slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering. Syfte. Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden. Gemensamt formulerade ”vi ska, vi vill, vi eftersträvar” och summerar de viktigaste överenskommelserna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering' - tanner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strukturplan

för Skåne

Nordväst

- Gemensamma ställningstaganden

för översiktlig planering

slide2

Syfte

 • Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.
 • Gemensamt formulerade ”vi ska, vi vill, vi eftersträvar” och summerar de viktigaste överenskommelserna.
 • Strategin ska vara kortfattad och lättillgänglig samt illustrera önskad utveckling av regionen.
 • Innehåller olika kartor som visar översiktliga principer för markanvändning.
 • Utvecklar nätverk och arbetsformer.

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide3

Projektgrupp

Sofia Öreberg, projektägare, Helsingborgs stad

Magnus Ydmark,projektledare, Helsingborgs stad

Mattias Bjellviför Perstorps kommun

Martin Tång för Klippans kommun

Jacob von Post för Höganäs kommun

Jarl Gustavsson för Bjuvs kommun

Vlasta Sabljakeller Thomas Arnström för Svalövs kommun

Karin Stenholm och Kristina Bell för Båstads kommun

Linda Svederberg för Åstorps kommun

Maria Månsson Brink för Örkelljunga kommun

Lena Åström för Ängelholms kommun

Lisa Lindekranzoch Mattias Schriever-Abelnför Landskrona stad

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide4

Tidplan

Hösten 2012

Rådslag Boende och bostadsförsörjning

Våren 2011

Rådslag Infrastruktur

Hösten 2011

Rådslag Grönstruktur

Våren 2012

Rådslag Arbete och verksamheter

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide5

Rådslag

 • Fem tematiserade rådslag:
 • Infrastruktur, Grönstruktur,
 • Arbete och verksamheter,
 • Boende och bostads-
 • försörjning samt Helheten.
 • Politiker och tjänstemän från samtliga elva kommuner deltog.
 • Mellan 70-100 deltagare.
 • Konkreta övningar kommunvis och i blandade grupper.

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide6

Tidplan

Kommundirektörsgruppen22 augusti - Beslut om externremiss

Remiss mellan

23 augusti och 29 oktober

Rådslag, 24 maj

- Samtliga deltager som varit med under processen

Workshop med styrelsen

för SKNV, 11 april

- Workshop om Helheten

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide7

Remiss – 23 augusti till 29 oktober

 • - Region Skåne
 • - Länsstyrelsen i Skåne län
 • - Boverket
 • - Trafikverket
 • - Naturvårdsverket
 • - Sveriges kommuner och landsting
 • - Kommunförbundet Skåne
 • - Göteborgsregionens kommunalförbund
 • - Lantbrukarnas riksförbund
 • - Handelskammaren
 • - Öresundsinstitutet
 • - Södra (skogsägarna)
 • - Skåne-Blekinge Jordägarförbund
 • - Samtliga kommuner i Skåne.
 • - Helsingörs kommune
 • - Laholms kommun
 • - Markaryds kommun
 • - Halmstads kommun

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide8

Remissvar

Region Skåne

Länsstyrelsen i Skåne

Trafikverket

Naturvårdsverket

Sveriges kommuner och landsting

MalmöLundregionen

Skåne Nordost

Burlövs kommun

Helsingörs kommune

Hässleholms kommun

Höörs kommun

Laholms kommun

Lomma kommun

Lunds kommun

Malmö stad

Markaryds kommun

Osby kommun

Svedala kommun

Vellinge kommun

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide9

Tidplan

 • Styrelsemöte för SKNV, 29 november
 • Beslut om att godkänna
 • Strukturplan för Skåne Nordväst

Kommundirektörsgruppen22 augusti - Beslut om externremiss

Remiss

Kommundirektörsgruppen, 31 oktober

- Beslut om eventuella revideringar

Rådslag, 24 maj

- Samtliga deltager som varit med under processen

Workshop med styrelsen

för SKNV, 11 april

- Workshop om Helheten

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide10

Tidplan

Kommunfullmäktige

- Beslut om att anta Strukturplanen som planeringsunderlag för översiktlig planering

 • Styrelsemöte för SKNV, 29 november
 • Beslut om att godkänna
 • Strukturplan för Skåne Nordväst

Utvärdering

Kommundirektörsgruppen22 augusti - Beslut om externremiss

Remiss

Kommundirektörsgruppen, 31 oktober

- Beslut om eventuella revideringar

Rådslag, 24 maj

- Samtliga deltager som varit med under processen

Workshop med styrelsen

för SKNV, 11 april

- Workshop om Helheten

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide12

Infrastruktur

 • Kvaliteter i landskap och näringsliv
 • Utveckling av regionalt viktiga orter

Strukturplan för Skåne Nordväst

slide14

Hamnar och flygplatser

 • Utveckling av samhällens stationslägen och centrum
 • Utveckling av arbetspendlingsmöjligheter
 • Utvecklar våra unika förutsättningar för näringsliv
 • Jordbruk och skogsbruk
 • Inga nya externa handelsetableringar
 • Lokalisering av transportintensiv verksamhet
 • Stärkt turism
slide15

Gemensam ingång för våra invånare

 • Utveckling av stationssamhällen och väletablerade samhällen
 • Energisnålt och hälsosamt byggande
 • Variation i boendeformer
 • Landskapet som boendekvalitet
 • Gemensam framsynthet och beredskap
slide16

Regionala naturområden

 • Bevara och utveckla sjöar och våtmarker
 • Nätverk och samarbeten
 • Stråk längs våra vattendrag
 • Tillgänglighet längs med kusten och landskapsrum mellan samhällen
 • Kopplingar mellan städers grönska och omgivande landskap
slide17

Fast förbindelse till Danmark

 • Spårväg till Höganäs
 • Utbyggnad av cykelvägnät
 • Utveckling av stationsorter
 • Förstärkningar längs Västkustbanan
 • Förstärkningar längs Skånebanan
 • Höghastighetståg
 • Torrhamn