Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
procenta PowerPoint Presentation

procenta

266 Views Download Presentation
Download Presentation

procenta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. procenta SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zlínský kraj

 2. Procenta S procenty se setkáváme často (v obchodech, v televizi, v rozhlase, v novinách, v časopise…) Procenta značíme symbolem % Procenta označují část z celku, přičemž celek se vyjádří jako 100 % Celku říkáme základ (100 %) Procenta se dají vždy zapsat ve tvaruzlomku: celku

 3. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 4. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 5. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 6. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 7. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 8. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 9. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 10. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 11. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 12. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 13. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 14. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 15. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 16. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 17. Převod procent na desetinná čísla a desetinná čísla na procenta

 18. Zvětšení čísla o daný počet procent • Kladné číslo zvětšíme o x %, když jej vynásobíme zlomkem • Příklady: • Zvětši číslo 38 o 15 % • Zvětši číslo 75 o 30 % • Zvětši číslo 54 o 24 %

 19. Zmenšení čísla o daný počet procent • Kladné číslo zmenšíme o x %, když jej vynásobíme zlomkem • Příklady: • Zmenši číslo 38 o 15 % • Zmenši číslo 75 o 30 % • Zmenši číslo 54 o 24 %

 20. Základní úlohy o procentech 1) Vypočti, kolik je 45 % ze 200 první způsob: 100 % ………200 1 % ………….2 45 % ………. 45 2 = 90 druhý způsob: 100 % ……..200 45 %..........x / ∙ 200 ∙ 100 0 / : 100

 21. Základní úlohy o procentech 2) Vypočítej, kolik procent je 90 ze 200 první způsob: 100 % ……..200 1 % ………….2 x % ………….90 : 2 = 45 % druhý způsob: 100 % ………200 x % …………..90 / ∙ 200 ∙ 100 /: 200

 22. Základní úlohy o procentech 3) Vypočtěte základ, jehož 45 % je 90 první způsob: 45 %..........90 1 % ………….90 : 45 = 2 100 % ……..2 ∙ 100 = 200 druhý způsob: 45 % ……….90 100 % ……..x /∙ 90 ∙ 45 / : 45

 23. Řeš příklady Vypočítej: a) 20 % z 250 b) 45 % z 360 Vypočítej základ, víš-li, že a) 80 % je 56 b) 40 % je 72 Urči, kolik procent je a) 10 ze 125 b) 20 z 10

 24. Řešení Vypočítej: a) 20 % z 250 20 ∙ 2,5 = 50 b) 45 % z 360 45 ∙ 306 = 162 Vypočítej základ, víš-li, že a) 80 % je 56 b) 40 % je 72 Urči, kolik procent je a) 10 ze 125 b) 20 z 10

 25. Řešení Vypočítej: a) 20 % z 250 20 ∙ 2,5 = 50 b) 45 % z 360 45 ∙ 306 = 162 Vypočítej základ, víš-li, že a) 80 % je 56 56 : 80 = 0,7 ∙ 100 = 70 b) 40 % je 72 72 : 40 = 1,8 ∙ 100 = 180 Urči, kolik procent je a) 10 ze 125 b) 20 z 10

 26. Řešení Vypočítej: a) 20 % z 250 20 ∙ 2,5 = 50 b) 45 % z 360 45 ∙ 306 = 162 Vypočítej základ, víš-li, že a) 80 % je 56 56 : 80 = 0,7 ∙ 100 = 70 b) 40 % je 72 72 : 40 = 1,8 ∙ 100 = 180 Urči, kolik procent je a) 10 ze 125 10 : 1,25 = 8 b) 20 z 10 20 : 0,1 = 200

 27. Zdroje Literatura: CALDA, E.Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2002. 239 s. ISBN 80-7196-253-8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Závrská.