Suomen corine land cover 2000 aineisto tuotantomenetelm tarkkuus ja saatavuus
Download
1 / 23

Suomen Corine Land Cover 2000: Aineisto, tuotantomenetelmä, tarkkuus ja saatavuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Suomen Corine Land Cover 2000: Aineisto, tuotantomenetelmä, tarkkuus ja saatavuus. Pekka Härmä Suomen ympäristökeskus Geoinformatiikka ja alueidenkäyttöyksikkö [email protected] Corine Land Cover 2000 aineistot:. Saatavilla oleva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Suomen Corine Land Cover 2000: Aineisto, tuotantomenetelmä, tarkkuus ja saatavuus' - tanith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Suomen corine land cover 2000 aineisto tuotantomenetelm tarkkuus ja saatavuus

Suomen Corine Land Cover 2000:Aineisto, tuotantomenetelmä, tarkkuus ja saatavuus

Pekka Härmä

Suomen ympäristökeskus

Geoinformatiikka ja alueidenkäyttöyksikkö

[email protected]


Corine land cover 2000 aineistot
Corine Land Cover 2000 aineistot:

 • Saatavilla oleva

 • Maankäyttöä ja maanpeitettä kuvaava aineisto (2000 tilanne)

 • Kattaa koko Suomen ja

 • Länsi- ja Keski-Euroopan (yhtenäinen luokkajärjestelmä)

 • Suomen aineistot maksuttomia

 • Päivitys (1990, 2000, 2005 ?, …)

  Käyttökelpoisuus 3D mallinnuksessa ?


Corine land cover 2000
CORINE LAND COVER 2000

 • Euroopan laajuinen maankäyttö- / maanpeitetietokanta

  • 44 luokkaa tasolla 3

 • LANDSAT 7 ETM+ kuvat vuosilta 1999-2001 ja kuvamosaiikki – IMAGE2000

 • Keski-Euroopassa vanhan olemassa olevan tiedon (CORINE1990) päivitys visuaalisella satelliittikuvien tulkinnalla  muutokset

 • Suomessa kokonaan uusi tulkinta automaattisilla menetelmillä  ei muutoksia

 • www.ymparisto.fi/syke/clc2000


Yhteisty suomessa
YHTEISTYÖ SUOMESSA

 • SYKE / GEO

  • Vastuu projektista

  • Tietotuotanto

 • VTT tietotekniikka

  • satelliittikuvien kalibrointi ja tulkintaohjelmat

 • Metsähallitus

  • Maastoaineistot: metsätalouden kartat, biotooppikartat

 • UPM Oy

  • Maastoaineistot: metsätalouden kartat

 • Metsäntutkimuslaitos

  • Lopputulosten validointi VMI9 aineistolla

 • Rahoitus Suomi 50% (SYKE, YM, MMM) ja EU 50%


Corine land cover 2000 clc2000 aineistot
CORINE Land Cover 2000 (CLC2000)-aineistot

 • Fin CLC2000

  • kansallinen 25 m; rasteri (GRID)

  • 44 luokkaa

  • lähde-elementti

  • ikä-elementti

 • EU CLC2000

  • yleistetty 25 ha;vektori

  • 30 luokkaa

 • IMAGE2000

  • satelliittikuvamosaiikki (IMAGINE, MrSid)

  • kuvausajankohta


Clc2000 luokitus rakennetut alueet ja maatalousalueet
CLC2000- Luokitus: Rakennetut alueet ja Maatalousalueet

3. taso:– EU 4. taso: kansallinen


Clc2000 luokitus mets t avoimet kankaat ja kalliomaat
CLC2000- Luokitus:Metsät, avoimet kankaat ja kalliomaat

3. taso:– EU 4. taso: kansallinen


Clc2000 luokitus kosteikot ja avoimet suot vesialueet
CLC2000- Luokitus:Kosteikot ja avoimet suot, Vesialueet

3. taso:– EU 4. taso: kansallinen


Image2000 landsat 7 etm satelliittikuvamosaiikki suomesta
IMAGE2000 – LANDSAT 7 ETM+SATELLIITTIKUVAMOSAIIKKI SUOMESTA

 • Pilvien tulkinta

 • Ilmakehä-korjaus (VTT SMAC)

 • Topografia-korjaus Lapissa

 • Mosaikointi

 • 25 m maasto-pikseli

 • sijaintitarkkuus 10-20 m

 • Yhtenäiskoor-dinaatistossa


Rakennetut alueet ja maatalousalueet
RAKENNETUT ALUEET JA MAATALOUSALUEET

 • SLICES 2000 (RHR1999, peltolohkorekisteri, MTK, …)

 • RHR 2001 - SLICES rakennetun ’päivitys’

 • Sorakuoppien päivitys IMAGE2000 avulla

 • Uudet maa-ainestenottoalueet MOTTO rekisteristä

  • osasta aluekeskuksia valmiiksi digitoidut alueet (PKA, UUS, PPO) mukaan

 • Maastotietokanta

 • Digitointi


Mets t avoimet kankaat ja avomaat

Automaattinen satelliittikuvien tulkinta VTT-PROBA

 • Ohjaamaton luokittelu

 • Maastotieto ryhmille maastotiedon avulla ja pikseleille lähimpien ryhmien painotettuna keskiarvona

 • Suot ja kivennäismaat erikseen

  >> Maanpeitettä kuvaavat teemat:

 • Puuston pituus

 • Puuston latvuspeittävyys

 • Lehtipuiden osuus

 • Kasvillisuustyyppi ja –peitteisyys (ylä-Lappi)

