slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü. SeedQube. SeedQube , start- up girişimcilere özel olarak dizayn edilmiş butik bir inkübasyon merkezidir. Tüm girişimciler için esnek ve terzi usulü yaklaşım sergiler. Başvuru süreci kolay ve anlaşılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü' - teagan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Finansman Kaynaklarına

Erişim Zirvesi

Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü

seedqube
SeedQube
 • SeedQube, start-up girişimcilere özel olarak dizayn edilmiş butik bir inkübasyonmerkezidir.
 • Tüm girişimciler için esnek ve terzi usulü yaklaşım sergiler.
 • Başvuru süreci kolay ve anlaşılır.
 • SeedQubehızlı karar alır ve alınan kararları hızlıca uygulamaya geçirir.
 • Hızlı kararlar vermek ve doğru yatırımları hayata geçirmek bizim için çok önemlidir.
seedqube1
SeedQube
 • Ana Hizmet Alanlarımız
 • Projelendirme
 • Altyapı ve operasyon
 • Mentorlük
 • Finans kaynaklarına erişim
alternatif finansman kaynaklar
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Alternatif Finansman Teknikleri
 • Faktoring
 • KGF
 • KOBİ A.Ş.
 • Proje Finansmanı ve Yatırım Kredileri
 • Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası
 • GİP KosgebDesteği
 • Doğrudan Yabancı Sermaye ve Türkiye Uygulamaları
 • Stratejik Ortaklıklar ve Finansal Ortaklıklar
alternatif finansman kaynaklar1
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Faktoring Nedir?
 • Firmaların yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarının faktoringşirketi tarafından devralınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir veya birkaçının sunulduğu finansal bir üründür.
alternatif finansman kaynaklar2
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Faktoringin Avantajları
 • Vadeli alacakların vadesini beklemek zorunda kalmazlar.
 • Alıcılara vade imkanı sağlayarak rekabeti artırabilir.
 • Bilançonun aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak devir hızları yükselir böylelikle bilanço likidite oranları artar.
 • İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar böylelikle dış kaynak ihtiyacı azalır.
 • Banka kredi limitleri kullanılmadan finansman sağlanır.
 • Yapılan istihbaratla alıcıların mali durumları öğrenilir.
 • Açık hesaplarda çek veya senet yaratılmadan da finansman sağlanması imkanı vardır.
alternatif finansman kaynaklar3
Alternatif Finansman Kaynakları
 • KGF Nedir?
 • KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir.
alternatif finansman kaynaklar4
Alternatif Finansman Kaynakları
 • KGF Ortakları
 • TOBB
 • KOSGEB
 • TOSYÖV
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
 • Özel ve Devlet Bankaları
alternatif finansman kaynaklar5
Alternatif Finansman Kaynakları

KGF

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.

Nasıl Başvurulur?

KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde bize iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

alternatif finansman kaynaklar6
Alternatif Finansman Kaynakları

KGF

Maliyet Nedir?

Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.

Kefalet Limiti Ne kadardır?

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000.- TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000.-TL'dir.

alternatif finansman kaynaklar7
Alternatif Finansman Kaynakları
 • KGF
 • Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermektedir.
 • KGF, Bankalar ve Finansal Kiralama Şirketleri ile çalışmaktadır.
alternatif finansman kaynaklar8
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Kobi A.Ş. Nedir?
 • KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirketlere sermaye desteği sağlayarak ortak olmaktadır.
 • KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., projelerin sermaye ihtiyacına göre başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu bir şirketi olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Doları yatırım yapmaktadır.
alternatif finansman kaynaklar9
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Kobi A.Ş. Ortaklığı
alternatif finansman kaynaklar10
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Proje Finansmanı
 • Proje finansmanı, projenin hayata geçebilmesi için gereken fon kaynaklarının bulunması sürecidir.
 • Kamu ve Özel sektörde süreç farklılıkları bulunmaktadır.
alternatif finansman kaynaklar11
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Proje Finansmanı
 • Bilanço yapılarını bozmadan mevcut yatırımları büyütme ve farklı alanlarda yatırım imkanı sunar.
 • Ekonomik olarak ayrıştırılabilen projelerdir.
 • Şirketin değil projenin varlıkları teminat alınır.
 • Projenin yaratacağı nakit akışı temlik alınır.
 • Kredi değerliliğinde projenin yarattığı nakit akışı esas alınır.
 • Şirketin genel kredi ihtiyacı değil, projenin kredi ihtiyacına odaklanılır.
 • Geri dönüş, proje fiziki bitimine kadar ya da kredi bitimine kadar sürebilir.
alternatif finansman kaynaklar12
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Proje Finansmanı
 • Elektrik Üretim Santralleri
 • Doğalgaz Dağıtım Projeleri
 • Gayrimenkul Geliştirme Projeleri (AVM Projeleri)
 • Lojistik, Ulaşım (Liman ve Havaalanı Projeleri)
 • Çevre ve Enerji Verimliliğine Yönelik Projeler.
 • Altyapı Yatırımları
 • Madencilik
 • Telekomünikasyon
 • Petrokimya
 • Turizm ve Otel Yatırımları
 • Üretim
alternatif finansman kaynaklar13
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Proje Finansmanı
 • Başvuru ve ön değerlendirme
 • İstihbarat
 • Teknik değerlendirme (teknik etüt, teknolojik inceleme, fizibilite, kapasite)
 • Yatırım tutarının hesaplanması (sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin hesaplanması)
 • Ekonomik değerlendirme (ürün özellikleri, Talep-Arz koşulları)
 • Mali değerlendirme (Tüm Değerlemelerin Karması)
alternatif finansman kaynaklar14
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası
 • IMKB Piyasaları dört ana grupta teşkilatlanmıştır:
 • Hisse Senetleri Piyasası
 • Gelişen İşletmeler Piyasası
 • Tahvil ve Bono Piyasası
 • Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası
alternatif finansman kaynaklar15
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Nedir?
 • Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasadır.
alternatif finansman kaynaklar16
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası
 • GİB’in Firmalara Sağladığı Fayda ve Avantajlar
 • Finansman kaynağı
 • Fiyat oluşumu ve likidite sağlama
 • Çıkış alternatifi sunma
 • Tanınılırlık ve kredibilite sağlama
 • Kurumsallaşma
alternatif finansman kaynaklar17
Alternatif Finansman Kaynakları

SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında 04.02.2011 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında,  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ’lerin halka arza ilişkin belirlenecek maliyetlerinin finansmanının sağlaması için KOSGEB tarafından “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” oluşturulmuştur.

KOSGEB, “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile üst limiti toplam 100.000TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlayacaktır.

alternatif finansman kaynaklar19
Alternatif Finansman Kaynakları
 • Doğrudan Yabancı Sermaye ve Uygulamaları
 • Doğrudan yabancı sermaye yatırımları firmaların durumlarına
 • göre finansal veya stratejik ortaklık şeklinde gerçekleşebilir.
 • Finansal ve stratejik ortaklık, şirket sermayesinin bir kısmının,
 • yatırımcıya satılması ile şirkete veya ortaklarına nakit girişi
 • sağlayan finansman yöntemidir.
 • Ortak alınan kurum aynı faaliyet kolunda ise stratejik ortaklık,
 • finans kurumu veya VC ise finansal ortaklık olarak
 • tanımlanabilir.
slide26

Teşekkürler…

 • Koray İNAN
 • Finansal Hizmetler Koordinatörü
 • www.kafdanismanlik.com
 • KAF / Etkin Proje İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.