mi dzywidzia owe studium pedagogiczne magdalena stopa zamo 19 01 2008r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Międzywidziałowe Studium Pedagogiczne Magdalena Stopa Zamość 19.01.2008r PowerPoint Presentation
Download Presentation
Międzywidziałowe Studium Pedagogiczne Magdalena Stopa Zamość 19.01.2008r

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Międzywidziałowe Studium Pedagogiczne Magdalena Stopa Zamość 19.01.2008r - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Międzywidziałowe Studium Pedagogiczne Magdalena Stopa Zamość 19.01.2008r. KRAJOBRAZY POLSKI. Pojezierze Drawskie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Międzywidziałowe Studium Pedagogiczne Magdalena Stopa Zamość 19.01.2008r' - tanisha-orr


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

Pojezierze Drawskie wraz z położoną na północy Wysoczyzną Łobeską i leżącym na zachodziePojezierzem Ińskim tworzy centralną część Pojezierza Zachodniopomorskiego. Obszary ciągnące się od rzeki Drawy na zachodzie po Szwajcarię Kaszubską na wschodzie to najpiękniejszy fragment całego pojezierza. Typowym krajobrazem Pojezierza Drawskiego są malownicze, porośnięte lasami wzgórza, wśród których ciągną się niezliczone jeziora powiązane ze sobą strugami wartkich rzek.

Ciekawy jest również świat zwierzęcy. Pojezierze i Równina Drawska, to ostoja wielu gatunków rzadkich zwierząt. Obok popularnych występują: orzeł bielik, żółw błotny, bóbr, wydra, głuszec, bocian czarny. Największym bogactwem terenu są wody.

slide8

Najwyższe wzniesienie Roztocza osiąga 414 m n.p.m. w Polsce najwyższe wzniesienia to Długi Goraj i Wielki Dział Na Roztoczu z uwagi na niepowtarzalne walory przyrodnicze utworzono Roztoczański Park Narodowy, Parki Krajobrazowe oraz rezerwaty (m.in. Sołokija czy Nad Tanwią).Roztocze zbudowane jest ze skał powstałych w kredzie – margli, opok i wapieni. Na nich zalegają utwory młodsze – osadzone w warunkach płytkiego morza piaski, piaskowce wapnistei wapienie. W epoce lodowcowej na region nasunął się lądolód skandynawski – wskazują na to gliny morenowe, głazy narzutowe.Roztocze pod względem zróżnicowania rzeźby i budowy geologicznej można podzielić na3 mezoregiony:Roztocze Zachodnieskłada się głównie z lessów; lekko sfałdowane wierzchowiny i kontrastujące z nimi zbocza silnie porozcinane dolinami i wąwozami, ciągnącymi się nawet do kilku kilometrów i głębokości powyżej 20 m.Roztocze Środkowe zbudowane głównie z piasków i wapieni, o dużym zróżnicowaniu krajobrazowym; w przełomach rzek występują skalne progi (szypoty); wewnętrzne partie wzgórz są płaskimi monotonnymi wierzchowinami urozmaiconymi izolowanymi wzgórzami ostańcowymi (np. Wapielnia – 385 m n.p.m. lub Kamień z charakterystycznym zwieńczeniem skałkami).Roztocze Wschodnie zbudowane z utworów trzeciorzędowych, o urozmaiconej rzeźbie; występują wzgórza ostańcowe i największe względne różnice wysokości.

slide10

Wschodniosuwalskie Pojezierze, region naturalny w północno-wschodniej Polsce, Litwie i częściowo w Rosji, część Pojezierza Litewskiego. Powierzchnia (w granicach Polski) 1364 km2.Obszar o silnie urozmaiconej rzeźbie wznosi się do 298 m n.p.m. Występują liczne formy polodowcowe: wały morenowe, ozy, kemy, drumliny, a także głęboko wcięte rynny, z najgłębszą rynną jeziora Hańcza (108 m głębokości).Największe jeziora: Gaładuś (7,4 km2, z czego 5,6 km2 w Polsce), Szelment, Wiżajny. W użytkowaniu występuje mozaika lasów, pól uprawnychi użytków zielonych. Pojezierze Wschodniosuwalskie jest ważnym regionem turystyczno-rekreacyjnym. Główna miejscowość Sejny.

