ubr budzi podlasie gala fina owa 11 lutego 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŻUBR BUDZI PODLASIE GALA FINAŁOWA 11 LUTEGO 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŻUBR BUDZI PODLASIE GALA FINAŁOWA 11 LUTEGO 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26
teagan-gamble

ŻUBR BUDZI PODLASIE GALA FINAŁOWA 11 LUTEGO 2009 - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
ŻUBR BUDZI PODLASIE GALA FINAŁOWA 11 LUTEGO 2009
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŻUBR BUDZI PODLASIE GALA FINAŁOWA 11 LUTEGO 2009

 2. ZASADY BUDZENIA: • Niestandardowe pomysły • Inicjatywa własna • Miasto i region jako punkt wyjścia • Otwartość i odwaga działania kandydatów-społeczników • Związek emocjonalny z regionem (niekoniecznie rozumiane jako miejsce urodzenia) • Szukanie nieprzetartych ścieżek • Chęć działania, nie tylko deklarowania/planowania/mówienia Źródło: Internet

 3. ZASADY BUDZENIA: • Inicjatywy, która finansowo nie będą służyć nikomu innemu niż tylko nagrodzonemu • Nastawienie na zysk (stąd finansowanie przez Żubra inicjatyw, a nie osoby/pomysłodawców) • Pomysły instytucji/przedsiębiorstw/inicjatyw publicznych, które mogą liczyć na finansowanie ze środków unijnych • Wsparcie dla ośrodków zajmujących się leczeniem uzależnień, chorób, patologii społecznej • Propagowanie ideologii, wyznań, partii politycznych Źródło: Internet

 4. KATEGORIE: • Kategoria I: Akcje społeczne wszelkie inicjatywy nastawione na szerokie dotarcie do mieszkańców np. warsztaty, spotkania, aktywizacja • Kategoria II: Akademicki Białystok inicjatywy nastawione na środowisko studenckie np. festiwale, pokazy, zjazdy • Kategoria III: Kultura inicjatywy nastawione na aktywności kulturalne w mieście czy regionie • Kategoria IV: Sport inicjatywy nastawione na wsparcie aktywności czy obszarów związanych ze sportem i aktywnością fizyczną w roli głównej

 5. PRZED… • Na Podlasiu nadszedł czas pozytywnego myślenia oraz aktywnego działania • Mieszkańcy regionu coraz chętniej manifestująpoczucie dumy z miejsca, w którym mieszkają i chcąaktywnie wspierać swoje otoczenie • Przekonanie o dużym potencjale drzemiącym w mieszkańcach Białegostoku i Podlasia • Chcieliśmy realnie dotrzeć do tego potencjału i pobudzić go do działań na rzecz lokalnej społeczności • Dajemy wymierne wsparcie poprzez granty finansowe

 6. PO… • Na wezwanie Żubra odpowiedziały osoby prywatne, grupy przyjaciół, organizacje, stowarzyszenia • Łącznie w przygotowanie zgłoszeń do programu zaangażowało się ponad300 osób • Zgłoszenia wraz z załącznikami to razem prawie 500 stron tekstu • Gdyby wszystkie zgłoszenia spełniające wymogi formalne zostały zrealizowane to z ich efektów skorzystałoby ponad 10 tys. osób • Zgłoszono 75 projektów, w tym: • 29 w kategorii Kultura • 28 w kategorii Akcje społeczne • 10 w kategorii Sport • 8 w kategorii Akademicki Białystok

 7. ODRZUCILIŚMY… • Po dokładnej analizie wszystkich projektów odrzuciliśmy 19 inicjatyw • Powodem dyskwalifikacji było niespełnienie kryteriów formalnych programu; głównie: • brak choćby szacunkowych kosztów realizacji projektu • projekty kierowane do osób niepełnoletnich, niepełnosprawnych, bezrobotnych • wsparcie dla ośrodków zajmujących się leczeniem uzależnień, chorób, patologii społecznej

 8. NAGRODZILIŚMY… • decyzją jury: • Wielolokacyjne Kino Cyfrowe • Zachor - kolor i dźwięk. Festiwal Kultury Żydowskiej • Festiwal Studenckich Krótkich Form Filmowych 4’62’’ • Podlasie Makes Me Happy - film fabularny „Goście Goście” • decyzją mieszkańców w plebiscycie: • AIESEC Young

