Ventilation og tæthed
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Ventilation og tæthed. Ventilation og tæthed. Dagens program: 08.30: Introduktion 09.00: Isolering 10.00: Kaffepause 10.15: Isolering 12.00: Frokost 12.45: Vinduer 13.30: Vinduer 14.00: Kaffepause 14.15: Ventilation og tæthed 15.30: Opgave / prøve 16.00: Afrunding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - teague


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ventilation og t thed

Ventilation ogtæthed

Dagens program:

08.30: Introduktion

09.00: Isolering

10.00: Kaffepause

10.15: Isolering

12.00: Frokost

12.45: Vinduer

13.30: Vinduer

14.00: Kaffepause

14.15: Ventilation og tæthed

15.30: Opgave / prøve

16.00: Afrunding


Ventilation og t thed

Hvorforerdetvigtigt med en tætbygning?

 • Kontrol af luftstrømmen

 • Bedre varmeøkonomi

 • Bedre indeklima

 • Mere komfort

 • Forhindre fugt i at kondensere i konstruktionen


Ventilation og t thed

Ventilation ogtæthed

Tema om tæthed fra www.bygningsreglementet.dk


Ventilation og t thed

Hvoropstårutætheder?

 • Geometriske

 • Hvor facaden skifter retning

 • Materialemæssige

 • Hvor isoleringslaget gennembrydes af varmeledende materialer

 • Linietab

 • Ved lineære samlinger

 • Gulv, væg, loft, om vinduet


Ventilation og t thed

Tætningaf klimaskærm

 • Tætning omkring eksisterende vinduer

 • Tætning af eksisterende vinduer

 • Tætning omkring gennemføringerog installationer i klimaskærmen

 • Tætning mellem loft og ydervæg

 • Tætning mellem gulv og ydervæg

 • Stor forskel på hvor nemt eller svært utætheder kan udbedres

 • Nemmest i forbindelse med renoveringsopgaver.

Kilde: www.byggeriogenergi.dk


Ventilation og t thed

Tætningaf klimaskærm

Samling mellem loft / ydervæg:

• Fjerne den eksisterende belægning og installerer en lufttæt dampspærre

• Etablere det lufttætte lag sammen med en ny overflade uden på den gamle belægning

• Dampspærretapet direkte på den gamle, rensede overflade, som derefter males

Se løsninger til at reducere linietab i guide fra Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Kilde: www.byggeriogenergi.dk


Ventilation og t thed

Tætningaf klimaskærm

 • Gennembrydning af klimaskærm / dampspærre

 • Elkabler der føres gennem en dampspærre/bremse

 • Installation af halogenspots

 • Gennemføring af ventilationskanaler

 • Opsætning af skorsten

 • Hvordan kan de løses?

 • Brug gode løsninger

 • Dampspærren bygges et stykke ind i konstruktionen

Eksempel på et installationslag.


Ventilation og t thed

Tætningaf klimaskærm

 • Tætning omkring vinduer og døre

 • Fugerne omkring vinduer og døre er ofte utætte og kan forårsage trækgener for beboerne. Tjek derfor fugen mellem karm og mur!

 • En 2-trins fuge:

 • Udvendigt anvendes en diffusionsåben, beskyttende afdækning i form af fugebånd eller mørtelfuge

 • Indvendigt anvendes en diffusionstæt fuge mellem karm og vinduesfals.

 • Udskiftning af tætningsliste

 • Vinduer og døre lukker ikke altid tæt. Tjek derfor tætningslisten!

 • Papirstrimmel, som sættes i klemme mellem ramme og karm.

 • Få monteret nye tætte lister af præcis den type, vinduet har plads til.


Ventilation og t thed

Kanbygningenblive for tæt?

”Indeklimaet var sundere i gamle dage”

”Vi bor i en plasticpose”

”jeg vil ikke fyre for Gråspurvene”

”at lufte ud er unødvendig”

NEJ – bygningen kan ikke blive for tæt

Ved efterisolering, udskiftning af vinduer og tætning af klimaskærm, bør det sikres at der er tilstrækkelig luftskifte.


Ventilation og t thed

Hvordan tjekkes luftskiftet?

 • Tæthedsprøvning / Blower-door-test

 • Dug/kondens på indvendig side af vinduer

 • Lugter muggent eller af andre ubehagelige lugte

 • Mug eller sorte skjolder på ydervæggen, fx bag møbler


Ventilation og t thed

Hvorfor ventilere vi?

 • CO2: ventileres væk, ilt tilføres – så vi kan overleve

 • Varme: slippe af med varmen, brise om sommeren

 • Gasser: radon, byggematerialer, inventar

 • Lugt: kropslugt, madlugt…

 • Fugt: udånding, sved, madlavning, opvask, bad


Ventilation og t thed

Fugt og skimmelsvamp

 • Hvordan ser skimmelsvamp ud?

 • Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden overflade.

 • Hvorfor opstår skimmelsvamp?

 • Høj luftfugtighed

 • Kolde rum / flader

 • Hvor opstår skimmelsvamp?

 • I organisk materiale –tapet (lim, papir), gulvbrædder…

 • Kuldebroer – samlinger, vinduesrammer

 • Bag inventar – hold min. 15 cm afstand til ydervæg

 • Ved gulve / nederst på ydervægge


Ventilation og t thed

Fugt og skimmelsvamp

 • Hvordan kan man undgå skimmelsvamp?

 • Rumtemperatur på min 18 grader

 • Hold RH < 45% om vinteren og så lav

 • som muligt resten af året - Luft ud!

 • Gør rent - fjern skimmelsvamp.

 • Reager på lugten af skimmelsvamp.

 • Tjek bygningen igennem også skjulte steder

 • (krybekælder, bag beklædning,

 • under gulvtæpper/gulvbrædder mv.)Ventilation og t thed

Hvordan sikres ventilation?

 • Naturligventilation

 • Mekaniskventilation

 • Anbefaling: luft ud 2-3 gange dagligt

 • 5-10 min med gennemtræk

 • Kun luften skal skiftes

 • Lad ikke vindue stå på klem i lang tid

 • Flader køles → kondens

 • Luk for varmen mens der luftes ud

 • NB: Udluftning kan sagtens være nødvendig på trods af mekanisk ventilation


Ventilation og t thed

Naturlig ventilation

 • Udluftning gennem vinduer og døre

 • Ventilationsventiler

 • Andre ventilationsåbninger

 • Utætheder (utilsigtetnaturlig ventilation)!

 • Fordele:

 • Ingen anlægs- og driftsudgifter

 • Intet elforbrug til lufttransport

 • Ingen pladsbehov

 • God mulighed for behovsstyring (fx åbning af vindue)

 • Ingen støj

Spalteventil – billede fra Bolius.dk

Tallerkenventil – billede fra Bolius.dk


Ventilation og t thed

Naturlig ventilation

 • Ulemper

 • Ingen varmegenvinding

 • Drivkræfter stiller krav til rumhøjde- og dybde samt åbenhed og indretning

 • Ukontrollerbart luftskifte, afhængig af vejr og vind

 • Ringe muligheder for at fjerne forurening i tilført luft

 • I praksis er der stor forskel på man opnår tilstrækkelig luftskifte med naturlig ventilation

Spalteventil – billede fra Bolius.dk

Tallerkenventil – billede fra Bolius.dk


Ventilation og t thed

Mekanisk ventilation

 • Sker ved hjælp af en eldrevet ventilator. Ventilationsanlægget suger "forurenet" luft ud og blæser frisk luft ind.

 • Fordele:

 • Luftmængden kan varieres både med hensyn til tid og sted

 • Ingen begrænsninger mht. bygningsudformningen

 • Varmegenvinding og filtrering

 • Luftmængden kan tilføres uden trækproblemer i opvarmningssæson


Ventilation og t thed

Mekanisk ventilation

 • Ulemper:

 • El-forbrug til transport af luft

 • Kan være overdimensioneret / underdimensioneret

 • Kan opfattes mindre positivt af brugerne

 • Kan give anledning til støjgener

 • Høje anlægs- og driftsudgifter


Ventilation og t thed

Ventilation – optimering

Uanset om der vælges naturlig eller mekanisk ventilation, gælder det om…

…at opfylde kravene til et godt indeklima med mindst mulig energiforbrug!

Luftskifte / luftmængde (naturlig og mekanisk ventilation)

Virkningsgrad på varmegenvinding (mekanisk ventilation)

Elforbrug (mekanisk ventilation)

Driftstid (mekanisk ventilation)

Placering og isolering af ventilationsanlæg og kanalføring (mekanisk ventilation)

Placering og valg af ventiler (naturlig ventilation)


Ventilation og t thed

Mekanisk ventilation i eksisterende bygning

 • Mekanisk ventilation kræver:

 • En relativ ny bygning, der er velisoleret og tæt

 • En ældre bygning, der er efterisoleret og tætnet

 • Bygningen skal være lige så tæt som en ny bygning. Tjek med blower-door-test, at utætheder ikke overstiger 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.

 • Mulighed for at trække kanaler og placere ventilationsanlæg hensigtsmæssigt:

 • Korte rørstræk uden for mange bøjninger

 • Inden for klimaskærmen (eller evt. isolere med op til 100 mm)

 • Bygningsejerne/brugerne skal være parate til ventilationsanlæg:

 • Indregulering

 • Service og vedligeholdelse

 • Brug anlægget rigtigt!

 • Er det ikke muligt:

 • Stort elforbrug til ventilator

 • Dårlig genvindingsgrad

 • For stort luftskifte

 • Varmetab fra anlæg og kanaler.


Ventilation og t thed

Mekanisk ventilation

 • Energibesparelse (varme) ved at varmegenvinde op til 80-85%.

 • Øget energiforbrug (el) til ventilator

 • Udgangspunkt:

 • Bygning på 140 m2, der opvarmes med fjernvarme til en pris på 70 øre/kWh. Elprisen er 2,20 kr. /kWh.

 • Skift fra naturlig ventilation til mekanisk ventilation.

 • Der regnes med at luften skiftes ½ gang pr. time eller 0,3 l/s pr. m2.

 • Hvad er energibesparelsen? (kWh pr. år)

 • Hvad er besparelsen? (kr. pr. år)


Ventilation og t thed

Mekanisk ventilation

Økonomi:

Besparelse:

= 4.254,60 kr.

(6078 kWh x 0,70 kr. /kWh)

Ekstra elforbrug:

= 847 kr.

(385 kWh x 2,20 kr. /kWh)

I alt (besparelse):

= 3.407,60 kr.

Energibesparelse er 6.078 kWh varme minus385 kWh el

Er det realistisk at opnå denne besparelse i et eksisterende hus?


Ventilation og t thed

Kontaktinformation:

Claus Jacobsen

Tlf. 9815 6800

cj@energitjenesten.dk

Bedrebolig.dk