slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat Noktası). Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. EŞLEŞTİRME (TWINNING) NEDİR ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Avrupa Birliği Genel Sekreterliği' - les


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASIAvrupa Birliği Genel SekreterliğiUlusal Program Dairesi(Eşleştirme Ulusal İrtibat Noktası)

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

e le t rme twinning ned r
EŞLEŞTİRME (TWINNING) NEDİR ?
 • AB’nin gelecekteki üye ülkeleri olarak, aday ülkelerin Topluluk mevzuatını uygulayabilmeleri için gerekli adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik teknik destek mekanizması.
 • Başlangıç →1998
 • Türkiye → 2002

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

e le t rme
EŞLEŞTİRME
 • AB tarafından aday ülkelere verilen mali destek kapsamında yer alan bir “mekanizma”.
 • Bu mekanizma; aday ülkelerin kısmen de olsa uyum sağlamış oldukları AB müktesebatını etkin bir şekilde uygulayabilmelerini için AB tarafından 1998 yılında geliştirildi.
e le t rme s rec n n ba lica akt rler
EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN BAŞLICA AKTÖRLERİ
 • Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundaki
 • “Proje Lideri”
 • Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki
 • “Proje Lideri”
 • Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundan Gelen
 • “Yerleşik Eşleştirme Danışmanı”
 • Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili”

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

proje l der
PROJE LİDERİ
 • Kurum adına karar verme
 • Sorunları ve olası çözümleri bütün olarak değerlendirebilme
 • Sorunu üst düzeyde çözebilme

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

yerle k e le t rme dani mani muad l
YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI MUADİLİ
 • Yerleşik eşleştirme danışmanı ile birlikte çalışma
 • Projenin koordinasyonu ve yönetimi
 • Uygulamaya ve kurumsal düzene ilişkin bilgiye sahip
 • Teknik uzman

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

e le t rme s rec n n d er akt rler
EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN DİĞER AKTÖRLERİ
 • Üye Ülkedeki Muadil Kurumdan Kısa Dönem için Gelen Uzmanlar
 • Üye Ülkedeki “Eşleştirme Ulusal İrtibat Birimi”
 • Türkiye’deki “Ulusal Yardım Koordinatörü: ABGS - Ekonomik ve Mali İşler Dairesi”
 • Türkiye’deki “Eşleştirme Ulusal İrtibat Birimi : ABGS - Ulusal Program Dairesi”
 • Türkiye’deki Merkezi Finans ve İhale Birimi
 • Avrupa Komisyonu ve Türkiye’deki Delegasyon

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

avrupa birli i genel sekreterli i
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Eşleştirme Ulusal İrtibat Noktası olarak;

 • Programlama
 • Eşleştirme mekanizmasının ve kurallarının kurumlarımız tarafından anlaşılmasına yardımcı olur,
 • Kamu kurumlarına eşleştirme kurallarına yönelik bilgilendirme toplantıları ile genel ve proje bazında gerçekleştirilen eğitimler düzenler,
 • Üye ülke önerilerini ilgili kurumlara iletir,
 • Öneri sunan üye ülke ekiplerinin değerlendirilmesinde proje sahibi kurumlarımızı aydınlatır,
avrupa birli i genel sekreterli i1
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
 • Seçim sürecinin Türkiye’deki koordinasyonunu sağlar,
 • Üye ülke ekibi ve kamu kurumlarımız arasında çıkacak anlaşmazlıkların giderilmesinde Delegasyon ile beraber hareket eder ve hakemlik yapar,
 • İzleme
 • Yabancı uzmanların yatay problemlerinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunur (vize, gümrük, oturma izni vs.)
 • Nihai raporları, içerik ve eşleştirme kuralları açısından onaylar.
mf b merkezi finans ve hale birimi
MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi
 • Sözleşmelerin hazırlanması:

-Kontrattaki bütçe hususlarının değerlendirilmesi

-Prosedüre ilişkin hususların değerlendirilmesi

-Eşleştirme kontratının parafe edilmesi ve imzalanması

mf b merkezi finans ve hale birimi1
MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi

İhale Makamı olarak:

 • İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesi
 • Finans/prosedür açısından uygunluğu kontrol eder
 • Zeyilnameleri (addendum) onaylar
 • Mali raporların uygunluğunu kontrol eder
 • Ödemeleri yapar (ödeme kuruluşu)
 • Özel sektör girdilerinin ihale ve sözleşmesi (eğer üye ülke MFİB’den özel sektör girdilerinin ihalesini [ve duruma göre ödemeleri] kendi adına gerçekleştirmesini isterse.) MFİB bu talebi kabul ederse, PRAG Satın Alma kurallarını uygular.
avrupa komisyonu ve delegasyonun rol
Avrupa Komisyonu ve Delegasyonun Rolü
 • Programlama
 • Şeffaflığın, seçim sürecinde eşitliğin ve bu mekanizmanın etkinliğinin korunması
 • Kontrat hazırlamada destek
 • İzleme
 • Avrupa Birliğinin tanınırlığı ve görünürlüğü.
slide17
EŞLEŞTİRME KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK NEDİR ?

