Er byen kul?
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Updated On :

Er byen kul? Trond Blindheim Oslo Markedshøyskole.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - taregan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Presentasjon av synergi rf

Er byen kul?

Trond Blindheim

Oslo Markedshøyskole

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Hvorfor flytter ikke folk til et av de områdene som fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

For eksempel, og med all mulig respekt?

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Politikerne, økonomene og markedsførerne fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Presentasjon av Synergi Rf


Hva er norge
Hva er Norge? fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • Norge er på 134 plass av 189 land målt i befolkning

 • Vi er på 75 plass målt i areal

 • Med havområdet er vi på 13. plass

 • Vi er verdens 3. største eksportør av olje og gass

 • Vi er verdens nest største eksportør av fisk

 • Verdens rikeste land målt i penger pr. hode, med mer enn 2100 mrd. på bok

 • Vi er verdens beste land å bo i, målt sju år på rad av FN

 • Vi har den sterkeste sysselsettingsveksten på 21 år

 • Vi har den laveste arbeidsledighet på 19 år

 • De neste 12 månedene stiger sysselsettingen med 115 000 hoder

 • Inflasjonen er under kontroll

 • Vi har rekordhøy vekst i nye stillinger

 • Vi har rekordlavt antall søkere til disse stillingene

Presentasjon av Synergi Rf


Hva er oslo
Hva er Oslo? fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Mens store Europeiske byer preges av utflytting, er det omvendt med Oslo. Det er de

unge som flytter til Oslo. Oslo har 1,8 personer pr. husholdning... Den mest typiske

husholdning i Oslo er skilt mor med barn. 52 prosent av husholdningene i Oslo er enslige, i

indre Oslo er 67 prosent av alle husholdninger enslige. Halvparten av Oslos befolkning

lever utenom parforhold. Halvparten av Oslos husholdninger er enslige. Det blir stadig

flere eldre eldre i Oslo. Oslo har de største forskjellene på husholdningennes økonomi.

Det er ca 26 000 registrerteledige stillinger i indre østlandsområdet, og et høyt antall

uregistrerte ledige stillinger. De med høyere utdanning er den sterkest voksende gruppen

sammen med pensjonistene. Jo høyere utdanning, desto større sannsynlighet er det for at

de bor i Oslo.

Presentasjon av Synergi Rf


Hvem er oslo
Hvem er Oslo? fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • Hva er byens egenart (sett fra borgernes side av disken) ?

 • Hva er byens spesielle og sterke sider, overlegne egenskaper ?

 • Hvilken posisjon har Oslo i folks bevissthet?

 • Hvordan er Oslo plassert på et mentalt kart hos folk?

 • Hvordan betrakter Oslo folk nord, syd, vest og øst for Sinsenkrysset?

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Kjennetegn, trekk fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Demografi: Eldrebølgen har turbofart, mindre ungdomskull

Makt: Restrukturering av industri og handel.

Økonomi: Økte utgifter til velferd for eldre

Forbruk: Fire orienteringer: Makt, lyst, iscenesettelse og politikk

Politikk: Polarisering mellom nasjonalisme og globalisme

Livsstil: Individualisme, symbolisme, urbanisering, singelliv

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

By og land, hand i hand? fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Komformitet Individualitet

Overbevisning Desorientering

Det lokale Det globale

Det nødvendige til Det overflødige

Segmenter Fragmenter

Lojalitet t Anonymitet

Presentasjon av Synergi Rf


Systematiske forskjeller

Sogn og Fjordane fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Velferdsstaten er min lykkes smed

Pliktetikk

Jeg produserer, ergo er jeg

Livslangt monogami

Lineær tid

Puritanisme

Nøysomhet

Likhet

Å tilfredsstille behov

Akershus/Oslo

Jeg er min egen lykkes smed

Rettighetsetikk

Jeg forbruker, ergo er jeg

Seriemonogami

Fragmentert samtidighet

Frigjorthet

Hedonisme

Ulikhet

Å leke med symboler

Systematiske forskjeller

Presentasjon av Synergi Rf


Urban kultur
Urban kultur fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • Bylivet stimulerer til en streben etter individualitet og personlighet

 • som gir normpluralisme og mulighet for mange sosiale livsstiler

 • som stimulerer til en lærende og søkende holdning

 • som øker aksepten for forskjeller og forandring

  Og fremfor alt: Oslofolk har også muligheten til å være kritisk i

  valg av omgangskrets

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

I Oslo inngår folk i et kulturelt meningssystem fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Et sorterings- og separasjonssystem

Distinksjoner. Jeg er hva jeg har

En sosial orden

Vi differensierer oss fra ”de andre”

En symbolsk orden

Vi gir signaler til omgivelsene

En kontinuerlig sosiologisk ryddeoperasjon

Innsikt i det overfladiske

En sosiologisk grensemarkering

De som har det er sånn

Presentasjon av Synergi Rf


Sosiokulturelle kontraster
Sosiokulturelle kontraster fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • Heterogenitete i livsformer, livsstil og personlighet

 • Konstant forandring og fornyelse

 • Uforutsigelig, blaserthet og distanse

 • Bylivet bygger på retten til forskjell mellom individer

 • Rurale stengsler og normer blir flytende

 • De kollektive verdiene svekkes

 • Kulturell pluralisme

 • Nomadesamfunnet

Presentasjon av Synergi Rf


Motivene er forskjellige
Motivene er forskjellige fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Presentasjon av Synergi Rf


Fragmentering
Fragmentering fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • I fragmenteringens kjølevann følger maktesløshet, hjelpeløshet, ensomhet, isolasjon og fremmedgjøring

 • “POST” blir stikkordet for storbyens rådvillhet

  • “I det postmoderne begrepsmørket finner ikke selv katten frem” (U. Beck)

 • Storbyens befolkning i blir ikke bare opplagte klienter for omsorgsprofesjoner og barnevern, de blir en enda mer opplagt målgruppe for reklame og markedsføring, som kan selge dem identitet og stabilitet, eller stadig minne folk om alle skavankene de har.

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Bygdene forfaller, folk flytter til byn fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Bygdene avfolkes (“nudkekjerringer” og hilbillytyper blir igjen)

Kjærnefamiliens forfall

Gud er valgfri

Kjønnsrollemønsteret forvitrer

Autoriteten mister respekt

Lov og orden utfordres

Presentasjon av Synergi Rf


Du er hva du har
Du er hva du har fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • Vi former våre liv gjennom forbruk

 • Produktorientering = livsstilsorientering

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Ola Mæle fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Femti, frisk og freidig

Trond Blindhem, BI

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

- 50 pluss - fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Skjæringspunktet mellom “has been” og “wanna’ be”

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Aktuell målgruppe? fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • Mer enn 1/3 av Oslos befolkning

 • 39% av alle over 15 år

 • 40% av den samlede kjøpekraft

 • Eier 75% av all formue

 • I 2020 er annenhver nordmann over femti år

Mellom 1990 og 2050 vil de under femti øke med 1%,

mens de over femti øker med 75%

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Slå hull på myten om dagens 50-åringer! fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • De er flest

 • De tjener best

 • De har størt formue

 • De gifter seg (for andre gang)

 • De inngår partnerskap (17% er over 50)

 • De får barn

 • De er småbarnsforeldre

 • De bestemmer i næringsliv og forvaltning

 • De pusser opp og bytter bolig som aldri før

 • De har makten

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Gårsdagens 50 åring fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Dagens 60 åring

Konform

Overbevist

Det nødvendige

Lojal

Livslangt monogami

“Styrt” av gullklokke

Liniær tid

Knapphet på informasjon

Bok / avis

Uaktuelt segment

Individuell

Deorientert

Det overflødige

“Utro”

Seriemonogami

Styrt av mobil og PC

Fragmentert samtidighet

Knapphet på frihet fra inf

www

Hyperaktuell målgruppe

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Tid kan måles på kalendere, ikke alder fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

Dagens segmenteringsmetoder har fokus på livsstil og forbruk, ikke alder.

Alder er subjektiv og sosial:

Feel age

Look age

Do age

Interest age

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Fakta om femti pluss I fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • De utgjør den største gruppen “vosne” i hele den vestlige verden

 • De bestitter mer enn 70% av all personlig formue

 • De har høyere disponibel inntekt per capita enn yngre aldersgrupper

 • De kjøper brorparten av de nye bilene, særlig de store og dyre bilene

 • De har de samme medievanene som de på 30 pluss

 • De er grensesprengende

 • De har prøvd det meste

 • De er åpen for nye ting

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Fakta om femti pluss II fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • De reiser mer enn gjennomsnitt

 • De kjøper dyrere billetter enn gjennomsnitt

 • De bruker mye penger på barn (og barnebarn)

 • De bruker mye penger på hjemmet

 • De kjøper eksotiske og dyre matvarer

 • De bruker mye på kosmetikk og kroppspleie

 • De bruker mye på klær

 • De har høyt mediekonsum

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Tjue til tretti fem segmentet fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

 • Dårlig råd

 • Låner penger

 • Impulsiv

 • Stresset/dårlig tid

 • Kjøper billig

Femti pluss segmentet

 • Solid økonomi

 • Betaler kontant

 • Overveiende

 • God tid

 • Kjøper kvalitet

Presentasjon av Synergi Rf


Presentasjon av synergi rf

Takk for meg fremtidsutbyggerne på 50 og 60-tallet effektivt klarte å løsrive fra norsk virkelighet, og som inn til videre ikke kan forventes å representere noe annet enn seg selv? Så som Drangedal, Rakkestad, Mongstad, Notodden, Odda og Finnsnes.

trond.blindheim@bi.no

Presentasjon av Synergi Rf