Masivn fetomatern ln transf ze fmt
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Masivní fetomaternální transf ůze (FMT). Tomáš Juren Neonatologické oddělení FN Brno Bohunice. Kazuistika ( V.S.♀). Anamnéza – autoimunní trombocytopenie matky diagnostikována během gravidity I.g./I.p., matka málo cítí pohyby plodu ve 35.GA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tashya-mckay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Masivn fetomatern ln transf ze fmt

Masivní fetomaternální transfůze (FMT)

Tomáš Juren

Neonatologické oddělení

FN Brno Bohunice


Kazuistika v s
Kazuistika ( V.S.♀)

 • Anamnéza – autoimunní trombocytopenie matky diagnostikována během gravidity

 • I.g./I.p., matka málo cítí pohyby plodu ve 35.GA.

 • Proveden OZT – zjištěna hypoxie (KTG –sinusoidní záznam), provedena akutní S.C., PV čirá, žádná krevní ztráta, velká placenta

 • Apgar score 4,5,7; pH 6,94, 2100g/46cm

 • Primárně neintubována, po převozu na intermediární péči resuscitována (kompletní KPR s intubací,NSM,adrenalin)


Masivn fetomatern ln transf ze fmt

 • Dominuje bledost, vystupující hematomy na hrudi, končetinách, není reakce zornic, gasping, HR asi 100/min

 • Prohlubují se desaturace, těžká acidosa, neměřitelný tlak

 • Podány katecholaminy, volumexpanze

 • Rtg hrudníku – kardiomegalie přes celý hrudní koš

 • Krevní obraz – Ery 0,88, Le 73,8 – ostatní hodnoty neměřitelné

 • Transfúze nepodána – Exitus letalis

 • KS matky i dítěte 0 Rh pos.

 • Post mortem – v oběhu matky 3,1% fet.Hb


Histologick n lez post mortem
Histologický nález post mortem končetinách, není reakce zornic, gasping, HR asi 100/min

 • Reaktivní akcentace extra i intramedulární hemopoézy (bez patologie v jednotlivých řadách)

 • Placentomegálie – 396g (norma 355g) a excesívní chorangióza placenty

 • Mírný ascites a hydrothorax

 • Kardiomegalie a hepatomegalie


Fmh fetomatern ln transf ze p ehled
FMH- (fetomaternální transfúze) přehled končetinách, není reakce zornic, gasping, HR asi 100/min

 • Známa desetiletí pro mechanismus vzniku Rh sensibilizace

 • Velká FMH objevena až v pozdější době s potenciálem vážných až fatálních následků pro plod a dítě

 • Dnes považována za možnou příčinu zmlklého těhotenství (stillbirth)

 • Začátek průniku červených krvinek do oběhu matky kdykoli od středu prvního trimestru

 • Příčinou je porušení integrity v placentární cirkulaci, co ho vyvolá však není vždy známo


Masivn fetomatern ln transf ze fmt

 • V průběhu těhotenství má nakonec více jak končetinách, není reakce zornic, gasping, HR asi 100/min50% žen detekovatelné fetální RBC v oběhu

 • Většina však do 2ml fetální krve - 96-98%

 • Malé úniky krve nejsou odpovědny za intrauterinní úmrtí, nicméně masivní (definovány více jak 30ml fetální krve) jsou stále častěji nalézány u zmlklých plodů

 • Jak velká FMH musí být, aby způsobila intrauterinní smrt ?

  Není známo - předpokládá se asi 25% krevního volumu

 • Předpokládá se, že asi každé 50té intrauterinní úmrtí je způsobeno FMH


Detekce fmh
Detekce FMH končetinách, není reakce zornic, gasping, HR asi 100/min

 • Standardní metodou pro detekci FMH je Kleihauer-Betke test (rozdílná odolnost fetálního hemoglobinu k acidotickému prostředí). Kyselá lázeň odstraní adultní hemoglobin a ponechá jen fetální.

  Jako růžové erytrocyty jsou pak vidět jen fetální, kdežto adultní jsou jen obrysy (ghost).

 • Poměrně složitým dalším výpočtem je možno stanovit přibližné množství krevní ztráty


Masivn fetomatern ln transf ze fmt

 • Zřejmě méně než 20% ztráta krevního volumu, pokud proběhne akutně, může způsobit smrt. Při delší časové periodě a pomalejší ztrátě může krvetvorba ztrátu kompenzovat. Akutní či chronické krvácení nelze odlišit.

 • Problém detekce nastává v případě Rh nebo ABO inkompatibility, protože z oběhu matky jsou fetální erytrocyty rychle eliminovány

 • Množství krve, které se dostane do oběhu matky při porodu, ať spontánním, či operativním, není problémem

 • Problém mohou činit některé hemoglobinopatie, které mají vliv na prodloužení doby, po kterou zůstává fetální Hb v mateřské krvi


Rizikov faktory pro fmh
Rizikové faktory pro FMH proběhne akutně, může způsobit smrt. Při delší časové periodě a pomalejší ztrátě může krvetvorba ztrátu kompenzovat. Akutní či chronické krvácení nelze odlišit.

 • Trauma v graviditě

 • placentální tumory

 • amniocentéza ve 3. Trimestru

 • fetální hydrops

 • abrupce placenty

 • sinusoidní KTG

 • dvojčata

 • porucha srážení?


Masivn fetomatern ln transf ze fmt

 • Jaké je ponaučení? proběhne akutně, může způsobit smrt. Při delší časové periodě a pomalejší ztrátě může krvetvorba ztrátu kompenzovat. Akutní či chronické krvácení nelze odlišit.


Masivn fetomatern ln transf ze fmt

 • Asi žádné!!! proběhne akutně, může způsobit smrt. Při delší časové periodě a pomalejší ztrátě může krvetvorba ztrátu kompenzovat. Akutní či chronické krvácení nelze odlišit.

 • ….ale je to zajímavé ne?