CAD
Download
1 / 22

CAD - SRV - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

CAD - SRV. הצעת מפרט להעברת נתונים קדסטריים (תוכנית לצרכי רישום \ תיעוד גוש) בפורמט CAD. הוכן ע"י טוביה איזנברג – סיסטמטיקס טכנולוגיות. מעודכן לספטמבר 2011. CADSRV – מטרות עיקריות. הכנת מפרט להגשת תוכניות לצורכי רישום וגושים במבנה CAD תחליף למפרט ה- SRV ולקובץ ה- CAD שנמסר לצידו

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CAD - SRV' - tawny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cad srv

CAD-SRV

הצעת מפרט להעברת נתונים קדסטריים (תוכנית לצרכי רישום \ תיעוד גוש) בפורמט CAD

הוכן ע"י טוביה איזנברג – סיסטמטיקס טכנולוגיות

מעודכן לספטמבר 2011


Cad srv

CADSRV – מטרות עיקריות

 • הכנת מפרט להגשת תוכניות לצורכי רישום וגושים במבנה CAD

 • תחליף למפרט ה- SRV ולקובץ ה- CAD שנמסר לצידו

 • איחוד המידע הנמסר על ידי מודדים למקור אחד בפורמט CAD

 • התאמה לנוהל מבא"ת


Cad srv

CADSRV – קוים מנחים ועקרונות א'

 • המידע הגיאוגרפי – גיאומטרי יועבר בקובץ CAD בפורמט dwg.

 • המאפיינים לישויות ייקלטו כבלוקים. מאפייני קו חזית ומאפייני פוליגון חלקה ייקלטו כבלוקים שישבו על הקו ובמרכז הפוליגון.

 • המפרט יהיה תואם במידת האפשר למפרט נוהל מבא"ת, ויעשה שימוש (במידת האפשר) בשכבות ובמאפיינים קיימים בנוהל מבא"ת.

 • השכבות והמאפיינים שאינם מוגדרים במסמך זה (למשל שכבות הפרטים הממופים), יהיו תואמים לנוהל מבא"ת.

 • המפרט לא יסתור את הההנחיות ב'תקנות למודדים'. מרכיבי תשריטים בעותק הקשיח הנדרש על יד 'תקנות המודדים' (כמו תשריט קוי בקרה) יכללו בקבצים הנמסרים בשכבות מיוחדות שלא ייקלטו כחלק מה- CADSRV.

 • במידת האפשר, ילקחו בחשבון גם קונוונציות הנהוגות בתוכניות ה- CAD הנמסרות יחד עם התצ"רים (למשל, בקביעת שמות השכבות הנוספות).


Cad srv

CADSRV – קוים מנחים ועקרונות ב'

 • CADSRV מחליף את מפרט ה- SRV וישמש למטרות להן שימש המפרט הקודם.

 • ישויות משותפות לכמה שכבות (כמו קו חזית שהוא גם גבול ישוב) ישוכפלו בקובץ ה- CAD.

 • פוליגוני אי יוחלפו בפוליגוני פרסה.

 • הנתונים שייקלטו מקבצי ה- CADSRV ייטענו למבנה

 • נתונים File GDB על פי המבנה הקיים במרכז

 • למיפוי ישראל

 • עברית – יהיה שימוש מינימלי בטקסטים בעברית.

 • מפ"י ינחה את המודדים להשתמש בפונט זהה לזה

 • המוגדר בנוהל מבא"ת (HEBTXT).


Cad srv

CADSRV –קבצים ושמות לנתונים הגיאומטריים

 • העברת תוכנית לצרכי רישום

  • הקובץ הגיאומטרי יקרא dwg.TZR_YYYYXXXX

  • YYYY – שנה

  • XXXX – מספר תצ"ר

 • העברת נתוני גוש

  • הקובץ הגיאומטרי יקרא GUSH_zzzzz.dwg או GUSH_zzzzz–S.dwg (לגוש עם סיומת)

  • zzzzz – מספר הגוש

  • S – סיומת

  • הערה: סוגי קבצים אלו אינם נמנים על סוגי הקבצים של נוהל מבא"ת


Cad srv

CADSRV – מבנה שכבות הקדסטר

 • M1610 - נקודת מפנה ישנה (קיימת) (קיים במבא"ת = מ)

 • M1621 – נקודת מפנה חדשה (לא רלוונטי לתיעוד גוש)

 • M1609 – מידות חזית בתיעוד גוש ותצ"ר (מ)

 • M1629 – מידות חזית רשומה (חזית בחלקה נכנסת)

 • 1602 - פוליגוני חלקות בתיעוד גוש (מ)

 • X_1602 – פוליגוני חלקות בתצ"ר (מ)

 • [ X מציין את מספר השלב בתצ"ר בו נוצרה החלקה. 0 – חלקה נכנסת]

 • 1603 - נתוני חלקה בתיעוד גוש (מ)

 • X_1603 – נתוני חלקה בתצ"ר (מ)

 • 1601 – קו גבול גוש (מ)

 • M2103/Pgvul – קו תיחום (כחול) (מ)

 • M1622- קוי חזית בתיעוד גוש ותצ"ר


Cad srv

נקודות מפנה (חדשה 1621M \ ישנה 1610M)

 • Block Attributes

  • Name - לפי הנחיות ה- SRV

  • TypeCode- לפי הנחיות ה- SRV (יש לעדכן את טבלת הקודים).