okre lenie zamierze
Określenie zamierzeń

Przełom Dunajca

slide15

Przełom Dunajca - przełom rzekiDunajec przez wapienne pasmo górskie Pienin. Jeden z najbardziej znanych szlaków turystycznych na których od dziesiątków lat organizowane są regularne spływy na tratwach. Jest atrakcją na europejską skalę. Początek spływu ma miejsce w Sromowcach Kątach, a koniec po 18 km w Szczawnicy (czas trwania 2-3 godz.), drugi odcinek ma 5 km - między Szczawnicą i Krościenkiem (czas trwania: ok 30 min). Trasa ma 10 przystanków. Rzeka tworzy na tym odcinku 7 pętli, a ściany górskie wznoszą się na ok. 300 m.

Początki spływów sięgają pierwszej połowy XIX wieku, wówczas pasażerami spływów byli najczęściej kuracjusze oraz goście z zamków w Niedzicy i Czorsztynie.

Przełom Pieniński można także zwiedzić pieszo lub rowerem. Umożliwia to Droga Pienińska ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru, prowadząca wzdłuż prawego brzegu Dunajca, niemal w całości po słowackiej stronie.

slide17

Gopło to jezioro położone niedaleko Inowrocławia na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Przez Gopło przepływa Noteć, a nad jego północnym brzegiem leży Kruszwica. Jest ono połączone kanałem Ślesińskim z Wartą. Natomiast Noteć zapewnia połączenie wodne z Wisłą i Odrą.Jest to jezioro rynnowe, pochodzenia polodowcowego, o południkowym przebiegu i rozwidlonym południowym końcu. Linia brzegowa jest niska, urozmaicona, z licznymi zatokami i półwyspami, w niektórych miejscach brzegi zabagnione; liczne są też wyspy.Nad Gopłem znajduje się rezerwat ornitologiczny.Nazwa jeziora wiązana jest ze słowiańskim plemieniem Goplan orazz legendami o królu Popielu i Goplanie.

slide20

Puszcza Białowieska - rozległy kompleks leśny, pozostałość dawnych puszcz: Białowieskiej, Ladzkiej, Świsłockiej i Szereszewskiej, położonyw województwie podlaskim oraz na Białorusi. Powierzchnia całej puszczy przekracza 150 tys. ha (z czego w granicach Polski 62 tys. ha). Jest pozostałością ostatnich na niżu Europy lasów naturalnych o charakterze pierwotnym w strefie lasów liściastych i mieszanych. Na jej terenie znajduje się Białowieski Park Narodowy (BPN). Obszar puszczy wchodzi w skład Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka. Puszcza leży w dorzeczu Narewki i Leśnej. Spośród roślin najliczniejszą grupą są rośliny naczyniowe, jest ich 1070 gatunków, z czego tylko 664 można uznać za naturalne składniki ekosystemów leśnych. Flora drzew liczy 26 gatunków w tym 21 liściastychi 5 szpilkowych. Występuje 19 gatunków paproci, 6 – widłaków, 7 – skrzypów, 54 – wątrobowców i ponad 200 gatunków mchów. Wiele mszaków i porostów przetrwało tylko w Puszczy Białowieskiej ponieważ są związane z martwym drewnem lub korą i pniami starych drzew.

slide23

Morze Bałtyckie, Bałtyk – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w Europie północnej. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser

Bałtyk nazywany jest morzem śródziemnym północnej Europy ponieważ ze wszystkich stron jest otoczony lądem, a z Morzem Północnym łączy go jedynie kilka płytkich cieśnin. Położone jest w północnej strefie klimatu umiarkowanego. Oba morza leżą na tym samym szelfie kontynentalnym.