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

sa lanan destek ned r
SAĞLANAN DESTEK NEDİR ?
 • Üye devlette bulunan muadil kurumdan gelen bir uzmanın uzun dönem Türkiye’de bulunması
 • Bu uzmandan farklı olarak kısa dönem-orta dönem uzmanların gelmesi
 • Seminer, çalışma toplantısı, staj, eğitim vb.
 • Yazılım, dokümantasyon temini
 • Tercüme

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

terc me
TERCÜME
 • Üye ülkeden gelen Yerleşik Eşleştirme Danışmanının (RTA) projeyi yürütmesi için gerekli tercüman : aday ülke (Türkiye) bunu sağlayamayacaksa bu tercümanın maliyetinin eşleştirme kontratı bütçesine dahil edilmesi gerekir.
 • AB müktesebatı tercümesi : (eğer daha önce yapılmamışsa) aday ülkenin tercüme koordinasyon birimi bu tercümeyi yaptırır ve revize eder.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

f nansman k m tarafindan sa laniyor
FİNANSMAN KİM TARAFINDAN SAĞLANIYOR?

Aday ülke, üye ülkedeki muadili kamu kurumundan destek alıyor.

Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye tahsis ettiği katılım öncesi fonlardan bu desteği (bir proje kapsamında) finanse ediyor. (IPA 1. Bileşen)

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

e le t rme s rec tek tarafli b r s re m
EŞLEŞTİRME SÜRECİ TEK TARAFLI BİR SÜREÇ Mİ ?

Türkiye’nin ( özellikle projeden faydalanan kurumun) de önemli katkılar sağlaması gereken bir süreç

EŞLEŞTİRME : ORTAK PROJE

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

t rk ye n n projeden faydalanan kurumun katkilari
TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI
 • Siyasi destek (political commitment)
 • Uygulama düzeyinde destek

Eşleştirme kontratının (twinning contract) ortak hazırlanması

Eşleştirme kontratı çerçevesinde ortak bir “çalışma planı” çıkarılması ***

(tarafların yetki ve sorumluluklarını ve projenin başarısını ölçecek açık net başarı kriterlerini içermeli)

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

t rk ye n n projeden faydalanan kurumun katkilari1
TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

Sağlanacak Olanaklar :

 • Ofis
 • Telefon (yurtiçi ve dışı konuşma masrafları)
 • Faks
 • Fotokopi
 • Bilgisayar
 • Sekreter Desteği
 • İstenilen bilgi/doküman temini

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

t rk ye n n projeden faydalanan kurumun katkilari2
TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

Türkiye’deki kurumların, resmi görevlilerin ve özel statüde çalışan Türk uzmanların proje ile ilgili doğrudan ve dolaylı harcamaları (proje süresince üye ülkeye gitmeleri gerektiğinde, bu ülkeye ulaşım masrafları dahil, ülkedeki harcırah hariç)

Türkiye’de projenin yürütülmesiyle ilgili giderler (running costs) : projenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan ekipman

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

slide25

TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen

eğitimlerde, finansmanı kurum

sağlamaktadır.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

yerle ik e le tirme dan manlar na destek
Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarına Destek
 • Danışmanlar, belirli bir süre için belirli projelerde görevlendirilen “teknik uzman”lardır.
 • Viyana Konvansiyonuna dahil değildir ve diplomatik statüleri yoktur.
 • Çerçeve Antlaşmanın onaylanmasına kadar, ABGS, danışmanların sorunları ile tek tek ilgilenmiştir.
yerle ik e le tirme dan manlar na destek1
Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarına Destek
 • Çerçeve Antlaşma ve uygulamaya ilişkin Türk mevzuatı
 • ABGS tarafından danışmanlar için hazırlanan rehber:
 • Vergi muafiyeti,
 • Çalışma ve oturma izinleri,
 • Arabalarının geçici ithali ve ihracı
 • Ev eşyalarının geçici ithali ve ihracı.
 • Ayrıca, danışmanların gerekli izinleri alması için proje sahibi kurumun yazması gereken resmi yazılar
 • Proje sahibi kurum + Danışmanın asistanı + ABGS
slide28

AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURU KAYNAKLARI

 • http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_
 • http://www.abgs.gov.tr
 • http://www.cfcu.gov.tr
 • http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html
e le t rme rt bat k ler
EŞLEŞTİRME İRTİBAT KİŞİLERİ

Seval IŞIK

Ulusal Program Dairesi

Tel: 285 77 20 /202

Faks: 284 41 92

E-posta: seval@abgs.gov.tr

Başak İLİSULU

Ulusal Program Dairesi

Tel: 285 77 20 / 170

Faks: 284 41 92

E-posta: bilisulu@abgs.gov.tr

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği