SELAMAT DATANG
Download
1 / 98

SELAMAT DATANG KE PUSAT KEGIATAN GURU CHERAS - PowerPoint PPT Presentation


  • 470 Views
  • Uploaded on

SELAMAT DATANG KE PUSAT KEGIATAN GURU CHERAS. PROFIL PKG CHERAS. PROFIL PKG CHERAS. PUSAT KEGIATAN GURU CHERAS D/A SK BATU SEMBILAN, 43200 CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN NO. TEL : +603-90747582 NO. FAX : +603-90747494 E-MAIL : pkg_cheras@moe.edu.my KOORDINAT: 3°4’12.3” N, 101°46’6.8” E

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SELAMAT DATANG KE PUSAT KEGIATAN GURU CHERAS' - ami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SELAMAT DATANG

KE

PUSAT KEGIATAN GURU CHERASSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

PUSAT KEGIATAN GURU CHERAS

D/A SK BATU SEMBILAN,

43200 CHERAS,

SELANGOR DARUL EHSAN

NO. TEL : +603-90747582

NO. FAX : +603-90747494

E-MAIL : pkg_cheras@moe.edu.my

KOORDINAT: 3°4’12.3” N, 101°46’6.8” E

WEBSITE : http://www.pkghl.net

FACEBOOK : http://facebook.com/pkgcheras

PUSAT KEGIATAN GURU CHERAS


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

KETUA PKG

WAN MOHD ZAIDEE BIN WAN ZIN

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

E-MAIL : wm.zaidee@btpnsel.edu.my

NO. H/P: +6019-3311758

ZULKEFLEY BIN TUTONG

PEMBANTU TADBIR

E-MAIL : zulkefley@btpnsel.edu.my

NO. H/P: +6019-

NURRUL ATTIYAH BINTI ABD. RASYID

JURUTEKNIK KOMPUTER

E-MAIL : nurrul.attiyah@btpnsel.edu.my

NO. H/P: +6019-

PENTADBIRAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

Untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah - sekolah melalui peningkatan taraf profesionalisme guru-guru berdasarkan penghayatan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. PKG akan merealisasikan potensi dan individualiti guru sehingga dapat melaksanakan amanah dengan baik dalam setiap peringkat dan bidang kehidupan bagi menghadapi cabaran wawasan 2020 selaras dengan Dasar Pembangunan Negara.

MATLAMAT


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

VISI

Menerajutranformasigenerasibestarimelaluiteknologi

pendidikan

MISI

Pembangunan kapasitidanpeningkatankualitipengurusaninstruksionalmenerusipembudayaaninovasiteknologipendidikan

MOTO

TeknologiUntukPendidikanBestari

VISI , MISI, MOTO


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

Merancang, memantau, menilaidanmenguruskeperluandasarteknologipendidikan;

Merancangdanmenyelarashalatujuinisiatif ICT pendidikandanmenyediakansokonganperkhidmatan ICT;

Merancang, memantau, menyelarasdanmenilaikeberkesananpelaksanaanSekolahBestaridanpembestariansekolah;

Merancang, menyediakandanmenerbitkanbahanpengajarandanpembelajarandalampelbagai media;

Merancang, menyelaras, menilaidanmemantaupengurusandanpembangunanpusatsumbersekolahdanpembudayaanliterasimaklumat;

Menyebarkanbahanpengurusanpendidikansertapengajarandanpembelajaran yang diterbitkanmelaluipelbagai medium elektronikdan media cetak;

Memantaudanmenilaipenggunaanteknologipendidikandalampengajaran, pembelajarandanpengurusansekolah;

Menyediakankhidmatkepakarandannasihatbagimempertingkatkaninovasidankreativititeknologipendidikandisekolah.

