normal da l m
Download
Skip this Video
Download Presentation
Normal Dağılım

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Normal Dağılım - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Normal Dağılım. İstatistikte en yaygın kullanılan dağılım normal dağılımdır. Bazı eserlerde Gauss dağılımı, çan eğrisi, normal eğri vs. gibi isimlerle de adlandırılmaktadır. Normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu şöyledir:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Normal Dağılım' - teague


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
normal da l m
Normal Dağılım

İstatistikte en yaygın kullanılan dağılım normal dağılımdır. Bazı eserlerde Gauss dağılımı, çan eğrisi, normal eğri vs. gibi isimlerle de adlandırılmaktadır.

 • Normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu şöyledir:
 • Bu dağılım µ (ortalama) ve 2 (Varyans) parametrelerine dayanmaktadır. Dolayısıyla normal bir dağılım N(µ, 2) sembolü ile gösterilir.
 • Yukarıdaki fonksiyona olasılık yoğunluk fonksiyonu diyebilmek için;
 • olması gerekir.
 •  ve  pozitif olduğu için 1. şart sağlanmış olur. şartı da ispatlanabilir.
normal da l m1
Normal Dağılım
 • Normal dağılım şekilde görüldüğü gibi çan şeklinde bir dağılımdır. Dağılım aritmetik ortalama ve standart sapma parametreleriyle ifade edilmektedir. Dağılımın tanım aralığı -∞ ve +∞ aralığındadır.
normal da l m n zellikleri
Normal dağılımın özellikleri

Dağılımın aritmetik ortalama (µ) etrafında simetriktir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi ortalamanın solunda kalan alanla, ortalamanın sağında kalan alanlar birbirine eşittir.

Aritmetik ortalama, mod ve medyan birbirine eşittir.

Sürekli rassal bir değişkenin yoğunluk fonksiyonu olduğu için eğrinin altında kalan alanın tamamı 1’e eşittir.

Aritmetik ortalamanın 1 sağında ve solunda kalan alan toplam alanın %68’ine eşittir.

Aritmetik ortalamanın 2 sağında ve solunda kalan alan toplam alanın %95’ine eşittir

Aritmetik ortalamanın 3 sağında ve solunda kalan alan toplam alanın %99,7’ine eşittir

Bu durum aşağıda ki şekilde görülmektedir.

normal e ri alt nda kalan alanlar n g sterimi1
Normal eğri altında kalan alanların gösterimi
 • 5-Normal Dağılım µ ve  parametreleri ile tespit edilmektedir. Fakat her µ ve  değeri için farklı bir normal dağılım elde edilmektedir. µ farklı değerler alındığında şekilde görüldüğü gibi dağılım x ekseni üzerinde kaymaktadır.  ’nınfarklı değerler alması ise dağılımın sivriliğine veya basıklığına tesir etmektedir. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
standart normal da l m
Standart Normal Dağılım
 • Daha önce belirtildiği gibi µ ve ’ nın her farklı değeri için farklı bir normal dağılım vardır. Dolayısıyla µ ve  değerlerine dayanan sonsuz sayıda normal dağılım elde etmek mümkündür. Bu sonsuz sayıdaki normal dağılımı tek bir dağılımla ifade edebilmek için normal değişkenin bir dönüşüme tabi tutulur. Bu işlemle normal değişken ortalaması sıfır, varyansı 1 olan normal dağılıma dönüşür. Bu değişkene standart normal değişken adı verilir ve Z değişkeni olarak gösterilir.
 • Z nin beklenen değeri (ortalaması): E(Z)=0
 • Z nin varyansı : Var(Z)=1 olur.
standart normal da l m1
Standart Normal Dağılım
 • Standart Normal Dağılımın yoğunluk fonksiyonu normal yoğunluk fonksiyonundaki µ yerine 0 ve  yerine 1 koymak suretiyle şöyle yazılır.
 • Şekilde standart normal dağılım görülmektedir. Z ekseninde her hangi iki nokta (değer) arasındaki olasılık bu iki noktadan yatay eksene çıkılan dik doğrular ile eğri ve yatay ekseni arasındaki alana eşittir. Bu alan söz konusu iki değer arasındaki fonksiyonun integrali alınarak bulunur. Mesela Z1 ve Z2 değerleri arasında kalan alan şöyle bulunur.
standart normal da l m2
Standart Normal Dağılım
 • Ancak standart normal dağılımda aranan alanlar tablolar halinde verildiği için bu tür integral hesaplarına gerek yoktur. Standart normal eğri alanları tablosunun solundaki birinci sütunda Z değerleri yer almaktadır. Standart normal eğri altındaki alanlar (yani ortalama ile Z değerleri arasında kalan alanlar ise) diğer sütunlarda gösterilmiştir.
 • Dağılım ortalama etrafında simetrik olduğu için negatif değerler için ayrıca bir tabloya gerek yoktur. Yani Z nin pozitif değerleri için verilen alanlar negatif değerleri için de geçerlidir.
 • Örnek: Z=0 ve Z=1,65 arasındaki alan yandaki şekilde olduğu gibi gösterilir. Şekilde bu alan taranmış kısımdır. Z=0 ile Z arasında kalan alan 0,4505 tir (altta verilen tablo).
standart normal da l m3
Standart Normal Dağılım

