V a skup prvkov psp
Download
1 / 15

V. A skup. prvkov PSP - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

V. A skup. prvkov PSP. Charakteristika všeobecne Dusík Fosfor. p 3 prvky - N , P , As , Sb , Bi. DOPÍŠTE. Ako stúpa kovový charakter? Keď prijme N a P 3 elektróny, aké ióny vytvoria? Prečo voláme tieto prvky, prvkami p 3 ?. DUSÍK - N. Výskyt a) voľný : 78% vo vzduchu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' V. A skup. prvkov PSP' - tea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V a skup prvkov psp

V. A skup. prvkov PSP

Charakteristika všeobecne

Dusík

Fosfor


P 3 prvky n p as sb bi
p3 prvky - N , P , As , Sb , Bi


Dop te
DOPÍŠTE

 • Ako stúpa kovový charakter?

 • Keď prijme N a P 3 elektróny, aké ióny vytvoria?

 • Prečo voláme tieto prvky, prvkami p3 ?


Dus k n
DUSÍK - N

 • Výskyt

  a) voľný: 78% vo vzduchu

  b) viazaný: - v dusičnanoch, napr.: NaNO3 – čilský liadok, KNO3 – draselný liadok

  c) biogénny prvok → v bielkovinách, nukleových kyselinách


Vlastnosti
Vlastnosti

 • - za normálnych podmienok bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ľahší ako vzduch, vo vode menej rozpustný ako kyslík

 • - tvorí dvojatómové molekuly = molekulový dusík – N2 - trojitá väzba → stabilná molekula,

  N Ξ N , ktorá sa štiepi až pri vysokých teplotách (okolo 4000 °C), preto je molekulový dusík veľmi málo reaktívny

 • atómový dusík - veľmi reaktívny


V roba a pou itie
Výroba a použitie

 • frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu

 • tepelným rozkladom dusitanu amónneho

  dopíš chemickú reakciu !

  Prepravuje sa stlačený v oceľových nádobách označených zeleným pruhom !

  - na výrobu NH3, HNO3, priemyselných hnojív

  - zmes argónu a dusíku = náplň žiaroviek

  - vytváranie inertnej atmosféry (napr. pri výrobe výbušnín, v žiarovkách)


Zl eniny
Zlúčeniny

NH3 – amoniak, čpavok

- v bežných podmienkach bezfarebný, štipľavo páchnuci plyn, leptá sliznicu

- prítomný v nepatrnom množstve vo vzduchu a sopečných plynoch

 • vzniká rozkladom dusíkatých organických látok

 • je dobre rozpustný vo vode → kvapal. NH3

 • má amfotérny charaktakter- vysvetli!


Soli amoniaku
Soli amoniaku

 • NH4Cl - chlorid amónny (salmiak): používa sa pri spájkovaní, v suchých článkoch

 • (NH4)2 SO4 , NH4NO3– priemyselné hnojivá

 • (NH4) 2 CO3– súčasť kypriacich práškov


Kysl kat zl eniny n
Kyslíkaté zlúčeniny N

 • N2O , NO , N2O3 , NO2 , N2O5– súčasť výfukových plynov a priemyselných exhalátov

 • N2O - "rajský plyn" , oxid dusný

  – plynná narkotická látka = niekedy bol používaný na narkózy

 • HNO2 – kys. Dusitá– slabá kyselina, dôležitá látka pri výrobe farbív

 • HNO3– kys. Dusičná – silná kyselina

 • uchováva sa v tmavých fľašiach - pôsobením svetla sa rozkladá na vodu, kyslík a NO2

 • oxiduje všetky kovy s výnimkou Au, Pt a niektorých platinových kovov

 • tie sa rozpúšťajú v lúčavke kráľovskej = HNO3 a HCl v pomere 1:3

 • bielkoviny pôsobením HNO3 žltnú (xantoproteínová reakcia)

  POUŽITIE: výroba dusíkatých hnojív, výbušnín a farbív, pyrotechnika


Fosfor p
FOSFOR - P

 • 3 modifikácie: biely, červený, čierny

  biely „P4“- voskovitá biela pevná látka

  - stabilný až do 800°C, vo vode nerozpustný

  - veľmi reaktívny (samozápalný)

  - prudký jed – smrteľ. dávka pre človeka 0,15g, reaguje s tukmi!!! Nebrať do rúk!!!

  - využitie ako jed na krysy

  červený - nejedovatý bordový prášok

  - použitie: v zápalkách, pesticídoch

  čierny - najmenej reaktívny a najstabilnejší


V skyt a pou itie
Výskyt a použitie

 • minerály fluoroapatit a hydroxyapatit

 • P4 sa (kvôli samozápalnosti) skladuje pod vodou

  Použitie

 • pyrotechnika, dymové bomby, výroba ocele a zliatin

 • zmes červeného fosforu s pieskom sa nanáša na zápalkové krabičky

 • Na3PO4 - zmäkčovanie vody (proti tvorbe vodného kameňa v bojleroch a potrubí)

 • výroba hnojív

 • dôležitý biogénny prvok (kosti, zuby, bunk. membrány, DNA, RNA)


Fosfore nany
Fosforečnany

Fosforečnan meďnatý Cu3(PO4)2

Fosforečnan horečnatý Mg3(PO4)2

Fosforečnan strieborný Ag3(PO4)


Vyu itie fosfore nanov
Využitie fosforečnanov

 • Pri výrobe priemyselných hnojív

 • Využitie v potravinárskom priemysle:

 • napr. Ca(H2PO4)2 pri pečeni chleba,

 • KH2PO4 ako protikoagulant v sušenom mlieku,do kávy

 • Na2HPO4 ako emulzifikátor pri výrobe syra

 • Vápenaté a sodné fosforečnany sa pridávajú do zubných pást

 • Sodné soli kyseliny fosforečnej sa uplatňujú ako súčasť práškov na pranie alebo prostriedkov na umývanie riadu v automatických umývačkách na zmäkčenie vody (Na3 PO4),


Kyselina fosfore n vzorec
Kyselina fosforečná – vzorec?

 • bzf. kryštalická látka (tt = 42,3 °C)

  - trojsýtna, stredne silná kyselina, málo reaktívna bez oxidačných vlastností

  - pripravuje sa reakciou oxidu fosforečného s vodou alebo reakciou fosforečnanov s

  kyselinou sírovou

 • je súčasťou viacerých čistiacich prostriedkov

 • používa sa na konzerváciu potravín a

  - pri výrobe hnojív (90 % svetovej produkcie)


Zauj mavosti
ZAUJÍMAVOSTI

 • biely fosfor sa na vzduchu oxiduje a svetielkuje = jedná sa fosforescenciu

  Svetielkovanie sa dá vyrobiť pomocou

  chemoluminiscencie:

 • Reakcia luminolu v zásaditom roztoku,

  pri reakcii s peroxidom vodíka

    za prítomnosti vhodného katalyzátoru


ad