FUNGSI


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

KEPAKARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Memberipendedahankepada guru tentangteknologiterkiniuntukdiaplikasikandalamprosespengajarandanpembelajaranmenjuruskearahkonsepsekolah BESTARI

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

MemberikhidmatnasihatuntukmembangunkanPusatSumberSekolahmerangkumiaspekfizikal, pengurusan, pentadbiran, program NILAM danpelbagaiaktiviti PSS

RAKAMAN DAN RAKAM SALIN

Membantu guru-guru membuatrakaman video untukmajlistertentudanrakamsalin CD / CDRI

PERKHIDMATAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

PENGEDARAN BAHAN P&P

Menjadipusatpengedaran CDRI terbitanKementerianPelajaran Malaysia dan BTP

MEMBANGUNKAN SUMBER MANUSIA

Merancang / mengendali / menguruskankursusdanbengkelserta program-program khas yang diperlukanoleh guru-guru

MENGURUSKAN PENGGUNAAN PERALATAN TEKNOLOGI PKG

Memberikemudahanpenggunaanperalatan ICT, PA Sistem, alatrakamandan yang berkaitan

PERKHIDMATAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

BILIK GERAKAN

Menempatkanbahan-bahandokumentasi, maklumat & data PKG, ruangperbincangankecil, dantempatrehattetamu VIP.

BILIK PENTADBIRAN

MenempatkanruangpentadbirangPusatkegiatan Guru

KEMUDAHAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

BILIK PEGAWAI 1

MenempatkanbilikpentadbiranPegawaiTeknologiPendidikan DGA32 danbertindaksebagaiKetua PKG.

BILIK PEGAWAI 2

MenempatkanbilikpentadbiranPegawaiTeknologiPendidikan DGA29 danjugasebagaibilikpentadbiran & pengurusansumberpendidikan.

KEMUDAHAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

BILIK MESYUARAT

Menempatkanbilikutamauntukaktivitimesyuarat. Mempunyaikeluasan yang berkapasiti 38 orangdalamsatu-satumasa. Mempunyaikemudahanlengkapdengansistem audio, projektor LCD danberhawadingin.

BILIK SEMINAR / KURSUS

Menempatkanbilikutamauntukaktiviti seminar, kursusdanbengkel. Mempunyaikeluasan yang berkapasiti 45 orangdalamsatu-satumasa. Lengkapdengankemudahansistem audio, projektor LCD danberhawadingin.

KEMUDAHAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

BILIK TEKNOPEN

Menempatkanbilikuntuksimulasi P&P. Jugadigunakanuntukaktivitikecilsepertimesyuarat, perbincangan, dan lain-lain. Lengkapdengankemudahansistem audio, kemudahan TV SatelitAstro, sistem karaoke danberhawadingin.

BILIK PERPUSTAKAAN

Menempatkanbilikperpustakaan PKG. Mempunyaikoleksibukuberjumlah 1500 buah. Ruangbacaandanterdapatjuga set sofa untukkeselesaanpengguna.

KEMUDAHAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

BILIK SURAU

Menempatkanbilikuntukbersolat. Dengankemudahanpaip yang tersedia. BilikinijugamerupakantempatdokumentasiPersatuanPuteri Islam Daerah Hulu Langat.

BILIK SISTEM AUDIO

Menempatkanperalatansistem audio yang digunakandanjugasebagaitempatsimpananperalatan-peralatansistem audio.

KEMUDAHAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

BILIK STOR UNIT

Menempatkanbarang-barangkeperluanpentadbiran. Jugamerupakanstor unit indukuntukpentadbiran PKG Cheras.

BILIK FAIL

Menempatkan fail-fail pentadbirang PKG. Selainitujugaianyamenempatkan fail-fail maklumatsekolahahli.

KEMUDAHAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

RUANG REHAT

Menempatkanruangrehat / santaipelawat-pelawat yang berkunjungke PKG.

RUANG LEGAR

Sebagairuangutama PKG. Pelbagai info danmaklumatbolehdiperolehidandilihatdiruanganini.

KEMUDAHAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PROFIL PKG CHERAS

SUDUT ICT / TEKNOPEN

Menempatkankomputer yang mempunyaikemudahan internet danjugakoleksi CDRI untukkegunaan guru-guru.

SUDUT INFO

Mempunyai info-info berkaitandenganpengurusandanaktiviti PKG.

KEMUDAHANSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

SEKOLAH KEBANGSAAN = 17 BUAH

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA = 6 BUAH

SEKOLAH MENENGAH = 9 BUAH

SEKOLAH AGAMA MENENGAH = 1 BUAH

JUMLAH SEKOLAH AHLI = 33 BUAH

JUMLAH SEKOLAH


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

SK BUKIT RAYA

3° 4'23.17"N, 101°46'54.77"E

SK DESA BAIDURI

3° 2'51.48"N, 101°45'2.97"E

SK CHERAS JAYA

3° 1'13.01"N, 101°45'47.14"E

SK DUSUN NANDING

3° 4'59.75"N, 101°47'28.12"E

SK BDR TUN HUSSEIN ONN 2

3° 3'10.22"N, 101°45'15.07"E

SK TAMAN PUTERI

3° 4'40.92"N, 101°46'19.73"E

SJK (C) BALAKONG

3° 1'42.26"N, 101°44'43.80"E

SJK (C) BATU 9 CHERAS

3° 4'18.60"N, 101°46'10.21"E

SJK (C) BATU 11

3° 2'45.49"N, 101°46'15.58"E

SJK (C) CHOON HWA

3° 9'50.68"N, 101°50'52.63"E

SJK (C) BATU 14

3° 6'46.41"N, 101°48'49.53"E

SK SUNGAI SERAI

3° 5'14.36"N, 101°47'26.13"E  

SK BATU SEMBILAN

3° 4'11.50"N, 101°46'8.14"E  

SK TUN ABDUL AZIZ MAJID

3° 7'0.32"N, 101°48'48.52"E  

SK SG TEKALI

3° 6'48.97"N, 101°51'18.97"E

SK KUALA POMSON

3°12'43.60"N, 101°52'15.58"E

SK DUSUN TUA

3° 9'3.65"N, 101°50'19.56"E

SK LUBOK KELUBI

3°10'38.17"N, 101°51'20.44"E

SK SUNGAI LUI

3° 9'58.13"N, 101°53'1.90"E

SK TAMAN CUEPACS

3° 4'40.32"N, 101°45'32.37"E

SK TAMING JAYA

3° 1'31.59"N, 101°44'52.16"E

SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN

3° 3'12.10"N, 101°45'58.06"E

SJK (C) CONNAUGHT (2)

3° 2'45.50"N, 101°44'30.12"E

SMK ABDUL JALIL

3° 7'4.93"N, 101°49'3.74"E

SMK PERIMBUN

3° 3'40.57"N, 101°46'11.97"E

SMK CHERAS PERDANA

3° 2'42.81"N, 101°45'55.16"E

SMK CHERAS JAYA

3° 1'11.30"N, 101°45'42.11"E

SMK BDR BARU SUNGAI LONG

3° 3'7.72"N, 101°48'7.36"E

SMK DUSUN NANDING

3° 4'57.21"N, 101°47'26.16"E

SMK BANDAR DAMAI PERDANA

3° 2'37.30"N, 101°44'13.10"E

SMK BDR TUN HUSSEIN ONN 2

3° 3'15.53"N, 101°45'18.94"E

SMK DESA SERDANG

3° 0'37.10"N, 101°43'38.80"E

SAM HULU LANGAT

3° 3'50.95"N, 101°46'23.11"E

KEDUDUKAN SEKOLAH AHLI


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

NAMA SEKOLAH:

SK SUNGAI SERAI

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

DR. HJH. NAZIRAH BT MOHD NORDIN

NO. TEL: 03-90741377

NO. FAKS: 03-90741377

3° 5'14.36"N, 101°47'26.13"E

NAMA SEKOLAH:

SK SG TEKALI

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. NOR AZMAH BT HUSSIN

NO. TEL: 03-90214572

NO. FAKS: 03-90214572

3° 6'48.97"N, 101°51'18.97"E

NAMA SEKOLAH:

SK BATU SEMBILAN

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. ADONIE BT ADNAN

NO. TEL: 03-90758542

NO. FAKS: 03-90749914

3° 4'11.50"N, 101°46'8.14"E

NAMA SEKOLAH:

SK KUALA POMSON

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. JAMALIAH BT AHMAD RUS

NO. TEL: 03-90214678

NO. FAKS: 03-90214678

3°12'43.60"N, 101°52'15.58"E

NAMA SEKOLAH:

SK TUN ABDUL AZIZ MAJID

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. ZURAIDAH BT SHAARI

NO. TEL: 03-90212641

NO. FAKS: 03-90212641

3° 7'0.32"N, 101°48'48.52"E

NAMA SEKOLAH:

SK DUSUN TUA

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

EN. MOHD SAHAR BIN OTHMAN

NO. TEL: 03-90211367

NO. FAKS: 03-90211367

3° 9'3.65"N, 101°50'19.56"E

SEKOLAH RENDAH = 17 BUAH


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

NAMA SEKOLAH:

SK LUBOK KELUBI

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. CHE AH BT. MD RISIN

NO. TEL: 03-90212404

NO. FAKS: 03-90212404

3°10'38.17"N, 101°51'20.44"E

NAMA SEKOLAH:

SK TAMING JAYA

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. NORJANAH BT ABDULLAH

NO. TEL: 03-89614553

NO. FAKS: 03-89614013

3° 1'31.59"N, 101°44'52.16"E

NAMA SEKOLAH:

SK SUNGAI LUI

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

EN. SHAROM B SHAMSUDDIN

NO. TEL: 03-90214327

NO. FAKS: 03-90214327

3° 9'58.13"N, 101°53'1.90"E

NAMA SEKOLAH:

SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. AZIMAH BT IBRAHIM

NO. TEL: 03-90763548

NO. FAKS: 03-90804800

3° 3'12.10"N, 101°45'58.06"E

NAMA SEKOLAH:

SK TAMAN CUEPACS

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. ZARINA BT ABD MAJID

NO. TEL: 03-90742131

NO. FAKS: 03-90742131

3° 4'40.32"N, 101°45'32.37"E

NAMA SEKOLAH:

SK BUKIT RAYA

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. KHADIJAH BT NAWAWI

NO. TEL: 03-90757527

NO. FAKS: 03-90757527

3° 4'23.17"N, 101°46'54.77"E

SEKOLAH RENDAH = 17 BUAH


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

NAMA SEKOLAH:

SK DESA BAIDURI

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

EN. MOHAMAD JAFAR B IBRAHIM

NO. TEL: 03-91003792

NO. FAKS: 03-91003791

3° 2'51.48"N, 101°45'2.97"E

NAMA SEKOLAH:

SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. NORMAH BT KASSIM

NO. TEL: 03-90757952

NO. FAKS: 03-90756952

3° 3'10.22"N, 101°45'15.07"E

NAMA SEKOLAH:

SK CHERAS JAYA

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

EN. ROSLI B HJ. SHARIF

NO. TEL: 03-90754929

NO. FAKS: 03-90753237

3° 1'13.01"N, 101°45'47.14"E

NAMA SEKOLAH:

SK TAMAN PUTERI

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. AYU AIDI BT ABDULLAH

NO. TEL: 03-90763914

NO. FAKS: 03-90763914

3° 4'40.92"N, 101°46'19.73"E

NAMA SEKOLAH:

SK DUSUN NANDING

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

PN. SAADIAH BT AHMAD

NO. TEL: 03-90765243

NO. FAKS: 03-90755143

3° 4'59.75"N, 101°47'28.12"E

SEKOLAH RENDAH = 17 BUAH


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

NAMA SEKOLAH:

SJK (C) CHOON HWA

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

LIM POH SIEW

NO. TEL: 03-90211288

NO. FAKS: 03-90211288

3° 9'50.68"N, 101°50'52.63"E

NAMA SEKOLAH:

SJK (C) BALAKONG

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

EWE SAW BENG

NO. TEL: 03-89612319

NO. FAKS: 03-89612319

3° 1'42.26"N, 101°44'43.80"E

NAMA SEKOLAH:

SJK (C) BATU 14

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA GURU BESAR:

LEE CHUEW ING

NO. TEL: 03-90213744

NO. FAKS: 03-90213744

3° 6'46.41"N, 101°48'49.53"E

NAMA SEKOLAH:

SJK (C) BATU 9 CHERAS

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

TEH AH YIN

NO. TEL: 03-90758118

NO. FAKS: 03-90749533

3° 4'18.60"N, 101°46'10.21"E

NAMA SEKOLAH:

SJK (C) BATU 11

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

BOOI AH HENG

NO. TEL: 03-90763446

NO. FAKS: 03-90753660

3° 2'45.49"N, 101°46'15.58"E

NAMA SEKOLAH:

SJK (C) CONNAUGHT (2)

KATEGORI:

BANDAR

NAMA GURU BESAR:

CHANG POH KHENG

NO. TEL: 03-91012461

NO. FAKS: 03-91012461

3° 2'45.50"N, 101°44'30.12"E

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA = 6 BUAH


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

NAMA SEKOLAH:

SMK CHERAS JAYA

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. HASIMAH BT HASHIM

NO. TEL: 03-90805423

NO. FAKS: 03-90750522

3° 1'11.30"N, 101°45'42.11"E

NAMA SEKOLAH:

SMK ABDUL JALIL

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. FAUZIAH BT MOHAMED RAMLI

NO. TEL: 03-90211332

NO. FAKS: 03-90214452

3° 7'4.93"N, 101°49'3.74"E

NAMA SEKOLAH:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

KATEGORI:

BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. SALIMAH BT JAFRI

NO. TEL: 03-90753549

NO. FAKS: 03-90753784

3° 3'7.72"N, 101°48'7.36"E

NAMA SEKOLAH:

SMK PERIMBUN

KATEGORI:

BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. PETRI NOOR JALIAH BT MEGAT ADNAN

NO. TEL: 03-90745828

NO. FAKS: 03-90745828

3° 3'40.57"N, 101°46'11.97"E

NAMA SEKOLAH:

SMK DUSUN NANDING

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. SHAMSIAH BT AHMAD JUPRI

NO. TEL: 03-90756715

NO. FAKS: 03-90755602

3° 4'57.21"N, 101°47'26.16"E

NAMA SEKOLAH:

SMK CHERAS PERDANA

KATEGORI:

BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. SITI ZAHARAH BT KADIR

NO. TEL: 03-90769576

NO. FAKS: 03-90750210

3° 2'42.81"N, 101°45'55.16"E

SEKOLAH MENENGAH = 9 BUAH


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

NAMA SEKOLAH:

SMK BANDAR DAMAI PERDANA

KATEGORI:

BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. GAYAH BT DAUD

NO. TEL: 03-91012514

NO. FAKS: 03-91021605

3° 2'37.30"N, 101°44'13.10"E

NAMA SEKOLAH:

SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2

KATEGORI:

BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. SERI DATIN MAZLILAH BT AHMAD MANSUR

NO. TEL: 03-90766753

NO. FAKS: 03-90763467

3° 3'15.53"N, 101°45'18.94"E

NAMA SEKOLAH:

SMK DESA SERDANG

KATEGORI:

BANDAR

NAMA PENGETUA:

DATIN KAMARIAH BT MOHAMAD

NO. TEL:

NO. FAKS:

  • 3° 0'37.10"N, 101°43'38.80"E

SEKOLAH MENENGAH = 9 BUAH


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

SEKOLAH AHLI

NAMA SEKOLAH:

SAM HULU LANGAT

KATEGORI:

LUAR BANDAR

NAMA PENGETUA:

PN. SITI ZUBAIDAH BT AHMAD

NO. TEL: 03-90751343

NO. FAKS: 03-90754537

3° 3'50.95"N, 101°46'23.11"E

SEKOLAH AGAMA MENENGAH = 1 BUAHSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

DATA

PERATUS JAUHARI & RAKAM PEMBACA 2009 - 2011


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

DATA

PENARAFAN BINTANG PSS 2009 - 2011


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

DATA

PENARAFAN BINTANG PSS 2009 - 2011Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

INOVASI PENTADBIRAN

SISTEM ONLINE GOOGLE DOC


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

INOVASI SUMBER PENDIDIKAN

SISTEM DATA BACAAN KELAS NILAM


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

INOVASI ICT

KHIDMAT BANTU ONLINE


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

INOVASI ICT

LAMAN WEB


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

INOVASI TEKNOPEN

TV ONLINE
Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

INOVASI PPD

SISTEM PERGERAKANSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

CARTA OGRANISASI PUSAT KEGIATAN GURU CHERAS


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

CARTA OGRANISASI JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN AKTIVITI 2012


