ciekawe liczby n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CIEKAWE LICZBY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

CIEKAWE LICZBY - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

CIEKAWE LICZBY. DAWID ŁUBIK. PALIDROM. To liczba naturalna, którą czyta się tak samo od początku i od końca. Przykłady liczb palindromicznych to: 55 474 50805 1235321. LICZBA AUTOMORFICZNA. To liczba, której kwadrat zakończony jest tymi samymi cyframi co sama liczba. Przykład:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CIEKAWE LICZBY' - tao


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ciekawe liczby

CIEKAWE LICZBY

DAWID ŁUBIK

palidrom
PALIDROM
 • To liczba naturalna, którą czyta się tak samo
 • od początku i od końca.
 • Przykłady liczb palindromicznych to:
 • 55 474 50805 1235321
liczba automorficzna
LICZBA AUTOMORFICZNA
 • To liczba, której kwadrat zakończony
 • jest tymi samymi cyframi co sama liczba.
 • Przykład:

762 = 5776

252 = 625

liczba z ota
LICZBA ZŁOTA
 • To liczba ½(√5 – 1). Wyraża ona długość odcinka
 • spełniającego warunek tzw. złotego podziału.
 • Jest to liczba niewymierna, równa ułamkowi
 • dziesiętnemu 0,61804… albo też bardzo
 • niezwykłemu ułamkowi łańcuchowemu:

1

 • 1 + 1
 • 1 + 1
 • 1 + 1
 • 1 + …
slide5
Złoty podział jako pierwszy wyrysował Hippasus w V wieku p.n.e..
 • Starożytni Grecy uważali złoty podział za idealną proporcję, którą chętnie realizowali w architekturze.
 • Przykładem złotej figury może być złoty prostokąt, w którym po odcięciu od niego kwadratu otrzymujemy prostokąt podobny do poprzedniego.
 • Liczba złota ma ciekawe właściwości:
 • Aby ją podnieść do kwadratu, wystarczy dodać do niej jedynkę,
 • Aby zaleźć jej odwrotność, wystarczy odjąć od niej jedynkę.
liczba doskona a
LICZBA DOSKONAŁA
 • To liczba naturalna, która jest sumą wszystkich
 • swoich dzielników właściwych (czyli mniejszych
 • od wartości danej liczby).
 • Przykład:
 • 6 bo D6 = {1,2,3}; 1+2+3= 6
 • 28 bo D28 = {1, 2, 4, 7, 14}; 1+2+4+7+14=28
slide7
Pierwsze dwie liczby doskonałe 6 i 28 znane
 • były starożytnym.
 • Kolejne dwie: 496 i 8128 znalazł Euklides.
 • Następna liczba – 33550336 – została
 • znaleziona ponad tysiąc lat później.
 • Dziś znamy zaledwie kilkadziesiąt liczb
 • doskonałych. Nie wiemy też, czy istnieją
 • nieparzyste liczby doskonałe.
 • Jeśli tak to są to okazy niezwykle rzadkie i wielkie.
liczby zaprzyja nione
LICZBY ZAPRZYJAŹNIONE
 • Dwie liczby naturalne takie, że każda z nich jest
 • równa sumie wszystkich naturalnych dzielników
 • właściwych drugiej liczby.
 • Przykłady liczb zaprzyjaźnionych to: 220 i 284.
 • Dzielniki właściwe liczby 220 i 284 to:
 • D220 = {1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110}
 • 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 284
 • D284 = {1, 2, 4, 71, 142}
 • 1+2+4+71+142 = 220
liczby lustrzane
LICZBY LUSTRZANE
 • 125 i 521
 • 68 i 86
 • 325 i 5423
 • 17 i 71
liczby bli niacze
LICZBY BLIŹNIACZE
 • To dwie liczby pierwsze różniące się o 2.
 • Przykłady to: 3 i 5; 5 i 7; 11 i 13; 17 i 19.
slide11
Do chwili obecnej nie wiadomo czy istnieje
 • nieskończenie wiele par liczb bliźniaczych.
 • Największa znana para to:
 • 260497545 x 26625 + 1 i 260497545 x 26625 – 1.
 • Bliźniaki rekordzistki mają po11 713cyfr.
 • Zapisanie każdej z nich w postaci rozwiniętej
 • zajęłoby zatem ponad6.5strony
 • znormalizowanego maszynopisu !!!
liczby fibonacciego
Liczby Fibonacciego
 • Liczby naturalne tworzące ciąg liczb o takiej
 • własności, że każdy kolejny wyraz jest sumą
 • dwóch poprzednich.
 • 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377…
 • bo:1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5itd.

