ayb global kred ler
Download
Skip this Video
Download Presentation
AYB GLOBAL KREDİLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

AYB GLOBAL KREDİLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

AYB GLOBAL KREDİLERİ. Merve Gözen İzmir, 31/3/2005. Avrupa Yatırım Bankası-Türkiye ilişkileri. AYB Avrupa Birliği’nin finansman kuruluşudur. Bankanın sermayedarları Avrupa Birliği’nin 25 üye ülkesidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AYB GLOBAL KREDİLERİ' - pahana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ayb global kred ler
AYB GLOBAL KREDİLERİ

Merve Gözen

İzmir, 31/3/2005

avrupa yat r m bankas t rkiye ili kileri
Avrupa Yatırım Bankası-Türkiye ilişkileri
 • AYB Avrupa Birliği’nin finansman kuruluşudur. Bankanın sermayedarları Avrupa Birliği’nin 25 üye ülkesidir.
 • AYB’nin Türkiye’deki ilk kredi aktiviteleri 1960’lı yıllarda başlamıştır. Bugüne kadar Türkiye’ye 3.6 milyar € tutarında fon aktarılmış olup bunun 2.2 milyar €’su 2001 yılı ve sonrasında gerçekleşmiştir.
 • Toplam sabit yatırım tutarı 25 milyon €’nun üzerindeki projeler doğrudan AYB tarafından, bu tutarın altındakiler ise AYB kredilerine Türkiye’de aracılık eden bankalar tarafından kullandırılmaktadır. Aracı bankalar; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Vakıfbank, T.C. Ziraat Bankası, Halkbank** ve Türkiye Kalkınma Bankası’dır.
 • Son üç banka AYB’nin yeni aracı bankalarıdır. Bu üç bankanın proje kredilerindeki altyapısının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla AYB Global IV Kredisi’nin bir “Teknik Destek” paketiyle birlikte kullandırılması AB komisyonu tarafından karara bağlanmıştır. “Teknik Destek” AYB tarafından Bankakademie International danışmanlık şirketine ihale edilmiştir.
teknik destek paketi
Teknik Destek Paketi
 • Yeni aracı bankalar 27 ay süreli bir “Teknik Destek Danışmanlık Paketi” kapsamında Global Kredi kullandırımlarına başlamışlardır.
 • Teknik Destek Paketinin Amacı;
 • Aracı banka sayısının artırılması,
 • Küçük ve orta ölçekli firmaların uzun vadeli yatırım kredisi ihtiyaçları için Türk Bankacılık Sektörü’nün proje değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi,
 • AYB fonlarına uygun yatırım projelerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kredi kulllandırım aşamalarında aracı bankalara danışmanlıkve eğitim verilmesi, AYB ile aracı bankaların iş akışlarının oturtulmasında aracı bankalara destek olunması,
 • Kredilendirilecek projelerin AYB kriterlerine uygunluğunun sağlanmasıdır.
 • Bankakademie International Almanya’nın önde gelen 5 büyük özel sektör bankasının kurucu hissedarı olduğu ve finans alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir Alman kuruluşudur. Bankakademie grubu bu alanda 40 yılı aşkın bir deneyime sahip bulunmakta olup, dünyanın muhtelif bölgelerinde danışmanlık ve eğitim projeleri yürütmektedir.
ayb kredilerinin geli imi
AYB Kredilerinin Gelişimi
 • 1995- 2004 arası Türkiye’de toplam

AYB finansmanı:

3.3 milyar €

 • Aracı bankalar kanalıyla: 947 m €
 • Global krediler

toplamı: 675 m €

t rk zel sekt r ne arac bankalar kanal yla kulland r lan ayb kredilerinin tarihsel geli imi
Türk Özel Sektörüne Aracı Bankalar Kanalıyla Kullandırılan AYB Kredilerinin Tarihsel Gelişimi
 • AYB Global Kredi 1997 – 50m €
 • AYB Kojenerasyon Kredisi 1999 – 40 m €
 • AYB Risk Sermayesi Kredisi 1999 – 12 m €
 • AYB SME Global Kredisi 2000 - 50m €
 • AYB Deprem Kredisi 2000 – 150 m €
 • AYB Endüstriyel Kirliliği Önleme Kredisi 2001 – 70 m €
 • AYB Global II Kredisi 2001 – 125m €
 • AYB Global III Kredisi 2003 – 200 m €
 • AYB Global IV Kredisi 2004 – 250m €

1997 – 2004 Toplamı : 947 m €

global kredi kriterleri
KOBİ Tanımı:

Çalışan sayısı < 500

Net sabit kıymetler < 75 m €

Yukarıdaki iki maddedeki tanıma uymayan bir firma hissesi < 1/3

(Eğitim ve sağlık sektörleri ile Türkiye

kişi başına milli gelir ortalamasının

altında gelire sahip illerdeki yatırımlarda KOBİ tanımı aranmaz)

Kredinin Özellikleri:

500.000 € > Sabit yatırım tutarı

< 25 m €

AYB finansmanı tutarı

max. %50

Para cinsi: $ veya €

6-7 yıl vade

Faiz: EURIBOR + % 3.4 max.