 9. IWONA I MAREK WŁODZIMIROW • Iwona - kulturoznawczyni, specjalizuje się w krytyce sztuk plastycznych • Marek - z wykształcenia matematyk, z wyboru grafik komputerowy i niezależny twórca filmowy • Wolne chwile spędzają, zapraszając znajomych na seanse domowego kina lub nagrywając audycje radiowe do ich internetowego radia Bałaćko

 10. …jeśli naprawdę chce się coś zdziałać, wszystkie nadarzające się możliwości zwiększają twoje szanse • …chcemy, aby nasze kino stało się nie tylko wzbogaceniem oferty kulturalnej regionu, ale przede wszystkim miejscem spotkań ludzi • …żeby coś wygrać, trzeba grać i wierzyć w swoje pomysły!

 11. WIELOLOKACYJNE KINO CYFROWE • Pomysł: • projekt zakłada stworzenie małego cyfrowego kina mobilnego, które można szybko zorganizować w plenerze, w pomieszczeniu, jako kino samochodowe lub kino trójwymiarowe • projekt zgłosili mieszkańcy Bielska Podlaskiego z myślą o małych miejscowościach, w których w ogóle nie ma kina • do realizacji pomysłu potrzebny jest zakup m.in. projektora cyfrowego, ekranu projekcyjnego, nadajnika radiowego, nagłośnienia, mikrofonów • Szacunkowy koszt: 20 000 zł • Harmonogram realizacji: marzec - kwiecień 2009 r.

 12. ŁUCJA (vel LUCY) LISOWSKA • Z zawodu nauczycielka • Obecnie prezes stowarzyszenia Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael • Przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Źydowskiej w Warszawie na Białystok i woj. podlaskie

 13. Białystok to miasto, w którym naturalną rzeczą jest wielokulturowość. Poznając tradycję, historię, łatwiej uczymy sie poznawać samych siebie • …warto mieć marzenia, warto wierzyć, że się spełnią. Inicjatywa ”Żubr budzi Podlasie" daje możliwość realizacji własnych planów, pozwala uwierzyć w sens twórczego działania!

 14. „ZACHOR” - KOLOR I DŹWIĘK. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ • Pomysł: • projekt zakłada realizację kolejnej odsłony festiwalu, którego celem jest przedstawienie i przypomnienie mieszkańcom Białegostoku twórczości wspaniałych malarzy, urodzonych w mieście, ale mało znanych • w trakcie festiwalu w 2009 r. zaprezentowana zostanie twórczość pięciu malarzy pochodzenia żydowskiego urodzonych w Białymstoku: Izraela Bekera, Maxa Webera, Bena Cion Rabinowicza (Benn), Simona Segala, Molliego Chwata oraz znanego klezmera Yale Stroma z jego zespołem • Szacunkowy koszt: 26 000 zł • Harmonogram realizacji: marzec - czerwiec 2009 r.

 15. JAROSŁAW PERSZKO I PAWEŁ DUDKO STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE “FORMA” • Jarosław Perszko - absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pracownik dydaktyczny w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PB. Prezes Stowarzyszenia "Artyści w naturze" • Paweł Dudko - student Wydziału Architektury PB. Z pasji fotograf, grafik, zafascynowany współczesną sztuką wizualną i performatywną • Koło Naukowe “Forma” działa na Wydziale Architektury PB, liczy 20 członków. Organizuje cotygodniowe spotkania, na których odbywają sie panele dyskusyjne na tematy związane z architekturą i sztuką. Oprócz tego koło zajmuje się organizacją przedsięwzięć artystycznych, w tym także filmowych

 16. Zdecydowaliśmy się na udział w programie mając na uwadze sukces poprzedniej edycji Przeglądu 4'61". Wtedy było to działanie realizowane bez rozmachu, z czystej pasji, ale pozwoliło zdobyć doświadczenie • Przegląd 4'62" to przede wszystkim ciekawa formuła konkursu, oryginalna identyfikacja wizualna i świetny sposób na spotkanie i promocję młodych twórców niezależnych

 17. PRZEGLĄD STUDENCKICH KRÓTKICH FORM FILMOWYCH 4’62’’ • Pomysł: • przegląd będzie polegał na prezentacji zgłoszonych filmów krótkometrażowych o tematyce artystycznej i społecznej • Pierwsza edycja – 4’61” – cieszyła się dużym zainteresowaniem, także na poziomie ogólnopolskim • przegląd będzie organizowany w ramach VII Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku • po festiwalu planowane jest także wydanie zbiorczego DVD z zakwalifikowanych i prezentowanych prac • Szacunkowy koszt: 12 000 zł • Harmonogram realizacji: marzec - czerwiec 2009 r.

