EPD van start! Ineke Ruiter, programmamanager Implementatieorganisatie EMD/WDH - PowerPoint PPT Presentation

11e epd symposium nvma 01 juni 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EPD van start! Ineke Ruiter, programmamanager Implementatieorganisatie EMD/WDH PowerPoint Presentation
Download Presentation
EPD van start! Ineke Ruiter, programmamanager Implementatieorganisatie EMD/WDH

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
EPD van start! Ineke Ruiter, programmamanager Implementatieorganisatie EMD/WDH
105 Views
Download Presentation

EPD van start! Ineke Ruiter, programmamanager Implementatieorganisatie EMD/WDH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 11e EPD SYMPOSIUM > NVMA > 01 juni 2006 EPD van start!Ineke Ruiter, programmamanager Implementatieorganisatie EMD/WDH

 2. Inhoud • Wat tot stand brengen? • Op welke wijze? • Waar staan we vandaag?

 3. Wat tot stand brengen? • Werkende landelijke voorzieningen voor basisinfrastructuur in de zorg (AORTA) • landelijk schakelpunt (LSP) • Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-register • UZI-pas • Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) • Burgerservicenummer (BSN) • Goed beheerde zorgsystemen (GBZ) • Registraties volgens vastgestelde richtlijnen (o.a. ADEMD) • Wet op het EPD

 4. Invoeringsstrategie EMD en WDH Fasering • Proof of Concept • Pilot in 2 koploperregio’s (WDH en EMD) • Uitrol resterende koplopers • Landelijke uitrol Doel fasering • volledige end-to-end-test in laboratoriumomgeving • kinderziekten eruit halen • zonder de omgeving van de zorgverleners te belasten • daarna concept beproeven in eerste EMD- en WDH-zorgaanbiedersomgeving (pilot) • pilot-ervaringen meenemen in overige koploperregio’s • lessons learned koplopers benutten t.b.v. landelijke uitrol

 5. De koploperregio’s EMD/WDH

 6. Invoeringsstrategie EMD en WDH Fasering • Proof of Concept • Pilot in 2 koploperregio’s (WDH en EMD) • Uitrol resterende koplopers • Landelijke uitrol Doel van de fasering • volledige end-to-end-test in laboratoriumomgeving • kinderziekten eruit halen • zonder de omgeving van de zorgverleners te belasten • daarna concept beproeven in eerste EMD- en WDH-zorgaanbiedersomgeving (pilot) • pilot-ervaringen meenemen in overige koploperregio’s • lessons learned koplopers benutten t.b.v. landelijke uitrol

 7. Waar staan we vandaag? • Beproeving en uitrol • Centrale voorzieningen • LSP • UZI-register • UZI-pas • Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) • BSN in de Zorg • Implementatie • Voorlichting • Wet en regelgeving EPD

 8. Beproeving en uitrol Testen in permanente testomgeving POC Pilot Uitrol koplopers Landelijke uitrol

 9. Waar staan we vandaag? • Beproeving en uitrol • Centrale voorzieningen • LSP • UZI-register • UZI-pas • Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) • BSN in de Zorg • Implementatie • Voorlichting • Wet en regelgeving EPD

 10. BSN in de zorg: stand van zaken wetgevingstraject • Wetsvoorstel BSN in de zorg: november 2005 naar Tweede Kamer • Nota naar aanleiding van het verslag: april 2006 naar Tweede Kamer • Parlementaire behandeling: waarschijnlijk na de zomer • Verwachte inwerkingtreding 1 januari 2007

 11. BSN in de zorg: implementatiescope • 4 sectoren binnen zorgveld: • Cure EMD/WDH • Cure overig (waaronder paramedici) • Care • Zorgverzekeraars

 12. BSN in de zorg: BSN-pilots • Doelstelling BSN-pilots • vaststellen dat de onderkende BSN-functionaliteiten in de keten functioneel, technisch en organisatorisch correct werken • informatiemateriaal voor de rest van het veld • Scope van BSN-pilots • cure EMD/WDH (onderdeel van koploperregio’s EMD/WDH) • care

 13. Waar staan we vandaag? • Beproeving en uitrol • Centrale voorzieningen • LSP • UZI-register • UZI-pas • Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) • BSN in de Zorg • Implementatie • Voorlichting • Wet en regelgeving EPD

 14. Implementatie • Doelgroepspecifieke implementatiehandboeken • Migratie: van OZIS naar AORTA • Businesscase • Implementatiestrategie landelijke uitrol

 15. Waar staan we vandaag? • Beproeving en uitrol • Centrale voorzieningen • LSP • UZI-register • UZI-pas • Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) • BSN in de Zorg • Implementatie • Voorlichting • Wet en regelgeving EPD

 16. Voorlichting • Patiënten • Brief en brochure • Mogelijkheid bezwaar te maken • Na koplopertraject evalueren • Zorgaanbieders • Roadshow • Algemene communicatiemiddelen • Andere doelgroepen • ICT-leveranciers • Koepelorganisaties • Gebruikersgroepen

 17. Algemene communicatiemiddelen • www.minvws.nl/dossiers/ict_in_de_zorg/ • www.invoering-epd.nl • Nieuwsbrief ICT in de zorg • Nieuwsbrief Invoering EMD/WDH • Informatiebrochure EMD/WDH • EPD-film

 18. Waar staan we vandaag? • Beproeving en uitrol • Centrale voorzieningen • LSP • UZI-register • UZI-pas • Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) • BSN in de Zorg • Implementatie • Voorlichting • Wet en regelgeving EPD

 19. Waar stonden we gisteren?