2 yıl anapara ödemesiz dönem

Anapara ödemesiz dönem

sonrası 6 ayda bir (anapara+faiz) eşit taksitli geri ödeme

Global Kredi Kriterleri
di er kriterler
Diğer Kriterler
 • Krediye başvuran şirket özel sektör şirketi olmalıdır,
 • Proje sabit yatırım projesi olmalıdır,
 • Proje konusu yatırım krediden muaf sektörlerde olmamalıdır, **
 • Şirket faaliyetleri çevre kanun ve yönetmelikleri ile uyumlu olmalıdır,
 • Yatırım projesi aşağıda belirtilen kriterlere göre “uygun” bir proje olmalıdır;
 • Ekonomik kriter (Pazar, büyüme,rekabet gücü, verimlilik, vs...)
 • Teknik kriter (Yatırım ve üretim maliyetleri, teknoloji, çevresel etki, vs...)
 • Finansal kriter (Fon yaratma gücü)
ayb global iv kredisine arac l k eden bankalar
AYB Global IV Kredisine Aracılık Eden Bankalar

Mevcut

Aracı Bankalar

200 m €

Yeni Aracı Bankalar

50 m €

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI  

kredi ba vuru s reci
Kredi Başvuru Süreci
 • Aracı bankaya kredi talebinin ve proje belgelerinin iletilmesi,
 • Aracı bankanın projeyi değerlendirmesi ve raporunu hazırlaması,
 • Önerilen teminatın da değerlendirilmesiyle aracı bankanın ilgili kredi karar organının krediyi onaylaması,
 • Projenin onay için aracı banka tarafından AYB’ye gönderilmesi,
 • Projeye AYB onayının alınması,
 • Kredi sözleşmesinin imzalanması ve aracı banka tarafından AYB’den para çekilerek müşteriye kullandırılması,

Ortalama süreç: 2 - 4 ay

ayb global kredi finansman sa lanmayan sekt rler sanayi ve hizmetler
AYB Global Kredi Finansmanı Sağlanmayan Sektörler / Sanayi ve Hizmetler
 • Silah, cephane ve askeri malzeme üretimi ve dağıtımı,
 • Alkollü içecekler üretimi ve dağıtımı,
 • Emlak,
 • Atıkların yakılması ve zehirli atıkların işlenmesi,
 • Kumar ve bahis faaliyetleri,
 • Sentetik elyaf üretimi,
 • Gemi inşa ve onarımı,
 • Hava ve uzay taşıtları imalatı,
 • Kara taşıtları,
 • Çelik sanayii.**
ayb global kredi finansman sa lanmayan sekt rler tar ma dayal sanayi
AYB Global Kredi Finansmanı Sağlanmayan Sektörler / Tarıma Dayalı Sanayi
 • Balıkçılık ve balık ürünlerinin işlenmesi,
 • Kesimhane yatırımları (Nihai pazara yönelik müteakip işleme tabi tutulanlar hariç),
 • İnek sütünün işlenmesi, sütlü mamüller üretimi,
 • Fermente edilmiş hammaddeden etil alkol üretimi,
 • Tütün işleme faaliyetleri,
 • Keten ve kenevir işleme faaliyetleri,
 • Hayvan yemi üretimi (Ev hayvanı için olanlar hariç),
 • Tavuk yumurtasının sınıflandırılması ve paketlenmesi faaliyetleri,
 • Sofra şarabı üretimi ve bu amaçla üzüm toplanması, işlenmesi,
 • Domates, şeftali,armut ve turunçgillerin işlenmesi,
 • Hububatın öğütülmesi, irmik ve malt üretimi,
 • Nişasta, şeker, glükoz ve doğal tatlandırıcı üretimi ve işlenmesi,
 • Yağ tohumu ve protein içerikli tahılların işlenmesi, zetinyağı imalatı,
 • Finansman sağlanmayan ürünlerin bekletilme amacıyla depolanması ve paketlenmesi faaliyetleri.
te ekk r ederiz

Teşekkür Ederiz...

Merve Gözen

Banka Danışmanı

Bankakademie International

Halkbank A.S. Genel Müdürlük

Proje Değerlendirme Departmanı

ANKARA

Tel : 00 90 312 2892799

e-mail: [email protected]

ad