born globals utifr n ett medicintekniskt branschperspektiv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Born globals utifrån ett medicintekniskt branschperspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Born globals utifrån ett medicintekniskt branschperspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Born globals utifrån ett medicintekniskt branschperspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Born globals utifrån ett medicintekniskt branschperspektiv. Doktorand Hélène Laurell Högskolan i Halmstad Internationella Handelshögskolan i Jönköping marie_helene.laurell@hh.se. Life sciences. Läkemedel, bioteknik och medicinteknik En global, nätverkande bransch. Medicinteknik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Born globals utifrån ett medicintekniskt branschperspektiv' - tasha-bullock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
born globals utifr n ett medicintekniskt branschperspektiv

Born globals utifrån ett medicintekniskt branschperspektiv

Doktorand

Hélène Laurell

Högskolan i Halmstad

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

marie_helene.laurell@hh.se

life sciences
Life sciences
 • Läkemedel, bioteknik och medicinteknik
 • En global, nätverkande bransch
medicinteknik
Medicinteknik

Varförärdetintressantattstuderadennabransch?

 • Relativtungbransch
 • 80 % små- ochmedelstoraföretag
 • Tusentals olika typer av produkter
 • Innovationer
 • Oftahögakravpåutbildningochunderhåll

(Källa: omarbetatfrånEucomed, www.eucomed.org)

faktorer som p verkar internationaliseringen
Faktorer som påverkar internationaliseringen

Faktorer som driver internationaliseringen:

 • Högteknologi är oftast inte kulturspecifik
 • Höga forsknings- och utvecklingskostnader samt bristen på intern finansiering driver på en snabb försäljningsökning
 • Liten hemmamarknad
faktorer som p verkar internationaliseringen1
Faktorer som påverkar internationaliseringen

Faktorer som försvårar internationaliseringen:

 • Lands- eller regionsspecifik lagstiftning av medicinteknik (t ex FDA-godkännande i USA och CE-godkännande inom EU)
 • Olika finansieringssystem; t ex genom skatter i Sverige och försäkringssystem i USA
 • Komplexa inköpsbeslut med många olika aktörer
olika typer av h gteknologiska branscher
Olika typer av högteknologiska branscher
 • Det finns skillnader mellan högteknologiska branscher
 • Mycket av den tidiga forskningen om Born globals är gjord på företag inom informations- och kommunikationsteknologi och mjukvarusystem
 • Senare forskning om Born globals bygger även på företag inom framförallt bioteknik
 • I många studier klumpas olika högteknologiska branscher ihop
slide8

Sjukvården utifrån ett nätverksbaserat synsätt

 • Källa: baserad på Sobrio and Keller, 2007:105
branschspecifika implikationer
Branschspecifika implikationer
 • Innovationer passar inte alltid in i existerande institutionella strukturer
 • Viktigt att kunna arbeta med olika typer av aktörer, både kommersiella och icke-kommersiella, för att kunna visa den kliniska och ekonomiska nyttan
 • Identifiera aktörer som är viktiga att samarbeta med och att utföra gemensamma värdeskapande aktiviteter. T ex att samproducera behandlingsriktlinjer för nya innovationer