digit ln u ebn materi l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
tasha-richard

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL - PowerPoint PPT Presentation

58 Views
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

  2. TVAROSLOVNÝ PRAVOPIS číslovky

  3. Číslovky píšeme v textu číslicí, jsou-li složitější: • Zavolám ti za dva dny x Neplatných bylo 342 hlasů. • Tečku píšeme za číslovkami řadovými: Skončil na 61. místě Psaní číslovek slovy: • Dohromady: na poštovních poukázkách, šecích.. • Jedenadvacet, dvaadvacet • stopadesátý • Zvlášť: dvacet jeden, dvacet dva…

  4. Doplňte správné koncovky: • Mezi čtyřm_ očim_ • Poslouchej mě oběm_ ušim_ • Večer se sejdu se třem_ mým_ kamarády • Usadil ho čtyřm_ slovy • Všem_ čtyřm_ rukam_

  5. Vyberte správnou možnost: Otázka 1: a) Dopolední vyučování je nejdéle do dvou hodin. b) Dopolední vyučování je nejdéle do dvouch hodin. Otázka 2:a) Za domácí úkol vypracujte cvičení 3 na 11. straně. b) Za domácí úkol vypracujte 3. cvičení na 11 straně. Otázka 3:a) Cvičení se zúčastnilo dvacettři žen. b) Cvičení se zúčastnilo třiadvacet žen. Otázka 4:a) Toto cvičení najdete v učebnici na 25. straně. b) Toto cvičení najdete v učebnici na 25 straně. c) Toto cvičení najdete v učebnici na 25té straně. d) Toto cvičení najdete v učebnici na 25-té straně. Otázka 5:a) S oběma sourozenci jsem si rozuměla. b) S obouma sourozenci jsem si rozuměla. Otázka 6:a) Přivítali jsme tisící návštěvnici této výstavy. b) Přivítali jsme tisícátou návštěvnici této výstavy. Otázka 7:a) Na složenku napíšeme správně třitisícetřistapadesátdva. b) Na složenku napíšeme správně tři tisíce tři sta padesát dva.

  6. V kterých případech napíšeme za číslovkou tečku? • 23 července 1334 • Na 3 straně • Stýskalo se mi už 1 den. • 25 dní bez deště • Poslední, 11 den festivalu, se vydařil. • Celý maratón je dlouhý 42 kilometrů.