Bezpieczeństwo pożarowe
Download
1 / 10

PSP - PowerPoint PPT Presentation


  • 269 Views
  • Uploaded on

Bezpieczeństwo pożarowe w domu. KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej Hajnówka. Pomaga, radzi, ratuje. PSP. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. W budynkach m ieszkalnych zabronione jest:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PSP' - amish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bezpieczeństwo pożarowe

w domu

KOMENDA POWIATOWA

Państwowej Straży Pożarnej

Hajnówka

Pomaga, radzi, ratuje

PSP


Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

W budynkach mieszkalnych zabronione jest:

1. Używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach

Telefon alarmowy

998, 112


2. Garażowanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

Telefon alarmowy

998, 112


3 przechowywanie materia w palnych w odleg o ci mniejszej ni 0 5 m od

Komenda Powiatowa przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

3. Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100OC;

b) przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

Telefon alarmowy

998, 112


4. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

Telefon alarmowy

998, 112


5. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

Telefon alarmowy

998, 112


6. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

Telefon alarmowy

998, 112


7 sk adowanie materia w palnych na drogach komunikacji og lnej s u cych ewakuacji
7. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

8. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych

w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie

Telefon alarmowy

998, 112


9 uniemo liwianie lub ograniczanie dost pu do
9. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: ogólnej służących ewakuacji

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

a) urządzeń przeciwpożarowych, takich jak hydranty, zawory hydrantowe, suche piony

b) wyjść ewakuacyjnych

c) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu

Telefon alarmowy

998, 112


10. Przechowywanie w mieszkaniu cieczy łatwo zapalnych o temperaturze zapłonu poniżej 21OC benzyna, rozpuszczalniki, alkohol etylowy itp.) w ilości ponad 5 litrów i cieczy o temperaturze zapłonu 21OC do 55OC (nafta, olej napędowy, terpentyna) w ilości ponad 20 litrów.

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

Telefon alarmowy

998, 112


ad