštoje darbo vietoje.

Atlikti stažuotėje numatytas veiklas labai padėjo turima informacinių technologijų naudojimo kompetencija ir turimos anglų kalbos žinios.

slide7

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Perskaityta daugybė dokumentų (lietuvių ir anglų k.);

Leidinio „Švietimo problemos analizė“ rankraštis(pasirinkta tema iš „IKT švietime“ srities, 8 psl.);

Konspektas „Mokyklos strategija. Strateginis mokyklos plėtros valdymas“ (61 psl.);

slide9

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Kelios išvados/rekomendacijos iš leidinio „Švietimo problemos analizė“ rankraščio tema „Kokios IKT švietime kryptys sumanumo link žengiančioje visuomenėje?

Kadangi Lietuva pirmauja Europoje pagal nuosavų mobiliųjų telefonų naudojimą mokymosi tikslais, galėtų būti numatytos priemonės kryptingam IT mokymuisi naudojant mobiliuosius telefonus.

Rekomenduotina dažniau atnaujinti IT dalyko bendrąsias programas ar jų dalis ir jose numatyti galimybes lankstesniam IT mokymuisi.

Rekomenduotina mokiniams, o ypač mergaitėms, skleisti informaciją apie IT sferos privalumus ir galimybes.

slide10

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Švietimo politikos išankstinės analizės (dokumento(-ų) dalys):

Lietuvos geriausių ir prasčiausių rodiklių ataskaita;

pakoreguotas, papildytas IKT diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014-2016 m. veiksmų plano projektas;

sudarytas Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų, kuriose mokytojų vyrų dalis yra mažesnė už 20 %, sąrašas;

slide11

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Anksti mokyklą paliekančių asmenų (18-24 m.) rodiklis

slide12

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Trečiojo lygmens išsilavinimą (aukštesnįjį ar aukštąjį) įgijusiųjų (30-34 m.) rodiklis

slide13

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Suaugusiųjų (25-64 m.) dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą rodiklis

slide14

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Švietimo politikos išankstinės analizės (dokumento(-ų) dalys):

Lietuvos didžiųjų miestų ir rajonų mokyklų 2013 m. VBE lyginamoji analizė;

preliminarus Valstybinės švietimo strategijos 2014 m. priemonių planas;

parengtas veiksmų plano rengimo atmintinės projektas;

parengta preliminari Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano recenzija;

slide15

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Lietuvos didžiųjų miestų gimnazijų 2013 m. VBE rezultatai

slide16

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Lietuvos didžiųjų miestų gimnazijų 2013 m. VBE rezultatai

Kodėl Panevėžio gimnazijų VBE rezultatai geriausi?

Panevėžio gimnazijose dirba:

daugiausiai moterų mokytojų;

daugiausiai mokytojų metodininkų;

daugiausiai 50-59 m. amžiaus grupės mokytojų;

daugiausiai mokytojų turinčių pilną krūvį;

beveik daugiausiai dirbančių pagrindinėje darbovietėje mokytojų;

mažiausiai mokytojų ekspertų.

slide17

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Švietimo politikos išankstinės analizės (dokumento(-ų) dalys):

Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos antrojo tikslo įgyvendinimo veiksmų plano projekto preliminari dalis „Bendrosios nuostatos“ ir dalies „Esamos būklės analizė ir tendencijų apžvalga“ 3-iojo ir 4-ojo uždavinių preliminari analizė;

slide18

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Švietimo politikos išankstinės analizės (dokumento(-ų) dalys):

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos antrojo tikslo įgyvendinimo veiksmų plano projekto antrojo tikslo uždaviniams išgryninimui skirtas problemų medis.

slide19

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Švietimo politikos įgyvendinimo analizės, ataskaitos (dokumento(-ų) dalys):

2013 m. Nacionalinio saugumo būklės ir plėtros ataskaitos preliminari dalis „Vertybių krizė“;

2013 m. Nacionalinio saugumo būklės ir plėtros ataskaitos preliminari dalis „Informacinės atakos“;

2013 m. ŠMM metinės ataskaitos baigiamoji dalis „Planuojami artimiausio laikotarpio veiklos prioritetai“.

slide20

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Lietuvių vertybės 2004–2012 m.

slide21

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Lietuvių vertybės 2007–2012 m.

slide22

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Bendradarbiauta organizuojant renginį „Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano projekto vieša konsultacija“; parengtas šio renginioapibendrinimas;

Parengtos skaidrės tema „Švietimo tobulinimo krypčių įgyvendinimas“ (126 skaidrės);

Sudalyvauta 9-iuose stažuotės įstaigos konsultaciniuose renginiuose;

Sudalyvauta7-iuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (90ak. val.).

slide23

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Parengti du atsakomieji raštai į kitų institucijų dalykinius raštus:

atsakomasis raštas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

atsakomasis raštas Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (taip pat parengtas vertinimo kriterijaus techninis priedas).

slide24

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Turimi stažuotės rezultatai:

Parengti penki institucinio ir/ar tarpinstitucinio lygmens teisės aktai:

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl lėšų skyrimo OECD už PISA 2015 tyrimus;

keturi Švietimo ir mokslo ministro įsakymai (su lėšų naudojimo sąmatom) dėl lėšų skyrimo IEA už ICCS 2016, PIRLS 2016, TIMSS 2015 tyrimus.

slide25

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės rezultatų svarba tolesniam darbui

Plėtota švietimo politikos išmanymo, mokyklos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo kompetencija kada nors ateityje dirbant mokyklos vadovo darbą leis:

tinkamai vadovautis valstybės švietimo politikos nuostatomis, mokyklos kaitą reglamentuojančiais dokumentais;

tinkamai planuoti švietimo įstaigos veiklą: parengti mokyklos strateginį, metinį veiklos planus ir kitus mokyklos vystymą reglamentuojančius dokumentus;

slide26

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės rezultatų svarba tolesniam darbui

Plėtota švietimo politikos išmanymo, mokyklos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo kompetencija dirbant mokyklos vadovo darbą leis:

gerinti įstaigos veiklos ir švietimo kokybę vykdant švietimo stebėseną: naudojantis tarptautinių, nacionalinių ir kitų tyrimų bei įvairiose duomenų bazėse esančiais duomenimis analizuoti švietimo įstaigos veiklą, organizuoti mokyklos veiklos įsivertinimą bei gautus duomenis panaudoti veiklai tobulinti;

slide27

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės rezultatų svarba tolesniam darbui

Plėtota švietimo politikos išmanymo, mokyklos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo kompetencija dirbant mokyklos vadovo darbą leis:

gerinti švietimo kokybę užtikrinant švietimo įstaigos bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene (mokytojais, tėvais, mokiniais), kitomis švietimo įstaigomis ir partneriais: organizuoti konsultacinius renginius mokyklos švietimo politikos klausimais;

slide28

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės rezultatų svarba tolesniam darbui

Plėtota švietimo politikos išmanymo, mokyklos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo kompetencija dirbant mokyklos vadovo darbą leis:

tinkamai, vadovaujantis valstybės švietimo politikos nuostatomis ir pagal galiojančius metodinius reikalavimus rengti institucinio ir/ar tarpinstitucinio lygmens teisės aktus (pvz., mokyklos vadovo įsakymus) bei atsakomuosius raštus į mokyklos darbuotojų ar kitų institucijų dalykinius raštus.

slide29

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės refleksija/įsivertinimas

Stažuotė suteikė galimybes:

kelti savo kvalifikaciją pakeičiant praktinio darbo pobūdį, plėtoti naujas ir tobulinti turimas kompetencijas;

dalyvauti įdomiuose ir naudinguose kvalifikacijos tobulinimo ir stažuotės įstaigos konsultaciniuose renginiuose;

pasisemti gerosios patirties iš stažuotės įstaigoje dirbančių specialistų;

slide30

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės refleksija/įsivertinimas

Stažuotė suteikė galimybes:

stebėti, analizuoti švietimo sistemoje vykstančius procesus ir giliau suvokti švietimo sistemos esmę, jos kitimus ir tobulinimo galimybes;

iš arti ir pakankamai gerai susipažinti su kitos švietimo įstaigos kultūra;

stebėti draugiško kolektyvo bei gero vadovavimo organizacijai pavyzdžius (ir mokytis iš jų);

slide31

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės refleksija/įsivertinimas

Stažuotė suteikė galimybes:

padėti Strateginių programų biure (SPB) dirbantiems ir švietimo sistemą tobulinantiems valstybės tarnautojams siekti jų uždavinių įgyvendinimo;

bent šiek tiek prisidėti prie švietimo sistemos tobulinimo;

patobulėti ne tik kaip mokytojai, bet ir kaip asmenybei (tikiuosi);

slide32

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės refleksija/įsivertinimas

Stažuotės mažiausiai maloni dalis:

parašyti stažuotės programą, kuri tiktų stažuočių programų vertintojams.

Stažuotės pačios maloniausios dalys  :

galimybė dalyvauti priimant sprendimus operatyviosios leidybos srityje, pvz., teikti pasiūlymus dėl leidinių viršelių dizaino;

greitoji pagalba kolegoms: skubi informacijos paieška, darbo kompiuteriu nedidelių problemų sprendimas ir kt.

slide35

Stažuotė

„Švietimo planavimo ir stebėsenos organizavimo praktika LR švietimo ir mokslo ministerijoje“

Stažuotės refleksija/įsivertinimas

Stažuotės apibendrintas įsivertinimas:

Stažuotė didžiąja dalimi atitiko mano lūkesčius ir leido man pasiekti stažuotės tikslą.

slide36

Padėka

Ačiū

ilgalaikių pedagogų stažuočių projekto organizatoriams:

Vilmai Ventai Jankūnienei

Editai Šaltenienei

Editai Linkevičiūtei

Ramutei Vaznonienei

Loretai Statauskienei

Birutei Rutkauskienei

Ingridai Gečienei

Laimai Nevinskaitei

Mindaugui Briedžiui

ir visiems kitiems projektą vykdžiusiems asmenims

slide37

Padėka

Ačiū

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorei

Vilijai Prižgintienei

ir

Strateginių programų biuro vedėjui

dr. Ričardui Ališauskui