  >> Kynnystämällä ja yhdistämällä CORINE luokat

METSÄT, AVOIMET KANKAAT JA AVOMAAT


Kosteikot ja avoimet suot
KOSTEIKOT JA AVOIMET SUOT

 • Maastotietokannan avosuot

 • Avosoiden laajennus turvemailla latvuspeittävyyden mukaan (< 10%)

 • Turvetuotantoalueiden (MTK+SLICES) päivitys IMAGE2000 avulla

 • Rantakosteikot johdetaan puoliautomaattisella IMAGE2000 tulkinnalla yhdessä MTK luokkien kanssa

 • Ylä-Lapissa PerusCD


Vesialueet
VESIALUEET

 • Vesien tulkinta IMAGE2000 avulla

 • SLICES vesi

 • Vesistötietokanta – ranta20 (MML+SYKE) – järvi/joki/meri


Kansallinen corine2000 25m rasteri
KANSALLINEN CORINE2000 – 25m RASTERI

 • Erillisten teemojen yhdistäminen:

 • Kosteikot ja avoimet suot

 • Vesialueet

 • Rakennetut alueet

 • Maatalousalueet

 • Metsät sekä avoimet kankaat

 • ja kallioalueet

 • >> mahdollisuus tuottaa eril. yhdistelmiä


Yleistys
YLEISTYS

 • Automaattinen yleistysmenetelmä

 • Kansallinen CORINE2000 (25 m pikseli)  EU CORINE (25 ha vektori)

 • Arc/Info rasteri- ja vektorimenetelmät

 • Menetelmä viilattu Suomen CLC2000 datoihin


Yleistyksen vaikutus aineistoon
Yleistyksen vaikutus aineistoon

FinCLC2000, 25m EU CLC2000, 25ha


Tarkkuus
TARKKUUS

Geometrinen tarkkuus

 • Kuvien oikaisun testipisteiden RMSE-virhe tasosuunnassa: kaikkien keskiarvo 12.9 m

  Temaattinen tarkkuus, ulkoinen arviointi

 • EEA: vertaa yleistettyä tulkintaa ja satelliittikuvaa

 • METLA: CLC-estimaatteja ja luokitusta verrattu VMI-tietoihin

  Temaattinen tarkkuus, sisäinen arviointi

 • Tulkintatyön kuluessa

 • Osa referenssikuvioista käytettiin tarkkuuden arviointiin


Luokittelutarkkuus
LUOKITTELUTARKKUUS

 • CLC2000 vs. VMI

 • VMI-koealoja versiosta riippuen 16334 – 27211

 • 1: 5 luokkaa, 2: 15 luokkaa, 3: 30 luokkaa, 4: 44 luokkaa

Punainen viiva:

kansallinen CLC2000

Punainen katkoviiva: kansallinen CLC2000, poistettu kuviorajan lähellä olevat koealat

Sininen viiva:

yleistetty CLC2000

Sininen katkoviiva:

yleistetty CLC2000, VMI-koealojen moodi

Sininen katkopisteviiva: yleistetty CLC2000, VMI-koealojen moodi, n>2


Aineistojen k ytt oikeudet suomi
AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET - Suomi

 • Käyttöoikeuden haltija saa käyttää aineistoa omassa tavanomaisessa toiminnassaan myös kaupallinen käyttö sallittu

 • Ei saa luovuttaa aineiston kappaleita tai käyttöoikeutta kolmannelle

 • Ilmoitettava aineiston lähde aina aineistoa käytettäessä

 • Sopimukset tehdään aina aineiston luovutuksen ehtona


Clc aineistot suomi
CLC AINEISTOT - Suomi

Maksuton käyttö

 • CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m) -paikkatietoaineisto (rasteri) ja siihen liittyvät lähde- ja ikäelementit (rasteri)

 • CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25ha) -paikkatietoaineisto (vektori)

 • lisäksi CLC2000-aineistojen aineistokuvaukset


Aineistojen jakelu
AINEISTOJEN JAKELU

Suomi

 • Jakelu järjestetty SYKEssä www-palveluna

 • Täytä käyttöoikeussopimus

 • Lähetä täytetty sopimus sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen [email protected]

 • Saat käyttäjätunnuksen, salasanan ja tarkemmat latausohjeet sähköpostiisi

 • Tarkemmat ohjeet : www.ymparisto.fi  Palvelut, tuotteet ja lomakkeet  Tietojärjestelmät ja aineistot  CORINE Land Cover 2000  Corine2000 –aineistojen latausohje

 • www.ymparisto.fi/syke/clc2000

  Muu Eurooppa:

 • Ilmaiseksi ei-kaupallisille toimijoille

  http://dataservice.eea.eu.int

  http://terrestrial.eionet.eu.int/ (lisäinfoa)


Image2000 kuvat
IMAGE2000-KUVAT

 • Satelliittikuvat ladattavissa JRC:n kotisivuilta http://image2000.jrc.it

 • Ilmaiseksi ei-kaupallisille toimijoille

 • Aineistoista tulee täyttää erillinen rekisteröinti / käyttötarkoitus

 • Saatavilla yksittäiset orto-oikaistut satelliittikuvat


Jatkosuunnitelmia
JATKOSUUNNITELMIA

 • EEA ja EU:n viranomaiset haluavat päivityksen 2005 tilanteeseen (valmis 2008) – päätös kesällä 2006 ?

 • Yksi vaihtoehto on sulauttaa CORINE datatuotanto GSE Land ja GSE Forest –hankkeisiin (ESA / EU GMES)

 • SPOT 4 / 5, IRS LISS III ?

 • Todennäköisesti minimikuviokoko pienenee ja tulkinta automatisoituu, esimerkiksi:

  • Rakennetut alueet MMU 1 ha

  • Luonnontilaiset alueet MMU 5 ha

  • Segmentoinnin hyödyntäminen tulkinnassa


ad