Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CAD PowerPoint Presentation

CAD

176 Views Download Presentation
Download Presentation

CAD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Computer Aided Design CAD TPV = Technická příprava výroby Výzkum – vývoj – projekce – konstrukce – technologie – výrobní konstrukce – plánování výroby Výrobní konstrukce – spec. nástroje, upínací zařízení, přípravky, manipulátory, jednoúčelové stroje. Algoritmizace – rozčlenění na etapy, operace a další členění (kroky, prvky) Etapy TPV - koncipování - tvarování - kontrola - optimalizace Nová konstrukce, inovace, konstrukční úpravy (odstranění nedostatků).

 2. Etapy TPV Koncipování Sběr a třídění informací, rešerše, inovace Subjektivní rozhodování Zpětná vazba a optimalizace parametrů Podpora koncipování – zpracování informací, Internet, TRIZ Tvarování Nasazení CAD grafických editorů a modelářů Zpětná vazba – kontrola, optimalizace Kontrola Kontrolní výpočty, FEM Provozní zkoušky prototypů, měření Optimalizace Optimalizace tvaru součástí Optimalizace parametrů

 3. pro CAD Hardware Procesory typu CISC (Intel) a typu RISC Parametry MIPS a MFLOPS Výrobci CISC procesorů: Intel, AMD, Cyrix, Výrobci RISC stanic: SGI, HP, DEC, IBM, SUN Grafický subsystém – grafický adaptér a monitor Parametry GA a monitorů Výrobci monitorů Adi MicroScan, ViewSonic, Hitachi aj. Vstupní zařízení – digitizéry – pro CAD tablety, skenery, zaměř. zařízení Výrobci tabletů Summagraphics, CalComp, zaměř. zař. VIVID, EXAscan. Výstupní zařízení – pro CAD tiskárny, plotry, Rapid Prototyping zařízení RP zařízení používají metody LOM, FDM, SLA, SLS, MM, MJM Výrobci tiskáren HP, Epson, Canon, plotrů HP, CalComp, Océ, RP 3D Systems, DTM, Stratasys, zaměř. zař. Minolta, Creaform

 4. pro CAD Software • operační systémy a podpůrné programy • editory - textové • - tabulkové (spreadsheety) • - matematické • - grafické a modeláře • - programovacích jazyků (integrovaná vývojová prostředí IDE) • databáze • - uživatelské programy (aplikace) OS unixových stanic IBM – AIX HP – hp-ux DEC – Digital Unix SUN – Solaris SGI – Xenix, Irix aj. Grafická uživatelská rozhraní (GUI) Spolu s OS – MS Win 2k, XP, NT Pro OS typu UNIX – X11Window OSF/Motif, OpenLook

 5. modelů a výkresů Formáty Rastrový a vektorový záznam grafických souborů - rastrový záznam - podobný VideoRAM, rychlé zobrazení - vektorový záznam - objekty, lze měnit jejich parametry Vektorový záznam 2D objektů - typ objektu, struktura geometrických parametrů, vlastnosti Vektorový záznam 3D objektů - hraniční model, vymezení oblasti, objemu - parametrický model, historie vzniku Hraniční model hranice tvoří plochy, hrany, vrcholy, orientace vně/uvnitř, výchozí primitiva Parametrický model vysunutí, rotování, tažení profilů, 2D vazby, 3D vazby, uložen postup

 6. (Data eXchange File) DXF SECTION TABLES: VIEW VPORT STYLE DIMSTYLE LAYER LTYPE UCS BLOCK_RECORDS APPID HEADER CLASSES TABLES BLOCKS ENTITIES OBJECTS (entget (ssname (ssget) 0))

 7. modelů a výkresů Konverze Konverze hraničních modelů (ztráta historie) Modelář hraničních m. fy Autodesk ACIS Modelář parametrických modelů ParaSolid Výměnné formáty – DXF SAT IGES STEP VDA FS OpenDWG STL XML Vereinbarte Deutsche Automobilindustrie FlächenSchnittstele PTC (Pro/Eng), EDS (Ungs), SDRC (I-DEAS) Grafické formáty – HPGL, HPGL2 GIF, JPEG, TIF Portál OpenDESC fy Prostep

 8. (eXtensible Markup Laguage) XML ukládání strukturovaného textu se značkami pro šíření a publikaci především na webu XML se používá u mobilních telefonů podporujících protokol WAP. který používá jazyk WML (Wireless Markup Language), založený na XML Tagy (instrukce, značky), elementy, entity Oproti HTML umožňuje XML definovat typ dokumentu a vlastní značky STEP výměnný formát založený na XML #118=CARTESIAN_POINT('NONE',(0.0,0.0,0.0)); #119=DIRECTION('NONE',(0.0,0.0,1.0)); #120=DIRECTION('NONE',(1.0,0.0,0.0)); #121=AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE',#118,#119,#120); #122=SHAPE_REPRESENTATION('SR1',(#121),#28); #123=PRODUCT_DEFINITION_SHAPE('PDS1','Test Part',#93); #124=SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION(#123,#122); #125=CARTESIAN_POINT('',(129.0,66.0,0.0)); #126=DIRECTION('',(0.966705227861512,0.255892560316283,0.0)); #127=VECTOR('',#126,70.342021580275897); #128=LINE('',#125,#127); Uložení nebo načtení bloku DesignXML v AutoCADu

 9. CAD produkty AutoCAD, Mechanical Desktop, Microstation, CADkey, Solid Edge, SolidWorks Inventor, I-DEAS, Pro/Engineer, Euclid, Unigraphics, CATIA, Cimatron, NX Moduly CAD produktů: - základní modul - parametrický modelář (není-li součástí základ. mod.) - prostředky správy projektu - knihovny a katalogy komponent - modul tvorby výkresů - moduly technických výpočtů a FEM - moduly pro tvorbu schémat - modul CAM - odvětvové moduly - modul pro konverzi modelů a výkresů Prostředí grafických editorů a modelářů skicář, modelář, modul pro sestavy Ovládací prvky - menu kurzoru, rolety, panely a nástrojové lišty, kombinace kláves, help

 10. CAD produktů Moduly • - základní modul – grafický editor a modelář, příp. další • parametrický modelář (není-li součástí základního modulu) • rozšířený modelář ploch • modul pro práci se sestavami • - prostředky správy projektu • - knihovny a katalogy komponent • modul tvorby výkresů • modul pro práci s rastrovou kresbou • - moduly technických výpočtů a FEM • - moduly pro tvorbu schémat • - modul CAM (generování kódu pro NC stroje) • - odvětvové moduly (svařence, plechy,potrubí) • modul pro konverzi modelů a výkresů (přes neutrální formáty) • vývojové prostředí pro programování VBA, C++ aj. • moduly pro zapojení do IS (systémů DMS, EPD, PLM, EDM, PDM)

 11. CAD produktů Modeláře Tvorba objektů vázána na pracovní rovinu (Workplane, UCS) Zobrazení řízeno samostatně - výřezy, pohledy, promítání Modelář 3D ploch a objemový modelář, drát. model, shading, render ACIS - neparametrický modelář fy Autodesk - používá primitiva a Booleovské operace na jejich kombinace Parasolid - parametrický modelář fy EDS (UGS), plocha pro náčrt - 2D profil, náčrt, křivka, vazby 2D, kóty, parametry, vztahy - vysunutí, orotování, tažení profilu, šablonování, ořezání plochou - sestavy, vkládání součástí, 3D vazby (proti sobě, tečně, souosost atd.) - vývojový strom (historie), možnosti úprav, kombinace, zobrazení - odvození výkresu, součásti a prvky z knihoven - kusovník a rozpiska, propojení databáze a grafickéhoobjektu, zobrazitelné atributy

 12. Správa projektu Prostředky – tvary, bloky a reference, atributy, databáze Fa Autodesk – Design Center a systém ASE (AutoCAD SQL Extension) Knihovna PART Solutionsfy CADENAS Modul pro sestavy (Assembly) - scéna, rozstřel sestavy, prezentace - 3d vazby, kinematika, animace - kolize, analýza tolerancí rozměrů Knihovna součástí MechSoft Profi v AutoCADu Databáze - driver pro databáze - SQL - použití spojů (linky) - zobrazitelné atributy (label)

 13. Komplexní informační systémy podniků Správa technické dokumentace, podnikových dat a informací o výrobcích a procesech v podniku Obsahují obvykle prostředky pro práci s databázemi (SQL), prostředky podporující distribuci (e-mail aj.) Přenos dat mezi CAD systémy a informačním systémem • PLM – Product Lifecycle Management (ENOVIA fy Dassault) • PDM – Product Data Management • DMS – Data Management • EPD – Electronics Product Definition • EDM – Electronics Data Management (programy MOTIVA, Pro/Intralink, Optegra aj.) • CPC – Collaborative Product Commerce • CLI – Common Language Interface • ODBC – Open DataBase Connectivity fy MicroSoft Prezentace WEB na Internet information serveru Formát dat pro publikaci (včetně 3D zobrazení) - HTML, DWF, VRML, skripty ASP, PHP

 14. ADRESY Ukázkový test CAD1 naleznete na adrese: http://www.cvut.cz pod strojní fakultou, pracoviště a lidé, ústav U 12108, původní presentace odb. 12108.1 ČMS, zaměstnanci, Bečka, Cvičný test CAD Stručný přehled látky (tuto presentaci) naleznete rovněž na této adrese, poslední položka Pokračování a Spustit stručnou presentaci …

 15. Návrat