  • SourceCode - לפי הנחיות ה- SRV

  • Accuracy - קודים 1 – 9 לפי מסמך סיווג נקודות (של ירון פלוס)

  • Mark - לפי הנחיות ה- SRV

  • Height - לפי הנחיות ה- SRV

  • - CoordinateSystemסוג רשת

  • MeasuringDate– תאריך מדידה \ חישוב

  • הערה מ- 26.5.11 : שמות השדות Name ו- Mark שונו להתאמה למבא"ת


Cad srv

מידות חזית (1609)

 • Block Attributes

  • FrontType – F- חזית / C- קשת

  • Fnum- לפי הנחיות ה- SRV

  • FromPoint- זיהוי נקודת התחלה, לפי הנחיות ה- SRV

  • ToPoint- זיהוי נקודת סיום, לפי הנחיות ה- SRV

  • LegalLength- אורך רשום

  • AdjustedLength – אורך מתואם

  • CalculatedLength – אורך מחושב

  • Code - מתוך טבלת קודים, לפי הנחיות ה- SRV

  • Radius- עבור קשת

  • ChordLength- אורך מיתר, עבור קשת


Cad srv

נתוני חלקה (X_1603\1603)

 • Block Attributes

  • Fnum - מספר סופי

  • Tnum- מספר ארעי

  • Carea- שטח מחושב

  • Sheet - גליון

  • Settlement - ישוב – לפי הנחיות ה- SRV

  • Municipality - רשות מוניציפאלית – לפי הנחיות ה- SRV

  • Taba- תב"ע

  • Larea- שטח רשום

  • Gush

  • Suffix

  • Analytic – לציון חלקה שהגיע מפרויקט טיוב גושים


Cad srv

CADSRV – תקינות המידע הגיאומטרי

 • כללים לשמירת תקינות המידע הגיאומטרי

  • בכל נקודת Vertex על גבול פוליגון חלקה, חייבת להיות נקודת מפנה מוגדרת

  • פוליגון סגור יוגדר כ- Polyline בו הנקודה הראשונה והאחרונה יהיו זהות.

  • נקודות ה'מידות לחזית' יהיו מוצמדות לקוי גבול החלקות.

  • נקודות 'נתוני חלקה' יהיו בתוך פוליגון החלקה וקרוב למרכזה.

  • טופולוגיה בין החלקות:

   • תהיה התאמה מלאה ברצף החלקות וללא חפיפות

   • תהיה התאמה טופולוגית בין החלקות בשלבים שונים (קוי גבול חופפים).


Cad srv

CADSRV – קודי סוג נקודה (מפרט SRV)


Cad srv

CADSRV – שכבות פרטים קוויים (מפרט SRV)


Cad srv

CADSRV – טבלאות: General, Tables ו- שטחים

 • טבלת הפעולות Tables בתוספת נתוני שטחים, תחושב מתוך הנתונים המשולבים בגיאומטריה (בשכבות וב- Block Attributes).

 • את נתוני טבלת ה- General יהיה ניתן למסור בשלב הראשון הן במבנה קובץ ה- SRV הקיים והן על פי הנוהל המוצע בפורמט CSV.


 • Cad srv

  CADSRV – טבלת פעולות


  Cad srv

  CADSRV– שלבי תוכנית ההמרה CAD to GIS

  • תאור תהליכי קליטת קבצי CADSRV (באמצעות כלי GP-(Python

  • 1. אתחול

  • קליטת פרמטרים מהמשתמש:

   • הצבעה על קובץ הdwg הנקלט

   • Path למקום בו ייבנה הGDB

   • הצבעה לקובץ ה- Template (GDB File)

  • בדיקת שם קובץ הdwg וקביעת מסלול לסוג התהליך (תצ"ר או גוש)

  • 2. יצירת GDB לאכלוס התוצר

  • יצירת FileGDB במיקום המבוקש לפי קובץ ה- Template בשם זהה לשם קובץ ה- dwg.

  • 3. אכלוס שכבות

  • א. הסבה ראשונית של שכבות CAD לשכבות ממג.

  • בתהליך תצ"ר יבנו שכבות נפרדות (קוי חזית, פוליגוני חלקות ונקודות נתוני המידות) לכל אחד מהשלבים.

  • ב. עבור מסלול תצ"ר - חישוב מספר שלב אחרון (lastState)

  • ג. צירוף המידע מהשכבות הנקודתיות של המידות לשכבות קוי החזית ופוליגוני החלקות.

