Mrsa inom barnomsorg
Download
1 / 16

MRSA inom barnomsorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

MRSA inom barnomsorg. Grupp3 Ann Söderström Eva Lannerö Ingegerd Hökeberg Barbro Isaksson Anna Hougaard Kerstin Mannerquist Gudrun Lindh. Riktlinjer för barn med MRSA i barnomsorg. Barn utan riskfaktorer med bärarskap av MRSA oavsett lokal får vara på förskola. Förhållningsregler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MRSA inom barnomsorg' - tawny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mrsa inom barnomsorg

MRSA inom barnomsorg

Grupp3

Ann Söderström

Eva Lannerö

Ingegerd Hökeberg

Barbro Isaksson

Anna Hougaard

Kerstin Mannerquist

Gudrun Lindh


Riktlinjer f r barn med mrsa i barnomsorg
Riktlinjer för barn med MRSA i barnomsorg

 • Barn utan riskfaktorer med bärarskap av MRSA oavsett lokal får vara på förskola


F rh llningsregler
Förhållningsregler

 • Bärar/behandlingskort

 • MRSA-PAL bedömer riskfaktorer och när barnet kan vara på förskola

  • Näs- och/eller svalgbärare - hemma vid ÖLI

  • Aktiv hud eller mjukdelsinfektion/sår - hemma

  • Klinisk infektion - hemma


Omh ndertagande av barn med mrsa i v rden
Omhändertagande av barn med MRSA i vården

 • MRSA-PAL

 • Försök att eliminera riskfaktorer

  • Atopiska barn med MRSA ska remitteras för optimal hudbehandling. Önskvärt med en kontinuerlig kontakt.

  • Astmabehandling


Problembarn
”Problembarn”

 • Alla barn har rätt till adekvat barnomsorg!

 • Speciellt familjedaghem?

 • Få och i övrigt friska barn?


Smittsp rning
Smittspårning

 • Barn/personal med riskfaktorer odlas x 1 tidigast 2 veckor efter att indexfallet upptäckts

 • Om ytterligare fall upptäcks ställningstagande till utvidgad provtagning av hela barngruppen, fler lokaler (näsa, svalg eventuellt perineum)

 • Kan vi acceptera att vi kan missa ett barn utan riskfaktorer som är bärare av MRSA?


Smittsp rning1
Smittspårning

 • Hittills inga konstaterade fall av smittspridning inom barnomsorg i Sverige

 • Behov av longitudinell studie


Smittsp rning2
Smittspårning

 • Odla hela familjen

  • upprepade odlingar om riskfaktorer/riskyrke/utlandskontakt

  • görs under kontrollerade former för att ge ökad kunskap

 • Odla frikostigt vid infektioner i familjen!


Information till f rskola d mrsa fall konstaterats
Information till förskola då MRSA fall konstaterats

 • Smittskyddsenheten kontrollerar med föreståndaren om det finns barn med riskfaktorer i barngruppen.

 • Om det finns barn med riskfaktorer i den aktuella barngruppen informeras personal och föräldrar. Odlingar tas.


Information till f rskola d mrsa fall konstaterats1
Information till förskola då MRSA fall konstaterats

 • Föräldrarna tar ansvar för att förhållningsregler efterföljs

 • Förskolan har ingen rätt att få kännedom om vilket barn som är smittat


Krav p inr ttningar verksamheter
Krav på inrättningar/verksamheter

 • God omsorg om MRSA-bärare

 • God kunskap om hygienrutiner

 • Minimera smittspridning

 • Ändamålsenliga lokaler och utrustning samt utemiljö


Hur tillgodose krav p inr ttningar verksamheter
Hur tillgodose krav på inrättningar/verksamheter?

 • Genom att inrätta tjänst som hygiensjuksköterska inom barnomsorg/skola. Hygiensjuksköterskan ska ha ett övergripande ansvar och samarbeta med BVC och smittskydd.


Smittfrif rklaring
Smittfriförklaring?

 • Barn färre riskfaktorer?

 • Små barn som smittats tidigt i livet svårare att bli odlingsnegativa?

 • Risk olika i olika åldersgrupper?


Smittfrif rklaring1
Smittfriförklaring?

 • Avsaknad av riskfaktorer

 • Ingen positiv i familjen

 • Minst 3 negativa odlingar i följd/år

 • 1-2-3? år sedan senaste positiva odlingen

 • Livstidsdom?


Kad kunskap
Ökad kunskap

 • Evidensbas för handläggning genom forskning och utveckling

  • smittfrihet

  • smittrisk

  • ålder som risk

 • I rutinarbete skapa verktyg för utvärdering/kvalitetssäkring


Nskelista
Önskelista

 • Möjlighet till hembesök - odla, hygien Samarbete distriktsjuksköterska och BVC- sjuksköterska

 • Ruta i inskrivningsjournal


ad