Yritysten t k projektien rahoitus v 2012
Download
1 / 16

Yritysten t&k-projektien rahoitus v. 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Yritysten t&k-projektien rahoitus v. 2012. Tekesin rahoituksen suunnitelma 2012*. 1/3 yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 2/3 yritysten t&k&i -hankkeille (avustukset 60%, lainat 40%), n . 349 M € yritysten avustuksiin ja lainoihin 2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yritysten t&k-projektien rahoitus v. 2012' - tara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tekesin rahoituksen suunnitelma 2012
Tekesin rahoituksen suunnitelma 2012*

1/3 yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset

2/3 yritysten t&k&i -hankkeille (avustukset 60%, lainat 40%), n. 349 M € yritysten avustuksiin ja lainoihin 2012

35 % nuorille ja aloittaville (alle 6 vuotta)

35% kasvukykyisille max. 500 hlöä työllistäville

30 % yli 500 hlöä työllistäville yrityksille, jotka uudistavat verkottuneilla projekteilla kansallista osaamisperustaa

* vuonna 2012 554M€ leikkausten jälkeen


Tekesin rahoitusp t kset pohjois savoon vuonna 2011
Tekesin rahoituspäätökset Pohjois-Savoon vuonna 2011

Yhteensä 60 projektia ja 19,94 M€

Tuotekehitys 39 projektia ja 13,52 M€

Tutkimus 21 projektia ja 6,42 M€, mistä EAKR 3,80 M€


Tekesin yritysrahoituksen kohdistuminen 2012
Tekesin yritysrahoituksen kohdistuminen 2012

Tekes etsii yrityksiä:

jotka kykenevät kasvuun

joille Suomi ei riitä

jotka ovat kilpailukykyisiä

joilla on erinomainen tiimi

jotka haluavat olla parhaita

jotka ovat askeleen edellä

Muutoksen seurauksena:

Tekes rahoittaa suurempia kokonaisuuksia. Rahoituksen saajat vähenevät

Tekes ei pelkää epäonnistumisia

Riskit kasvavat


Mik muuttuu
Mikä muuttuu?

Rahoituksen kohdentaminen edelläkävijöihin

Liiketoimintoja ja elinkeinoja uudistavat edelläkävijät

Merkittävään (kansainväliseen) kasvuun tähtäävät pk-yritykset

Projekteilta edellytetään vähintään kansallisen tason uutuusarvoa

Projektien sisällön arvioinnissa uusia elementtejä

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustaulukot yhdistetty

Suuren ja ”suuren suuren” yrityksen raja 2000 henkilöä -> 500 henkilöä

Pienten suurten rahoitustasot niin lähellä pk-yritysten rahoitustasoja kuin mahdollista

Ulkomailla syntyvien kustannusten hyväksyttävyys

Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan –instrumentti poistetaan markkinoinnista

Sisältöjä (strategiat, selvitykset, etc.) rahoitetaan jatkossa de minimis –rahoituksella


Rahoitustasot pk yritysten projekteissa
Rahoitustasot pk-yritysten projekteissa

* edellyttää todellista kansainvälistä yhteistyötä

  • Keskeiset muutokset aikaisempaan:

  • yhdistetty aikaisemmat pienen ja keskisuuren yrityksen rahoitustasot

  • uutuusarvolta vaadittavaa vähimmäistasoa on nostettu 60 % (kansallisen tason uutuusarvoa)


Rahoitustasot suurten yritysten projekteissa
Rahoitustasot suurten yritysten projekteissa

Henkilömäärä ->

* yli 500 henkilöä työllistävälle yritykselle 25 % avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että korkeintaan yksi rahoitustasoa määräävistä tekijöistä (tutkimuksellinen työ, uutuusarvo, verkottuminen) voi jäädä alarajalle (muiden kuin yhden tekijän on oltava minimitasoa korkeammalla tasolla) tai projektilla pitää olla laajasti elinkeinoelämää uudistava vaikutus

** Lainamuotoista rahoitusta myönnetään vain poikkeustapauksissa, enintään se määrä, joka voidaan riskiehdon täyttyessä jättää perimättä (=enimmäismääräisen tuen suuruisena)

  • Keskeiset muutokset aikaisempaan:

  • uutuusarvolta vaadittavaa vähimmäistasoa on nostettu 60 %:iin (kansallista tasoa)

  • rahoitustasoja erotteleva henkilömäärä muutettu 2000 henkilöstä 500 henkilöönTekesin strategian ja muiden linjausten painopisteet liittyen rahoitettavaan organisaatioon
Tekesin strategian ja muiden linjausten painopisteet liittyen rahoitettavaan organisaatioon

Tekes kohdistaa rahoituksensa ennen kaikkea liiketoimintoja ja elinkeinoja uudistaville tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edelläkävijöille

Keskeinen yritysasiakasryhmä on merkittävää kasvua uskottavasti tavoittelevat pk-yritykset

Kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä voidaan rahoittaa, jos yrityksen kasvun mahdollisuus on erityisen suuri tai yrityksen toiminnalla on suuri välillinen vaikutus arvoverkon osana. Rahoitus on mahdollista myös silloin, kun yrityksellä on tavoite ja uskottava mahdollisuus kehittyä kansainvälistä kasvua tavoittelevaksi yritykseksi.

Paikallisesti toimivat yritykset eivät yleensä ole Tekesin asiakkaita, jos niillä ei ole merkittäviä kasvutavoitteita

Tekes voi rahoittaa työorganisaation kehittämistä yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Tekesin rahoituksen osuus vakiintuneen pk-yrityksen ja enintään 500 henkilöä työllistävien suurten yritysten (tai konsernien) koko t&k-toiminnasta voi ilman erityisiä perusteluja olla enintään 20 %, suurilla, yli 500 henkilöä työllistävillä yrityksillä (tai konserneilla) merkittävästi pienempi (tyypillisesti enintään 5 %)


Lains d nn n edellytykset rahoitettavalle projektille
Lainsäädännön edellytykset rahoitettavalle projektille liittyen rahoitettavaan organisaatioon

Projektilla pitää olla laadittuna sen luotettavan seurannan kannalta riittävän selkeä projektisuunnitelma ottaen kuitenkin huomioon t&k&i-toiminnan vaatima joustavuus

Ohje projektisuunnitelman laatimiseksi löytyy Tekesin www-sivuilta: http://www.tekes.fi/imageserver/publishedcontent/fi_content/content_pages/rahoitus_ja_palvelut/nain_asioit/hakeminen/projektisuunnitelman_laatiminen.pdf

Rahoitettavan projektin hyväksyttyjen kustannusten tulee kohdistua projektisuunnitelman mukaiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tekemiseen

Projektin tavoiteltavat vaikutukset on määritetty

Suurten yritysten osalta rahoituksen kannustava vaikutus on varmistettu


Tekesin strategian ja muiden linjausten paino pisteet liittyen projektivalintaan
Tekesin strategian ja muiden linjausten paino-pisteet liittyen projektivalintaan

Projekteissa arvioitavat osa-alueet ovat:

Minimivaatimusten täyttäminen ei itsessään oikeuta rahoitukseen, vaan arvioinnissa on kyse hakemusten välisestä kilpailutilanteesta. Hakemusta arvioidessaan Tekes vertaa sitä aiemmin käsiteltyihin hakemuksiin ja ennakoi myös tulevaa hakemustilannetta kokemuksensa ja näkemyksensä pohjalta. Tavoitteena on valikoida rahoitettavaksi sellainen projektijoukko, joka tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn pitkällä aikavälillä. Arvioitaessa projektin yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä pitkällä aikavälillä, huomioon otetaan myös projektin vaikutukset muihin organisaatioihin ja suorat vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.


Tekesin rahoituksen vaikutus
Tekesin rahoituksen vaikutus liittyen projektivalintaan

Tekes rahoittaa sellaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka eivät toteutuisi yhtä kunnianhimoisessa muodossa tai laajuudessa ilman julkista rahoitusta.

Rahoituksen tavoitteena on saada yritys kasvattamaan omia panostuksiaan t&k&i-toimintaan, jotta t&k-toiminnan laatu ja määrä lisääntyvät

Rahoituksen edellytyksenä on, että Tekesin rahoituksella vaikutetaan vähintään yhteen seuraavista kohdista (Tekes raportoi rahoituksen vaikutuksen Euroopan komissiolle alla olevalla jaottelulla):

Projektin koko ja verkottuminen kasvavat

Projektin koko kasvaa siten, että yritys lisää omia panostuksiaan julkisen panostuksen myötä

T&K&I-toimintoihin osoitettavan henkilömäärän tai verkottumisen lisääminen

Projektin soveltamisala laajenee

Projektissa syntyy laajemmin hyödynnettävissä olevia tuloksia

Kunnianhimoisempi projekti, jolla tavoitellaan merkittävästi suurempia tuloksia

Projektin toteutus nopeutuu

Projektin saattaminen loppuun lyhyemmässä ajassa verrattuna tilanteeseen, jossa sama projekti toteutetaan ilman tukea

Yrityksen t&k&i-panostusten kokonaismenot lisääntyvät

Rahoituksen saajan T&K&I-toiminnan kokonaismenojen lisääminen

Rahoituksen saajan T&K&I-menojen lisääminen suhteessa kokonaisliikevaihtoon

Suurten yritysten osalta rahoituksen kannustava vaikutus tulee selvittää siten, että yrityksen tuottaman oman dokumentaation perusteella voidaan päätellä ja kuvata esitysmuistioon merkittävä positiivinen vaikutus ainakin yhdessä edellä luetelluista asioista.


Tavoiteltava liiketoiminta sek kehitett v innovaatio tai osaaminen
Tavoiteltava liiketoiminta sekä kehitettävä innovaatio tai osaaminen

Rahoituksen edellytyksenä on, että projektilla saavutetaan uutuusarvoltaan vähintään kansallista tasoa oleva lopputulos.

Arvioidaan

projektin liittyminen yrityksen omiin strategisiin valintoihin

liiketoiminnan tai arvoverkkojen kokonaisvaltainen uudistuminen

liiketoiminnan syntyminen ja kansainvälistymiseen perustuva kasvu

projekti edistää yksityisen pääoman sijoittamista yritykseen

projektin vaikutus liiketoiminnan arvonlisään, tuottavuuteen ja kannattavuuteen

laajasti hyödynnettävän osaamisen syntyminen, kehittyminen tai siihen perustuvien liiketoimintojen tai yritysten syntyminen tai kehittyminen mukaan lukien julkisen tutkimuksen tulosten kaupallistuminen

projektin vaikutus kansallisiin energia- ja ympäristötavoitteisiin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen silloin, kun projekti liittyy Tekesin erillistoimenpiteisiin, kuten ohjelmatoimintaan.

rahoituksen saajan asiakkailleen ja loppukäyttäjille luoma arvo, asiakkaan rooli ja asiakasymmärrys

innovaation tai osaamisen kilpailuetu suhteessa markkinaan tai toimialaan

uusien työpaikkojen syntyminen, erityisesti korkean jalostusarvon omaavien työpaikkojen syntyminen, sekä työpaikkojen säilymine ja työtehtävien sisältöjen muutokset

työyhteisön kehittämisen (tuottavuuden ja työelämän laadun) vaikutus projektissa toteutettavaan t&k-työhön tai sen hyödyntämiseen ja yrityksen uudistumiseen

tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistyminen sekä projektin luomat valmiudet liiketoiminnan kansainvälistymiselle

IPR-tilanne projektin alussa (olemassa olevan IPR:n merkitys projektin tulosten kaupallistamisen kannalta sekä onko projektin hyödyntämisen edellyttämä IPR yrityksen hallussa) ja arvio mahdollisuudesta suojata projektin tulokset IPR:llä (kirjattava esitysmuistioon).


Hakijan voimavarat taloudellinen edellytykset ja verkottuminen
Hakijan voimavarat, taloudellinen edellytykset ja verkottuminen

Rahoituksen edellytyksenä on, että

yrityksen kokonaisrahoitus projektin ajalle perustuu uskottavaan rahoitussuunnitelmaan

hakijalla on uskottavat taloudelliset edellytykset projektin tulosten hyödyntämiseksi liiketoiminnassa

Arvioidaan:

taloudelliset edellytykset projektin toteuttamiseksi ja sen tulosten hyödyntämiseksi liiketoiminnassa

yrityksen omien voimavarojen määrä sekä osaaminen

liiketoiminnan arvoverkkojen ja yhteistyön hyödyntäminen ja kehittäminen hakijan tai arvoverkkojen uudistumisen ja kansainvälistymisen valmiuksien luomiseksi

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan verkostojen hyödyntäminen ja kehittyminen, erityisesti yhteistyön määrä ja laatu suurten yritysten ja pk-yritysten välillä sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä

kansainvälisen yhteistyön määrä ja laatu


Projektin v lilliset vaikutukset
Projektin välilliset vaikutukset verkottuminen

Arvioitaessa projektin vaikutuksia on rahoituksen saajaan kohdistuvien suorien vaikutusten lisäksi arvioitava välilliset vaikutukset muissa yrityksissä (liikevaihtoon, vientiin ja työpaikkoihin), elinkeinoelämässä sekä vaikutukset ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliset vaikutukset.

Arvioitavia kohteita ovat mm:

muiden toimijoiden mahdollisuudet hyödyntää projektissa syntyvää osaamista

projektin kohteena olevan liiketoiminnan kehittymisen vaikutukset muissa yrityksissä

energia- ja ympäristövaikutukset

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaedellytysten paraneminen

tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen projektissa


Kustannusten hyv ksyminen t t muutosta voidaan soveltaa 20 10 2011 j lkeen tehtyihin p t ksiin
Kustannusten hyväksyminen (tätä muutosta voidaan soveltaa 20.10.2011 jälkeen tehtyihin päätöksiin)

Ulkomaiset kustannukset

Euroopan yhteismarkkina-alueelta hankitut hankinnat rinnastetaan kotimaisiin hankintoihin

Perusteita Euroopan yhteismarkkina-alueen ulkopuolisten kustannusten hyväksymiselle kaikkien yritysten hankkeissa ovat:

osaamisen siirto rahoituksen saajalle projektin aikana

projektissa tarvittavan osaamisen tai infrastruktuurin kapasiteettivaje tai sen puuttuminen kokonaan Euroopan yhteismarkkina-alueella

Lisäksi pk-yritysten t&k-hankkeiden kustannuksia Euroopan yhteismarkkina-alueen ulkopuolelta voidaan hyväksyä enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista (muutos: aikaisemmin ostettavia palveluita enintään 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista)

kun toimenpiteestä on hyötyä yritykselle ja

kun tämä nopeuttaa kansainvälisille markkinoille pääsyä tai

kun toimenpide mahdollistaa yrityksen kv-toiminnan aloittamista


ad