Konflikty v současném světě - PowerPoint PPT Presentation

tawana
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konflikty v současném světě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konflikty v současném světě

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Presentation Description
197 Views
Download Presentation

Konflikty v současném světě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konflikty v současném světě

 2. sociální situace, kdy v tomtéž okamžiku minimálně dva aktéři usilují o získání téhož statku(hodnoty), přičemž tohoto statku/hodnoty není dostatek, aby uspokojil poptávku všech aktérů • Konflikty se zabývá několik oborů … • politologie, ekonomie, psychologie, sociologie, teologie … • Konflikt nemusí být násilný- propaganda, demonstrace, sankce, soudní pře

 3. Latentní fáze (existují podmínky pro vznik konfliktu, ale konflikt se neprojevuje) • Manifestace (jedna za stran jasně artikuluje svoje požadavky a záměr je aktivně prosazovat na úkor strany druhé) • Eskalace (často zapojení armády, rozšíření sporů o další témata) • Deeskalace nastane ve chvíli, kdy: • -Jeden protivník získá výraznou převahu (druhý se pak musí podřídit) • -Konflikt dospěje do mrtvého bodu (dosáhne se rovnováhy sil a ukáže se, že konflikt „dosavadními prostředky“ řešitelný není)

 4. Násilné / ozbrojené konflikty • Alespoň jeden z aktérů použije ozbrojené násilí • Těší se větší pozornosti veřejnosti a také výraznějším snahám je řešit • Nenásilné • Nepoužije se ozbrojené násilí, konflikt probíhá za použití hospodářských, politických nebo ekonomických prostředků • Může jít i o první fáze eskalace konfliktu, který následně přeroste v ozbrojený

 5. … podle ztrát na životech • Konflikty nízké intenzity • Malý ozbrojený konflikt • více než 25 lidí za rok zemře v boji, v průběhu celého konfliktu ale do 1000 lidí • Střední ozbrojený konflikt • za rok zemře 25–1000 lidí, v celém konfliktu více než 1000 • Konflikty vysoké intenzity • Válka • nejméně 1000 obětí za rok

 6. … podle mezinárodního práva • Mezistátní konflikty– vyhlášená válka nebo ozbrojený konflikt mezi 2 nebo více státy, do této kategorie spadá také okupace • Národně osvobozenecká – boj proti okupaci, boj národů proti koloniálním a rasistickým režimům za sebeurčení • Vnitrostátní konflikty – ozbrojený konflikt mezi armádou státu a jinými organizovanými ozbrojenými skupinami • Ostatní ozbrojené konflikty – jde o konflikty vnitrostátní, kde ale bojující strany nesplňují předchozí definici

 7. … podle geografického rámce • Lokální války (uvnitř státu, nebo mezi 2 státy) • Např. irácko-íránská válka, válka v Jižní Osetii • Regionální války (více států jednoho regionu) • např. izraelsko-arabská válka 1948–49, válka v Kongu • Globální válka (větší množství zemí z různých regionů a kontinentů) • obě světové války

 8. … podle délky trvání • Krátké války • rozhodne je zpravidla jedna bitva, trvají do 1 roku • Obvykle má jeden soupeř výraznou převahu • Vleklé války • řada bitev, trvají přes 1 rok, někdy i celá desetiletí • Obvykle jsou síly přibližně vyrovnané • … podle intenzity • Omezené války • pro dosažení omezených politických cílů – např. kvůli připojení určitého území • nejsou mobilizovány všechny zdroje • civilisté většinou mimo • Totální války • dosažení absolutního cíle • mobilizují se veškeré zdroje státu • přímé dopady na civilisty

 9. Konflikty v Asii • Asie vykazuje směs konfliktů kulturní, náboženské, teritoriální a ideologické povahy • Největší množství nepokojů nacházíme ve státech, které do konce 40. let 20. století spadaly pod britskou správu • „konfliktnost“ podtrhuje ideologická diferenciace území(vznikla tam všechna základní světová náboženství)

 10. vnitrostátní konflikty spojené s bojem o moc, mezi jednotlivými politickými elitami (např. v Gruzii, Ázerbájdžánu, Čečensku) • vnitrostátní konflikty spojené se separatistickými tendencemi autonomních republik, zejména v Gruzii a na Severním Kavkaze

 11. říjen 1991 –Čečensko pod vedením Dudajevavyhlásilo nezávislost • Nepodařilo se mu ale najít mezinárodnípodporua ztratil i věrnost některých rodů(opozičnívůdce podporovala Moskva –ti „na oplátku“netrvali na odtržení, nebyli ale schopni Dudajeva porazit) • do roku 1994 bylo ponecháno Moskvou svému vlastnímu osudu (hlavněkvůli jejímu momentálnímu mocenskému oslabení)

 12. Spojenci a nepřátelé Gruzie • Obrovským vnitropolitickým problémem je vztah k Rusku: zjevná snaha nepřipustit zcela nezávislou zahraniční politiku • podpora místním separatistům • Silné ekonomické vazby • Zjevná je snaha hledat partnery mimo oblast a „dorovnat“ jednostranné výhody ruské pozice (NATO, USA, Turecko)