  • ד. עבור תצ"ר – חישוב יחסים בין פוליגוני חלקות בשלבים שונים בתהליך לצורך בניית טבלת פעולות.

  • ה. העברה לשכבות התבנית באמצעות מיפוי שדות. (נקודות מפנה, קוי חזית וחלקות בשלב כניסה לתהליך ובסיומו)

  • 4. חישוב טבלת פעילויות

  • יצירת טבלה מחליפה לטבלת ה- Tables שנתוניה יחולצו מתוך הגיאומטריה.


  Cad srv

  CADSRV– המרה באמצעות Python

  1. המרה ראשונית לשכבות בזכרון לפי גיאומטריה

  arcpy.MakeFeatureLayer_management(inputCADFile + "\\Point", pointsLayer)

  arcpy.MakeFeatureLayer_management(inputCADFile + "\\Polygon", polygonsLayer)

  arcpy.MakeFeatureLayer_management(inputCADFile + "\\Polyline", polylinesLayer)

  2. סינון השכבות לפי Layer המקור ושמירתם כשכבות GIS

  tpoints_1610 = arcpy.SelectLayerByAttribute_management(pointsLayer,"NEW_SELECTION","\"Layer\"

  LIKE('%M1610%')")

  arcpy.CopyFeatures_management(tpoints_1610,"fc1610")

  3. שימוש בלולאות להמרת סדרת שכבות

  for J in range(0,int(lastState)+1,1):

  t1603_name ="tpoints_1603_" + str(J)

  searchString = "\"Layer\" LIKE('%1603_" +str(J) +"-')“

  t1603_name =

  arcpy.SelectLayerByAttribute_management(pointsLayer,"NEW_SELECTION",searchString)

  arcpy.CopyFeatures_management(t1603_name,"fc1603_"+str(J))


  Cad srv

  CADSRV– ניתוחים גיאומטריים עם Python

  שימוש ב- Identity GP למציאת קשר בין חלקות נכנסות ויוצאות בשלב בתהליך:

  arcpy.Identity_analysis(in_features, Identity_features, outFC)

  שימוש ב- GP לקיטוע קוים לפי נקודות:

  arcpy.FeatureToLine_management(inputPoly,outputLines,"0.02","NO_ATTRIBUTES")

  arcpy.SplitLineAtPoint_management(outputLines,splitingPoints,splitedLines,"0.02")


  Cad srv

  CADSRV– המרה באמצעות Python

  שימוש ב- Cursor לחישוב מספר השלבים בתהליך

  # SearchCursor (dataset, {where_clause}, {spatial_reference}, {fields}, {sort_fields})

  layersValueCursor = arcpy.SearchCursor(polylinesLayer,"Layer like ('%1602%')","","Layer")

  for layerName in layersValueCursor:

  x = layerName.Layer

  lastUnderSign =x.rfind("_")

  lastMinusSign =x.rfind("-")

  currentLastState = x[lastUnderSign+1:lastMinusSign]

  שימוש ב- Cursor להוספת רשומות לטבלת הפעילויות

  activityCursor = arcpy.InsertCursor("Tables")

  aRow = activityCursor.newRow()

  aRow.ACTION_TYPE = processType

  activityCursor.insertRow(aRow)


  Cad srv

  CADSRV- פילוט לממיר - קובץ המקור בפורמט DWG


  Cad srv

  CADSRV- פילוט לממיר – חלקות ב-4 שלבי התהליך

  שלב 3

  איחוד

  שלב 2

  חלוקה

  שלב 1

  איחוד

  כניסה

  שלב 4

  העברה


  Cad srv

  CADSRV- שכבות בשלב כניסה ושכבות בשלב סיום


  Cad srv

  CADSRV– משימות להשלמה

  • משימות להשלמה:

  • 1. להשלים את מסמך המפרט.

  • 2. הגדרת דרך הטיפול במידע הטבלאי (טבלת General).

  • שיפור רשימת הקודים לשכבות הקדסטר ובעיקר לשכבות הרקע.

  • התאמת תכולת השדות של CADSRV ל- FileGDB (לא כל השדות שהוגדרו ב- SRVוב- CADSRV קיימים ב- File GDB. לגבי כל שדה שאינו מופיע ניתן (א. לבטל, ב. להוסיף ל- GDB ג. לשמור בשכבות ביניים שיעמדו לרשות הבודק \ מבקר.

  • משימות נוספות:

  • א. שיפור התצוגה של התוצרים באופן שיתאים לתהליכי הביקורת.

  • ב. לטפל באלמנטים הנוספים הנדרשים במסירת שרטוט על פי התקנות למודדים (חתימות ואישורים, אלמנטים גרפיים, מילואות).

  • ג. הכנת טופס לטבלת ה- General (דוגמת אופן קבלת נתונים א"נ בנוהל מבא"ת)

  • ד. ביצוע פיילוט בהשתתפות מודדים.

  • ה. כתיבת תכניות בדיקת תקינות לנתוני המקור.


  ad