asosacionizmi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
asosacionizmi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

asosacionizmi - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

asosacionizmi. Orientim psikologjik i prejardhur nga empirizmi i shek. XVIII. Hipotizon se cdo ngjarje psikike komplekse rrjedh nga elemente psikike me te thjeshte, te cilet jane te lidhur mes tyre. Eksponente: Ebbinghaus dhe Thorndike .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'asosacionizmi' - paniz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
asosacionizmi

asosacionizmi

Orientim psikologjik i prejardhur nga empirizmi i shek. XVIII. Hipotizon se cdo ngjarje psikike komplekse rrjedh nga elemente psikike me te thjeshte, te cilet jane te lidhur mes tyre.

Eksponente: Ebbinghaus dhe Thorndike

asosacionizmi1

Elementarizmi : cdo aspekt psikik kompleks si te lexuarit, te kuptuarit, ndergjegjia, kujtesa, inteligjenca etj., ka ne perberje disa elemente baze, qe nuk jane te thjeshtesueshem ne pjese te tjera perberese. Analogji funksionale me atomin.

 • Refleksologjia : asosacionizmi ka analogji teorike me interpretimin neurofiziologjik te Pavlov.
Asosacionizmi
ebbinghaus

U ndikua nga Fechner ne perdorimin e teknikave psikofizike

 • Kryente eksperimente tek vetja e tij
 • Themeloi ne Berlin laboratorin e psikologjise me 1886
 • U perpoq te vertetonte se psikologjia eshte nje shkence autonome nga filozofia dhe mjekesia
Ebbinghaus
ebbinghaus1

U perpoq te ndertonte nje test per kompletimin e fjalise

 • Vleresohet si testi i pare i suksesshem ne proceset e larta mendore
 • Botoi ne 1902 «Principet e Psikologjise Fiziologjike», ku trajtonte problemet psikologjike
 • Eshte psikologu i pare qe eksperimentoi mbi procesin e te mesuarit dhe kujteses
Ebbinghaus
ebbinghaus2

Ebbinghaus

Kundershtoi Wundt duke pohuar se mundtekryheshineksperimenteper studimin e procesevetelartamendore.

Metoda e deriatehershmebazohejtekasosacionet e gatshme. Ebbinghauspropozoitestudioheshinasosacionetqengafillimiizhvillimittetyredhejotemerreshintegatshme. Pra, behej e mundurmbikqyrja e kushteveteformimitteasosacioneve

teknika e asosacioneve kurba e te mesuarit

Ai kreuprovatenjepasnjeshme , per temenjanuarnumrin e gabimevederisagjetinjemenyrematjejemesataretezhvillimitteprocesittekujteses. Arriti ne perfundimin se ka veshtiresiteprozesdhepoezisesimaterialenxitese ne procesin e kujteses. Arrititezbulontederi ne 2000 rrokje pa sens

Teknika e asosacioneve (kurba e temesuarit)
teknika e asosacioneve

Mbajtja mend e materialitterrokjeve pa senskerkontengaindividinjenumer me temadhleximesh, ne krahasim me materialin e mbajtur mend terrokjeve me kuptim. PasiekzaminoidiferencatkohoremestedyjaveEbbinghaus, konkludoi se materialet e pakuptimtajane me teveshtira per t’umbajtur mend.

Teknika e asosacioneve
teknika e asosacioneve1

Sa me i madhteishtevellimi i materialit, aq me I madh do teishtenumri I perseritjeve per ta mbajtur mend, ne krahasim me nje material tenjejte per ngaveshtiresiapor me vellim me tevogel. Numri I perseritjeve I korrespondonnjeimpenjimikohor me temadhngaindividigjateprocesittembajtjes mend tematerialeve me vellimetendryshme

Teknika e asosacioneve
teknika e asosacioneve2

- Ndihmoi ne ushtrimin e kontrollitmbikushtet e eksperimentit

 • - ndihmoi ne perdorimin e analizessasioretetedhenaveteeksperimentit
Teknika e asosacioneve
kurba ebbinghaus

Sipastij, ne procesin e futjes se materialit ne kujtese, rritetdukuria e harresesdhevetem pas njeperiudhekohorekjodukuringadalesonritmet e sajmbiprocesin e kujteses, duke shkuardrejtnjenjohurieteqendrueshmetematerialittehyre ne kujtese

KurbaEbbinghaus
kurba e harreses e ebbinghaus

Kurba e harresesilustronsashpejtharrojmenjeinformacionqekemimesuar

 • Deklini me idukshemeshte ne 20 minutat e para, me pas ne nje ore, dhe me pas kurbarrafshohet pas njedite.
Kurba e harreses e Ebbinghaus
ebbinghaus3

Ndihma e tij ne psikologjineeksperimentale:

 • - perdorimetodaobjektive ne studimetpsikologjike, ndryshenga Wundt qeperdorimetodaintrospeksioniste
 • - perdorirrokjet pa sens, per perllogaritje ne studimetpsikologjike
 • - analizoiasosacionet ne menyresasiore
 • - perdoristatistiken ne studimetpsikologjike
Ebbinghaus
ebbinghaus4

Sipasstudiuesvedhakontribut ne:

 • - teknikateksperimentale
 • - analizeneksperimentaleteprocesevemendoresuperiore
 • Vlefshmerinedhebesueshmerine e rezultatevetetij ne kohe
Ebbinghaus
carl stumpf

Themelues I shkolles se Berlinit, pararendes I gestaltizmit

 • Ne psikologjine e tijeksperimentaleperdortemetodaempirike
 • Ekzistonnjebashkeveprim I brendshemmestrupitdhemendjes, pozicion I kundert me Wundt
Carl Stumpf
carl stumpf1

Funksionipsikiktekorganizminjerezor: studimi I problemeve, deshirave, gjendjes se gatishmerisetekindividi. Konkludoi se psikologjiaeshteshkencaqestudionprocesetpsikike.

 • Funksionipsikik: kategoria e faktoreveintelektualedhekategoria e faktoreve emotive
Carl Stumpf
faktoret emotive

Elementetqendodhenmes:

gezimitrishtimi

dashuriaurrejtja

kerkimishmangia

Faktoret emotive
koncepti i harmonise se tonit

Harmoniaeshtenjetingellim

 • Perpunoiidene e perhapjesdheunifikimittetonit.
 • Harmonia e tonevearrin me njehere ne ndergjegjet e njerezve
Koncepti i harmonise se tonit
koncepti i perceptimit te thelle

Ne kundershtim me konceptetempirike, kishtenatyrenativiste (muskujtdhendjeshmerite e tjerateindividitshoqerohen me levizjen e syve

 • Perceptimi i thellekonsiderontegjithekonceptin e perceptimit
 • Elementekyceishinqendratsuperioremendore me interpretimin e tyre ne perceptim, tecilatishinqeparalindjes (nativizem)
Koncepti i perceptimittethelle
teoria konjitivo evolutive

Teorimbiemocionet

 • Shprehje e rrymeskonjitive ne percaktimin e lindjes se emocionit
Teoriakonjitivo-evolutive
shoqata psikologjike e femijeve

Studimembijetenmendoretefemijeve

 • Aspekteqe u studiuan: frikadhezhvillimi i tefolurit
 • Perdorimetoden e vezhgimittedrejtperdrejte
ShoqataPsikologjike e Femijeve
hansi inteligjent

Sjellja e kalit: lidhje ne menyretedrejtperdrejtenepermjetpamjes me individinqe I bentepyetjen per tepatursaktesi me temadhe

 • Kali vezhgontekomunikiminjo verbal tepyetesit
 • Kali nukllogariste ne teverteteporshihtereagimin e pyetesittetij, gjuhenjoverbaletetrupittetij
Hansiinteligjent