 13. Kašmír • Horský terén:hustě osídlená úrodná údolí • Rozsáhlé prakticky neobyvatelné horské plochy • Značná jazyková a kulturní různorodost, izolovanost jednotlivých údolí • Obyvatelstvo ale spojuje státoprávní tradice, v minulosti byli součástí jednotného státu • Oblast je už více než60 let sporným územím a hlavním problémem pákistánsko-indických vztahů

 14. Islám • Nejmladší světové náboženství • monoteistický religiózní systém • ISLÁM = mír, odevzdání se (do vůle boží) • 1,2 miliardy věřících • 89 % sunnité • 10,6 % šíité(Írán, Bahrajn,Irák, Libanon, Pákistán, Indie) • 0,4 % cháridžité

 15. Svět se dělí na: • Dáral-islám(Dům islámu), kde vládnou muslimové, obyvateli mohou bát i jinověrci, ne ale polyteisté • Dáral-harb(Dům války), kde vládnou nevěřící Islámská doktrína porušuje v některých bodech lidská práva v evropském chápaní, problémy jsou v oblasti: • rovnoprávnost žen • Náboženská svoboda • Tělesné tresty

 16. Al-kajdá • Usama bin Ládin (1957-2013) • 1986 zakládá soukromé výcvikové tábory v Afghánistánu • 1988 ustavuje Al-Kajdá(Základna) • 1996 vyhlašuje džihád Americe za „okupaci svatých míst” a vyhlašuje boj za znovudobytí svatých míst a svržení Saúdů kolaborujících s „křižáky a Židy” • 1998 atentáty na ambasády USA vNairobi a Dar se-Salaamu • 2001 sebevražedné útoky na WTC

 17. Židé proti míru • odmítají princip „výměny území za mír“, nechtějí připustit nezávislost arabské Palestiny a propagují tvrdý postup proti Palestincům: -Ortodoxní politické strany a část rabínů -pravice a ultrapravice -osadníci • Hlavní příčinou konfliktu je spor o území, náboženské rozdíly nejsou příčinou sporu, pouze ho zesilují • konflikt je silně sekuritizován • Široké angažování mezinárodního společenství, hlavní sporný bod vztahů Západ –islámský svět, dopady na vnitřní politiku v celé řady dalších zemí

 18. Afghánistán 1994: TALIBAN –postupné ovládnutí téměř celé země • Krajní výklad norem islámu • Al-Kajdá, Usáma bin Ládin • 2001: podzim první cíl tažení proti terorismu Severní aliance: tádžicko-uzbecké-šíitské jednotky • NATO • Pěstování máku: obživa na venkově(zde necelých 80 % populace) • 92 % světového trhu • Odhady: 6 100 t opia /rok • 700 t heroinu

 19. Konflikty v Americe

 20. Severní Amerika • Žádné větší ozbrojené konflikty, problém stability Kanady (separatismus v Quebecu a částečně i západních provinciích) a problémy ilegálních migrací • vojska USA ale hrají podstatnou roli v řadě konfliktů–i historicky (rozhodující pro výsledek 1. a 2. světové války, války v Koreji (1950–1953), ve Vietnamu (1964–1975) • Značně ambivalentní vztah světa k americké úloze při stabilizaci konfliktních oblastí

 21. Latinská Amerika • „konfliktně atypický“region: Prakticky chybí mezietnické střety • Konflikty mají charakter občanských válek, vojenských pučů • Dnes dominuje: vysoká míra korupce • existence šedé ekonomiky (hlavně narkotika) a s ní spojená vysoká kriminalita (Kolumbie) • Sociální nerovnost –šíření revolučních hnutí

 22. Konflikty v Evropě. • Opět „konfliktně atypický“region: • počátkem 90. let –nové hrozby spojené především se separatistickými tendencemi • Jugoslávie- tradiční oblast střetávání odlišných politických a náboženských ideologií, ale také sféry zájmů velmocí • Kosovo- zřejmě nejproblematičtější část Evropy • Oblast si nárokují Albánci i Srbové, rozpory trvají už od 19. století

 23. Austrálie a Oceánie • Občasné etnické spory (tradiční kmenová nepřátelství) • rasismus v Austrálii (hlavně ve vztahu k přistěhovalcům z Asie) • Indicko-fidžijské spory na Fidži (1987 povstání domorodců proti indické většině • Šalamounovy ostrovy- Od 40. let etnické napětí a násilné konflikty • -Domorodci x Číňané, korupce a vysoká kriminalita

 24. Řešení • Únik–jedna ze stran se dobrovolně separuje od druhé, styky jsou přerušeny • Ústupek–jedna ze stran změní své cíle, by udržela dobré vztahy s protivníkem • Útok–dosažení cíle je důležitější, než narušení/ zničení vztahů s protivníkem • Kompromis –obě strany částečně sleví ze svých cílů, aby obě mohly částečně uspokojeny • Dohoda–hledá se řešení, které obě strany považují za výhodné

 25. Zdroje • www.freedomhouse.org • Přednáška z VŠ- MUDr. Milan Pešta

 26. Děkuji za pozornost.