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

MAKLUMAT SEKOLAH AHLI


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

LOKASI PKG CHERAS & SEKOLAH AHLI


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

BUKU KEHADIRAN STAF


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

BUKU PERGERAKAN STAF


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

BUKU CATATAN HARIANSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

MANUAL PENGURUSAN ORGANISASISelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

SASARAN KERJA TAHUNAN INDIVIDU


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

SASARAN KERJA TAHUNAN PKG


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

CARTA JK PENGURUSAN AKTIVITI


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

MAKLUMAT SEKOLAH KELOMPOK


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

PETA LOKASI PKG & SEKOLAH KELOMPOKSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN STOK

KEW P.A. 2


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN STOK

KEW P.A. 3


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN STOK

KEW P.A. 6


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN STOK

KEW P.A. 7


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN STOK

STOR UNITSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN FAIL

DAFTAR SURAT MASUK


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN FAIL

DAFTAR SURAT KELUAR


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN FAIL

BUKU DAFTAR FAIL


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN FAIL

FAIL TIMBULSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

REKOD PENGGUNAAN

REKOD PENGGUNAAN PREMIS


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

REKOD PENGGUNAAN

REKOD PENGGUNAAN PERALATAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

REKOD PENGGUNAAN

REKOD PENGGUNAAN BAHAN MEDIA / BAHAN BUKAN BUKU


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

REKOD PENGGUNAAN

REKOD PINJAMAN BUKUSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

LAPORAN

LAPORAN PEMANTAUAN SEKOLAH KELOMPOK


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

LAPORAN

LAPORAN / FAIL AKTIVITI PKG


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

LAPORAN

SUDUT DOKUMENTASI / HASIL AKTIVITISelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN ICT PKG

STATUS SSQS


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN ICT PKG

STATUS SPPICTS


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN ICT PKG

PENGGUNAAN TEAM VIEWER UNTUK BANTUAN & MESYUARAT ONLINE

PENGGUNAAN E-MAIL 1 SELANGOR

TAHAP PENGGUNAAN ICT


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN ICT PKG

AnalisaPelawat 6 Bulan

http://www.pkghl.net

Hit tertinggisehingga Mei 2012

LAMAN WEB PKG


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN ICT PKG

Kolaborasi Program Bersama PPD Hulu Langat

KursusPemantapanPengurusanMakmalKomputerSekolahMenengah

Tarikh : 24 – 26 April 2012

Tempat : Coral Bay Resort, PulauPangkor

PROJEK KOLABORATIF


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN ICT PKG

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER / RUANG KOMPUTERSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN PERPUSTAKAAN PKG

PERATURAN PINJAMAN & PENGGUNAAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN PERPUSTAKAAN PKG

PENYUSUNAN BAHAN BUKU & BUKAN BUKU


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN PERPUSTAKAAN PKG

REKOD PINJAMAN & PENGGUNAAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN PERPUSTAKAAN PKG

BUKU STOK BAHAN BUKU


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN PERPUSTAKAAN PKG

BUKU STOK BAHAN BUKAN BUKU


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN PERPUSTAKAAN PKG

PROSES TEKNIK BAHAN BUKAN BUKU
Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN FIZIKAL / KECERIAAN PKG

Siling

Perabot

Tingkap

Kipas

Perabot

Aircond

KEBERSIHAN DALAMAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN FIZIKAL / KECERIAAN PKG

TandasLelaki

Sekitar PKG

TandasPerempuan

Longkang

Koridor

PintuDepan

KEBERSIHAN LUARAN


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN FIZIKAL / KECERIAAN PKG

HiasanBilikMesyuarat

SudutPromosi

PapanBermaklumat

SusunanBilik-Bilik

RuangSantai

BerkonsepKorporat

KREATIVITI


Selamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

PENGURUSAN FIZIKAL / KECERIAAN PKG

AlatPemadamApi

Sistem CCTV

PintuDepan & Belakang

Kipas

Jeriji

AmaranPergerakan

KESELAMATANSelamat datang ke pusat kegiatan guru cheras

LAIN-LAIN

SELENGGARA PKG 2012