 18. PODLASIE MAKES ME HAPPY • To kolektyw filmowy, w którego skład wchodzą w większości ludzie związani z akcją Filmowe Podlasie Atakuje • Są to: animatorzy kultury, dziennikarze, profesjonalni filmowcy, wykładowcy na wyższych uczelniach, studenci itd. • Łączy ich Podlasie - tu pracują, nierzadko stąd pochodzą i uwielbiają rozmawiać o filmach oraz je robić, często bazując na pomysłach ukrytych w regionie • Dotychczas grupa zrealizowała na razie dokument filmowy o Euroregionie Niemen oraz film z serii Ginące zawody pt: Krowi spławik

 19. …zdecydowaliśmy się wziąć udział w programie, bo nie lubimy się nudzić …ktoś powiedział, że „dom jest tam gdzie wieszasz swój kapelusz” - my nie nosimy kapeluszy, ale zawsze nam się buzia uśmiecha jak wracając z Warszawy przekraczamy Bug, bo wiemy, że już niedaleko do naszych filmów, ludzi, psów, kotów, pani Zosi z warzywniaka czy pubu na strychu …mamy kryzys światowy i nikt nie wie (…) jak się to wszystko skończy. Ale zanim się skończy warto jeszcze coś zrobić z innymi i dla innych. Wyciągnijmy ludzi z domów spotkajmy ich ze sobą bez pomocy gadu-gadu. Żubr daje taką możliwość. Zatem do dzieła!!!

 20. NOWELOWY FILM FABULARNY “GOŚCIE, GOŚCIE” • Pomysł: • projekt zakłada realizację na terenie woj. podlaskiego nowelkowego filmu fabularnego pod roboczym tytułem "GOŚCIE, GOŚCIE”, ukazującego w różnych historiach Podlasie i jego mieszkańców przez pryzmat charakterystycznej dla nich gościnności • każda z 7 nowelek będzie zrealizowana przez innych twórców filmowych, a • łącznikami spajającymi nowele w jeden film będą: Podlasie i tytułowy "gość” • Szacunkowy koszt: 30 000 zł • Harmonogram realizacji: marzec - sierpień 2009 r.

 21. ALDONA CISZYŃSKA I DAMIAN TEREBUN AIESEC BIAŁYSTOK • Aldona - koordynatorka projektu, studentka III roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej, kocha podróże, pracę z dziećmi, naukę języków i poznawanie nowych ludzi • Damian - student II roku Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice Białostockiej, interesuje się sportem, kabaretem i psychologią • Komitet Lokalny AIESEC Białystok, liczący obecnie 60 członków, zajmuje się organizacją projektów, które mają ułatwiać młodym ludziom własny rozwój i poznanie innych kultur

 22. W programie dostrzegliśmy szansę na rozwinięcie skrzydeł w organizacji naszego projektu (…) możemy przyczynić się do rozwoju i promocji regionu • Białystok to miejsce, gdzie łączy się wiele kultur, gdzie ludzie mają wielki potencjał i wiele możliwości rozwoju. Nie ukrywamy, że wielu z nas swoją przyszłość wiąże właśnie ze stolicą Podlasia • Poprzez projekt chcemy przełamać stereotypy i bariery kulturowe, które przez lata dzieliły ludzi różnych narodowości

 23. AIESEC YOUNG • Pomysł: • projekt zakłada organizację darmowych kursów językowych dla młodzieży w wieku 18-25 lat, czyli maturzystów i obecnych studentów • każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość wzięcia udziału w zajęciach z języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, chińskiego, tureckiego • kursy przeprowadzane będą przez praktykantów, którzy przyjadą do Białegostoku w ramach Międzynarodowego Programu Praktyk organizowanego przez AIESEC oraz przez studentów filologii reprezentujących białostockie uczelnie • każda z grup językowych będzie liczyła ok. 12-15 osób, zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych • w kursach będzie mogło wziąć udział ok. 150 osób • Szacunkowy koszt: 18 200 zł • Harmonogram realizacji: marzec - maj 2009 r.

 24. WYBRALIŚMY NAJLEPSZYCH. • TERAZ CZAS NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW!

 25. DZIĘKUJEMY!