Born global Reborn Global - PowerPoint PPT Presentation

born global reborn global n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Born global Reborn Global PowerPoint Presentation
Download Presentation
Born global Reborn Global

play fullscreen
1 / 7
Born global Reborn Global
473 Views
Download Presentation
callum-shelton
Download Presentation

Born global Reborn Global

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Born global Reborn Global Simon Hindkær 3. øma

  2. Meget tidligt stadie har høj internationaliseringsgrad eller eksportandel • Typisk højtuddannede ansatte • Outsourcer funktioner de ikke selv har kompetencer for at udføre Born Global

  3. Karakteriserer en born global virksomhed: • Grundlæggeren • Organisationen • Markedet • Teknologien

  4. Born Global virksomheder

  5. I lang tid kun produceret på hjemmemarkedet men ændrer til et internationalt niveau • Ikke mange virksomheder har succes med dette • Typisk mindre virksomheder der er veletableret på hjemmemarkedet Reborn Global

  6. Reborn global modellen viser hvordan virksomheder ændrer deres produktion og afsætning til at fungere globalt • Sidste 15 år stigende antal af Reborn Global-virksomheder • Tit i et desperat forsøg på at holde virksomheden kørende Reborn Global

  7. En række forskellige grunde til at virksomheder vælger at globalisere deres virksomhed: