hotelnictv a turismus 3 tis cilet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí. Název prezentace. TIME (tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) p rojekt je zaměřen na nastavení podmínek systematického odborně a profesně orientovaného vzdělávání středoškolských odborných učitelů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí' - tarika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Název prezentace

TIME (tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)

 • projekt je zaměřen na nastavení podmínek systematického odborně a profesně orientovaného vzdělávání středoškolských odborných učitelů
 • cílem projektu je podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci modulů DVPP a metodik na podporu odborného vzdělávání
 • probíhá formou moderně a sebezkušenostně zaměřených kurzů a praktických modulů
realiza n t m pedagogick ch pracovn k zapojen ch do projektu time
Realizační tým pedagogických pracovníků zapojených do projektu TIME

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

Název prezentace

 • Ing. Dáša Mičkalová
 • Ing. Marie Rešlová
 • Ing. Věra Šťastná
 • Mgr. Bronislava Závodná
lekto i modul
Lektoři modulů:

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

Název prezentace

 • Martin Hrabec
 • Ing. Michal Pitroň
slide5

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

Název prezentace

Vzdělávací program Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí byl po inovaci rozdělen na dva vzdělávací programy:

 • Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.
  • Řízení a organizace hotelového provozu
  • Řízení a organizace práce na úseku F&B
  • Integrované řetězce a franšízingové systémy
 • Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.
  • Orientace na zákazníka a standardy kvality
  • Řešení stížností
  • Multikulturní komunikace
  • Praktický marketing v hotelovém provozu
  • Tvorba programů pro turistické skupiny
slide7

Název prezentace

Řízení a organizace hotelového provozu

Vzdělávací modul je zaměřen na získání poznatků o řízení a organizaci hotelového provozu, jejich jednotlivých úseků.

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

slide8

Řízení a organizace hotelového provozu

 • Absolvent modulu je schopen:
 • orientovat se v organizaci a řízení jednotlivých úseků hotelu
 • porozumět organizačním strukturám hotelu
 • zvolit vhodnou organizační strukturu v závislosti na velikosti hotelu a úrovně poskytovaných služeb
 • orientovat se v personální politice hotelu a jednotlivých pracovních funkcích
 • orientovat se v náplni práce pracovníků na jednotlivých úsecích a různých stupních úrovně řízení

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

slide9

Řízení a organizace hotelového provozu

 • Náplň modulu:
 • klasifikace ubytovacích zařízení
 • kategorizace ubytovacích zařízení
 • organizační struktura v různých typech ubytovacích zařízení
 • TOP management
 • provozní management – činnost jednotlivých úseků
 • jednotlivé úseky, pracovníci, náplň práce
 • vzájemná spolupráce a propojení jednotlivých úseků
 • nové profesní profily v hotelnictví

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

slide10

Řízení a organizace práce na úseku F&B

Název prezentace

Vzdělávací modul je zaměřen na získání ucelených znalostí o fungování a řízení stravovacího úseku v hotelovém a restauračním podniku.

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

slide11

Řízení a organizace práce na úseku F&B

 • Absolvent modulu je schopen:
 • orientovat se v organizaci stravovacího úseku
 • porozumět řízení stravovacího úseku
 • popsat základní vybavení pro výrobu a odbyt
 • porozumět racionální logistice zásobování
 • koordinovat činnost ve výrobě a odbytu
 • sestavit výrobní plán, jídelní a nápojový lístek

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

ghfkghfgt

slide12

Řízení a organizace práce na úseku F&B

 • Náplň modulu:
 • jednotlivé úseky, specifika řízení a činnosti v úseku F&B
 • stanovení efektivního výrobního programu
 • nástroj k simulaci nákladů a výnosů
 • kontrolní a analytické postupy
 • finanční a obchodní plánování
 • systém nákupu, skladování a výdaje
 • plánování nákladů a spotřeba surovin + dalších zdrojů
 • jídelní lístek jako nástroj prodeje
 • provozní simulace

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

slide13

Název prezentace

Integrované řetězce a franšízingovésystémy

Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí o postavení hotelových skupin a řetězců, globalizaci v gastronomii a roli hotelnictví v ekonomice.

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

slide14

Integrované řetězce a franšízingové systémy

 • Absolvent modulu je schopen:
 • porozumět globalizačním a integračním procesům v hotelnictví v hlavních destinacích světa
 • porozumět globalizačním a integračním procesům v hotelnictví v ČR
 • porozumět právnímu a majetkovému postavení hotelů ve světě
 • porozumět právnímu a majetkovému postavení hotelů v ČR
 • orientovat se v jednotlivých zákaznických segmentech

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

slide15

Integrované řetězce a franšízingovésystémy

 • Náplň modulu:
 • vývoj gastronomických konceptů v České republice a ve světě
 • vývoj jednotlivých zákaznických segmentů
 • globalizace v gastronomii
 • výhody a nevýhody globalizačních a koncentračních procesů v gastronomii
 • franšízing
 • právní a majetkové postavení hotelů

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

slide17

Název prezentace

Orientace na zákazníka a standardy kvality

Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností o současných nových trendech v orientaci na zákazníka a nastavení konkrétních parametrů standardů v hotelnictví a cestovním ruchu - mezinárodní a české standardy kvality řízení a poskytování hotelových služeb.

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide18

Orientace na zákazníka a standardy kvality

 • Absolvent modulu je schopen:
 • ovládat nástroje zákaznického přístupu
 • ovládat zásady pro získání spokojeného zákazníka
 • analyzovat potřeby zákazníka
 • kontrolovat, podporovat a motivovat zaměstnance
 • orientovat se v mezinárodních standardech kvality řízení a poskytování služeb
 • orientovat se ve struktuře hotelových služeb a jejich náplni
 • porozumět kontrole úrovně hotelových služeb

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide19

Orientace na zákazníka a standardy kvality

 • Náplň modulu:
 • co je to orientace na zákazníka
 • analýza situace a identifikace potřeb
 • komunikace s hostem
 • zásady pro získání spokojeného zákazníka
 • zpětná vazba a její využití
 • co jsou to standardy a management kvality
 • jak je lze uplatnit v hotelnictví a cestovním ruchu

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide20

Název prezentace

Řešení stížností

Vzdělávací modul je zaměřen na osvojení dovednosti jak řešit různé stížnosti – konflikty a kritiky ze strany zákazníků.

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide21

Řešení stížností

 • Absolvent modulu je schopen:
 • rozlišovat různé druhy stížností
 • využívat pozitiva a negativa stížností
 • využívat doporučené postupy pro řešení stížností
 • ovládat komunikační techniky při řešení stížností
 • evidovat a analyzovat stížnosti

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide22

Řešení stížností

 • Náplň modulu:
 • definice, podstata a druhy stížností
 • pozitiva a negativa stížností
 • doporučené postupy pro řešení stížností
 • komunikační techniky při řešení stížností
 • evidence a analýza stížností
 • příklady z praxe

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide23

Název prezentace

Multikulturní komunikace

Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšnou komunikaci v multikulturním prostředí.

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide24

Multikulturní komunikace

 • Absolvent modulu je schopen:
 • rozlišovat jednotlivé skupiny zahraničních zákazníků
 • ovládat komunikaci se zahraničním zákazníkem
 • respektovat v kontaktu se zákazníkem národní mentalitu a aspekty multikulturního soužití
 • analyzovat specifika určitých zahraničních kultur a multikulturních prostředí

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide25

Multikulturní komunikace

 • Náplň modulu:
 • komunikační zásady při jednání se zahraničním zákazníkem
 • specifikace jednotlivých skupin zahraničních návštěvníků
 • charakteristiky jednotlivých skupin a doporučené modely jednání
 • praktické příklady pro individuální situace

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide26

Název prezentace

Praktický marketing v hotelovém provozu

Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností při přípravě marketingové strategie, jak v oblasti prvků marketingového mixu tak, v oblasti ceny a konkurenční politiky.

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide27

Praktický marketing v hotelovém provozu

 • Absolvent modulu je schopen:
 • vysvětlit důležitost marketingu v hotelu
 • analyzovat trh
 • využívat strategie v oblasti prvků marketingového mixu
 • rozlišovat cenové strategie
 • zvolit nástroje marketingové komunikace

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide28

Praktický marketing v hotelovém provozu

 • Náplň modulu:
 • marketing a jeho úloha v hotelu
 • vize, mise, strategické cíle
 • situační analýza (SWOT, BCG)
 • MIS hotelu
 • strategie v oblasti prvků marketingového mixu 4P, 4C
 • cena a její úlohy, příklady strategií v oblasti ceny a kontraktační politiky
 • marketingové komunikace

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide29

Název prezentace

Tvorba programů pro turistické skupiny

Vzdělávací modul je zaměřen na získání dovednosti tvorby programů pro klienty v oblasti cestovního ruchu včetně nabídky služeb.

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide30

Tvorba programů pro turistické skupiny

 • Absolvent modulu je schopen:
 • vysvětlit důležitost marketingu a managementu v cestovním ruchu
 • sestavit program pro turistické skupiny
 • rozlišovat potřebné informace
 • zvládat jednání s klientem
 • vytvořit strukturu programu pro skupiny
 • analyzovat a řešit nepředvídatelné situace
 • aplikovat metody nástroje po podporu prodeje

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

slide31

Tvorba programů pro turistické skupiny

 • Náplň modulu:
 • produkt cestovního ruchu
 • zásady tvorby programů pro turistické skupiny
 • základní potřebné informace jednání s klientem
 • struktura programu pro skupinu
 • personální, materiální a technické zajištění – interní
 • i externí dodavatelé
 • řešení případných rizik a nepředvídaných událostí
 • metody a nástroje pro podporu prodeje dalším potenciálním zájemcům

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.