czy wiesz e
CZY WIESZ ŻE ?
 • Ciąg Fabionacciego to ulubiony ciąg przyrody.
 • W taki sposób opisana jest np. liczba pędów
 • rośliny jednostajnie przyrastającej w latach
 • (np. drzewa) lub róże kalafiora zielonego,
 • ziarna słonecznika czy łuski szyszek.
 • Ilość tworzonych spiral prawo- i lewoskrętnych
 • kwiatostanów tworzy liczby Fibonacciego
slide14
PI

historia pi
HISTORIA PI
 • - Babilończycy (ok.2000p.n.e.) szacowali wartość
 • liczby równą 3;
 • - Egipcjanie (ok.2000p.n.e.) przyjmowali
 • wartość (16/9)2;
 • - Archimedes (IIIw.p.n.e.) stosował
 • przybliżenie (22/7);
 • - W 1610r holenderski matematyk Ludolf van
 • Ceulen wyznaczył przybliżenie liczby
 • z dokładnością do 35 miejsc po przecinku;
slide16
- W 1706r matematyk angielski W. Jones
 • wprowadził dzisiaj stosowany symbol liczby;
 • - Symbol liczby został spopularyzowany
 • w połowie XVIIIw przez szwajcarskiego
 • matematyka L. Eulera;
 • - Obecnie dzięki technice elektronicznej obliczono
 • milion cyfr rozwinięcia dziesiętnego
 • LICZBA PI NOSI NAZWĘ LUDOLFINY
mnemotechnika
MNEMOTECHNIKA
 • Jest to popularna dawniej sztuka układania
 • wierszy lub innych tekstów, w których liczby
 • liter poszczególnych słów są identyczne
 • z zajmującymi to samo miejsce cyframi
 • występującymi w rozwinięciu dziesiętnym
 • danej liczby.
przyk adem mnemotechniki jest poni szy wiersz k cwojdzi skiego
Przykładem mnemotechniki jest poniższy wiersz K. Cwojdzińskiego
 • „Kuć i orać w dzień zawzięcie,
 • Bo plonów nie-ma bez trudu!
 • Złocisty szczęścia okręcie
 • Kołyszesz…
 • Kuć. My nie czekajmy cudu.
 • Robota to potęga ludu.”
 • 3,14159265358979323846264
czy wiesz kto spowodowa dziur bud etow naszego pa stwa
Czy wiesz kto spowodował dziurę budżetowąnaszego Państwa ???
 • Okazuje się, że nasze współczesne
 • problemy gospodarcze, dziurę budżetową
 • oraz bezrobocie spowodował
 • BOLESŁAW CHROBRY !!!
 • Gdyby w roku 1002 złożył w banku 1gr
 • to przy oprocentowaniu 4% rocznie
 • i corocznym doliczaniu odsetek w roku 2002
 • w kasie państwa mielibyśmy dodatkowe

1 071 500 000 000 000zł

(1 biliard 71 bilionów 500 miliardów zł)

ciekawa tr jka
CIEKAWA TRÓJKA
 • 332 = 1089
 • 3332 = 110889
 • 33332 = 11108889
 • 333332 = 1111088889
slide21
Jak zapisujemy w systemie rzymskim liczby
 • od 1 do kilku tysięcy uczyłeś się już w szkole,
 • ale czy zastanawiałeś się kiedyś jak przedstawiać
 • liczby większe?
 • Zasada jest prosta – pomaga nam pozioma kreska
 • zapisana nad liczbą rzymską! Powstała nowa liczba jest tysiąc razy większa od początkowej!
 • Na przykład:
 • M = 1000 ale M = 1 000 000
 • X = 10 ale X = 10 000
koniec

KONIEC

DAWID ŁUBIK