Örnek:Z<1,25 olasılığını (alan) bulunuz.

Sorulan olasılık aşağıdaki grafikteki taralı alandır.

Örnek:Z>1,25 olasılığını (alan) bulunuz.

standart normal da l m4
Standart Normal Dağılım
 • Örnek:Bir firma cam kavanozlar için teneke kapaklar imal etmektedir. Çaplarının ortalaması 10 cm. ve standart sapması 0,01 cm. olan bu kapakların çaplarının normal dağıldığı kabul ediliyor. İmal edilen kapaklardan çapları 10,02 ile 10,028 cm. arasında olanların oranı nedir?
 • Çözüm:

Yaklaşık olarak %2 dir

standart normal da l m5
Standart Normal Dağılım
 • Problem: Bir fabrikada üretilen cıvataların çapları 2cm. ortalama ve 0,1 cm. standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır. Bu cıvataların çapı 1,8 ile 2,15cm. dışına düşerse bozuk sayılmaktadır. Bu verilere göre üretimin bozuk oranını bulunuz.
 • Çözüm:
standart normal da l m6
Standart Normal Dağılım
 • Problem:Bir sınavda alınan notlar 76 ortalama ve 15 standart sapma ile normal dağılım uymaktadır. Öğrencilerin %15’i AA, %10’u FF notu almıştır.
 • a) AA alabilmek için en az notu (en yüksek %15’ e giren en düşük notu)
 • b) FF kalma notu olduğuna göre dersi geçebilmek için gereken en az notu tahmin ediniz.
 • Çözüm:AA notu notlar küçükten büyüğe sıralandığında %85 ya da üzerinde not alanları kapsamaktadır. Dağılımın yarım alanı ele alındığında bu alan 0,35 ve ötesini kapsar. Standart normal dağılımda 0,35 alanına karşılık gelen Z değeri tablodan bulunur.
standart normal da l m7
Standart Normal Dağılım

a)

b) 0,5–0,1=0,4 alanına karşılık gelen Z değeri –1,38

log normal da l m
Log Normal Dağılım

X rassal değişkeni y = ln x dönüşüm ile normal hale geliyorsa X değişkeninin dağılımının lognormal olduğu söylenir. Lognormal dağılım olasılık yoğunluk fonksiyonu şöyle yazılır.

µy: y nin dağılımın ortalaması y: standart sapmasıdır.

log normal da l m1
Log Normal Dağılım
 • X ve Y değişkenlerinin ortalaması ve varyansı şöyle yazılır.
 • Standart değere dönüştürme işlemi şeklinde yapılır.
 • Y değişkeni X değişkenine şeklinde dönüştürülür.
log normal da l m2
Log Normal Dağılım
 • Örnek:20-30 yaş arasındaki insanların kan basıncının (tansiyon) ortalamasının 12, varyansının 2,25 olan lognormal dağılıma uyduğu bildirilmiştir. Bu yaş grubundan rasgele çekilen bir kişinin kan basıncının

a) En fazla 13 olma olasılığını bulunuz.

b) Kan basıncının 12,5; 14,5 arasında olma olasılığını bulunuz.

 • Kan basıncı en az olan % 5’lik grubun en

yüksek kan basıncını tahmin ediniz.

Çözüm:

log normal da l m3
Log Normal Dağılım
 • a)P(X<13) için X lognormal dağıldığına göre onun logaritması olan Y= lnX değişkeni normal dağılır. Önce bu işlemin yapılıp sonra standart normal değişkene dönüşüm yapılmalıdır.
 • Y= ln(13)= 2,565 olur. Y nin standart değeri;
 • b)P(12,5

Y1 = ln(X1) = ln(12,5) = 2,526

Y2 = ln(X2) = ln(14,5) = 2,674

log normal da l m4
Log Normal Dağılım
 • c) olabilmesi için

Z=-1,645 olması gerekir.

Bu değer X’e dönüştürülürse;

olarak bulunur.

ad