slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modul Klar for havet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modul Klar for havet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Modul Klar for havet - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET. Modul Klar for havet. Hvordan finner man ut om laksen er klar for å leve i havet? Læringsmål, Elevene skal kunne…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modul Klar for havet' - tareq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Velkommen til Newton Gildeskål

KLAR FOR HAVET

Modul Klar for havet

slide2

Hvordan finner man ut om laksen er klar for å leve i havet?

Læringsmål,

Elevene skal kunne…

…forklare hva osmose, diffusjon og osmoseregulering er og hva sammenhengen mellom disse prosessene og fiskens tilpassninger til et liv i fersk-og saltvann er.

… beskrive laksens livssyklus.

…utføre noen matematiske beregninger

…vurdere på bakgrunn av innsamlete data, om fisken er sjøvannstolerant

Modul Klar for havet

Modulen omhandler

slide3
Modul Klar for havet

Innholdsfortegnelse

 • Laksens livssyklus
 • Laksens tilpasninger til et liv i fersk- og saltvann
 • Laks i oppdrettsanlegg
 • Hva er en smolt?
 • Er laksen klar for å settes i havet ? Hvordan finner vi dette ut?
  • Sjøvannstest
   • Hvordan vurderer vi laksens utseende?
   • Hvordan tapper vi blod fra laksen?
   • Hvordan måler vi laksens kloridkonsentrasjon i blodet (plasma)?
   • Hva gjør vi med datamengden vi har samlet inn og hvordan kan statistikk være et nyttig verktøy i denne sammenhengen?
slide4
Modul Klar for havet
 • Problemstillinger som behandles i dag:
 • Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for
 • å teste om fiskene tolererer sjøvann allerede?
 • Hvordan kan mennesker påvirke laksen sin
 • fysiologi i oppdrettsanlegg?
slide5

Plommesekklarver

Klekking

vinteren

Oppvandring til

elv

Rogn

Gyting høst

Ferskvann

Livssyklus Atlantisk laks

Parr

Sjøvann

Kjønns-

modning

Smoltifisering

Smolt våren

Oppvekst i havet

Vandring til sjø

Modul Klar for havet

repetisjon osmoregulering
Modul Klar for havetRepetisjon - Osmoregulering

SJØVANN

Fisk er mindre salt

enn omgivelsene

og vann diffunderer ut

gjennom halvgjennomtrengelig membran

FERSKVANN

Fisk er mer salt enn omgivelsene og vann diffunderer inn gjennom halvgjennomtrengelig membran

slide7
Modul Klar for havet

Hvordan fungerer fiskeoppdrett ? Eksempel fra Smolten AS:

 • http://www.youtube.com/watch?v=xD0GjX7IsB8
slide8

Laksens livsstadier

1. Egg/Øyerogn

1.

2.Yngel

2.

3. Parr

.

.

4. Smolt

3.

7.

4.

.

.

5.

6

.

5. Postsmolt

6. Voksne

7. Gytefisk

Modul Klar for havet

laksens livsstadier i saltvann
Modul Klar for havetLaksens livsstadier i saltvann

Sentrale begreper i oppdrettsanlegg

  • Postsmolt
  • Slaktefisk
 • Fisk som går i avl:
  • Stamfisk

Kjønnsmoden hann laks

smoltifisering
Modul Klar for havetSmoltifisering
 • Anadrome fisker venner seg til et liv i saltvann og lærer å skille ut salter.
 • Smoltifiseringsprosessen er avhengig av art, vanntemperatur, dagslengde, fôrtilgang og vekstevne
 • Prosessen tas 1-4 år i naturen og kan manipuleres i oppdrett slik at det tar kortere tid.
 • I oppdrett må mennesker finne ut om de unge fiskene er klare til å settes ut i merdene i sjøen.
slide11

SMOLTKVALITET

Detviktigstekvalitetskravettilsmoltener at den harutviklet:

sjøvannstoleranse

dvs. værei stand tilåleveisjøvann

 • Endringenesomskjergjennomsmoltifiseringenbrukestilåvurdere SMOLTKVALITET

Modul Klar for havet

slide12

SJØVANNSTEST

 • Fiskenutsettes for en standardisertsaltbelastning for åtesteomfiskenharalleredeutvikletevnentilåskilleutsalter
    •  kloridkonsentrajoni plasma måles
 • 35 ‰ saltvann

Fiskeneksponeressaltvanni 48 timer.

Modul Klar for havet

slide13

SMOLTKVALITET –

Elevenesdatainnsammling

Den utleverte fisken har gjennomgått sjøvannstesten før!

 • 1. Vurdere fiskens utseende:
 • Vurderesølvfargeindeks
 • Lengdemålogveieoverlevendefiskettersjøvannstestentilnærmeste cm oggram

2. Beregnekondisjonsfaktor

3. Ta blodprøver.

4. Måleplasmakloridkonsentrasjon.

5. Noter innsamlete data på utlevert skjema og gjør noen beregninger.

ModulKlar for havet

elevenes arbeidsoppgaver
Elevenesarbeidsoppgaver

Værforsiktignår du tar blodprøveravbedøvetfisk!

Værobspå at vekten vises i kg.

Modul Klar for havet

slide15

1. Vurderefiskensutseende

Sølvfargeindeksvurderesognoteresnediskjemaet

Parr

Smolt

Modul Klar for havet

slide16

Parr - utseende

fargengåriett med

omgivelsene

Parrmerkerdyptihuden

Kortoglitt butt fisksom

harhøykondisjonsfaktor

→ Parr er snart klar for havet

Modul Klar for havet

slide17

Smolt - utseende

smoltifiseringsprosess:

Parmerkene dekket over

lysreflekterende krystaller

Sidene blir blanke, ryggen

mørk, buken blir kvit

Finnene endrer form/farge

sølvfargeindeks: 4, helt blank

økt vekst i haleregionen

slankogsølvfargetsmolt

Vi kallertidspunktetnårfiskenerklar for havet for “Smoltvinduet”

Modul Klar for havet

3 ta blodpr ve
3. Ta blodprøve
 • Blodtappesfraryggvenen med en 1 ml sprøytesomertilsatt en ørlitenmengde heparin
 • BlodoverførestilEppendorf-rørsomsettespå is

Modul Klar for havet

4 plasmakloridkonsentrasjon sentrifugering
4. Plasmakloridkonsentrasjon- Sentrifugering

Med en Mikrosentrifuge

sentrifugeresblodcellene

ned (6000 rpm, 8 min)

Plasma (øverst) pipetteresavogoverførestilnye

Eppendorf-rør

Sentrifuge

Blotprøveførsentrifugering

Pipetteringav plasma

Modul Klar for havet

4 plasmakloridkonsentrasjon titrering
4. Plasmakloridkonsentrasjon- Titrering

KLORIDTITRATOR

Blodplasma

analyseres for

innhold av klorid

ModulKlar for havet

slide21

5. Beregninger

 • Nåralledataeneerutfyltiskjemaetberegnesgjennomsnittsverdier
 • Median beregnes for sølvfargeindeks

Modul Klar for havet

slide23

Resultater

 • Nårlakseyngelenharoppnåddsjøvannstoleranse, vilinnholdetavkloridi plasma ettersjøvannstestliggerundt 130-150 mM/l
  • Kondisjonsfaktoren < 1,1
  • Sølvfargeindeksen: 4

Modul Klar for havet

konklusjon
Konklusjon

Påbakgrunnav de innsamletedataenegis en vurderingomlakseyngelenharutvikletsjøvannstoleranse, slik at fiskenkanoverførestilvidereproduksjonihavet.

Dersomvåreverdieravviker, tyderdettepå at fiskenikkeerklar for havet.

Modul Klar for havet