hur s kerst ller vi aff rsnyttan med maximo implementation anv ndning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning? - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning?. Gunnar Gustavsson, IBM Mats Eliasson, Framsteg. Agenda. Olika implementationssätt Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning Best Practice MAXIMO Övriga frågor. Utveckla/Implementera. Värdeskapande.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning?' - tania


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur s kerst ller vi aff rsnyttan med maximo implementation anv ndning

Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning?

Gunnar Gustavsson, IBM

Mats Eliasson, Framsteg

agenda
Agenda
 • Olika implementationssätt
 • Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning
 • Best Practice MAXIMO
 • Övriga frågor
allt f r vanlig implementation

Utveckla/Implementera

Värdeskapande

Mycket diskussioner runt hur systemet ska sättas upp.

IT-avdelningen tycker inte att det nyinköpta systemet möter kraven på vad dem satt upp som policy.

Mycket diskussioner med leverantören varför systemet inte klarar av de saker kunden önskar.

Verksamheten känner sig överkörd och blir negativt inställda till det nya systemstödet.

Skönt nu är vi igång.

Måste snacka med IT, vi får ju inte ut något från systemet.

Alla i projektet är slutkörda och orkar inte mer.

Ingen fortsatt utveckling.

Allt för vanlig implementation

Analys/design

Vi måste verkligen ha ett nytt system detta går inte längre!

v rdebaserad implementation

Utveckla/Implementera

Analys/design

Värdeskapande

Involvera verksamheten

och IT tidigt I processen.

Säkerställa rätt

arbetsprocesser.

Beslutstödsbehov

är väldefinierade.

Säkerställa framtidens

IT-stöd genom en

väldefinierad

kravspecifikation.

Färdigställa IT-stöd

enligt kravspecifikation

Tätt samarbete med

leverantör för att

säkerställa framtida

uppgraderingar.

Rätt utbildningsnivå för

alla användare.

Säkerställa användandet av

de nya systemstöden från

dag ett.

Mäta utfall mot de uppsatta

målen.

Starta upp vidareutvecklingen av verksamheten.

Värdebaserad implementation
agenda1
Agenda
 • Olika implementationssätt
 • Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning
 • Best Practice MAXIMO
 • Övriga frågor
slide6

Värde

Händelsestyrt

Taktiskt

Strategiskt

Att gå från reaktivt till proaktivt arbetssätt

Tydliggörande av målen

 • Anläggningstillgänglighet
 • Förebyggande Underhåll
 • Underhållskostnad
 • Strategiskt inköpsarbete
 • Resursutnyttjande
 • Optimering av förrådsvärde
m l magu ab 2008 09
Mål MAGU AB 2008-09

Fokusområde

Produktion

Underhåll

Inköp

Förråd

IT

Specifika mål

Målområde

TAK

Tillgänglighet

FU/Planering

Planeringsgrad,

Anl. prioritet

Servicegrad

Ramavtal, prisavtal,

Kostnad/pris.

Lagervärde

Standardisering av artiklar,

Lev. säkerhet

Servicegrad

Kost. Effektivitet,

Support.

m l magu ab 2008 091
Mål MAGU AB 2008-09

Specifika mål

Nyckeltal

Teknisk tillgänglighet

Antal fel/utrustning

Antal fel/prioritet

Tillgänglighet

Plan AO/ Totala AO

Instr.AO/ Totala AO

Antal UO/ FU-rond

Anl. prioritet

Planeringsgrad,

Anl. prioritet

Ramavtal, prisavtal,

Ledtid

IO avtal/ Totala IO

Ledtid behov till beställning

Ledtid från best. till leverans

Standardisering av artiklar,

Lev. säkerhet

Antal artiklar/ varugrupp

Artiklar avtal/ Totala artiklar

Reservationer/ totala uttag

Kost. Effektivitet,

Support.

Antal öppna tickets.

Tid för återställande

av tjänst

m l magu ab 2008 092
Mål MAGU AB 2008-09

Nyckeltal

Processer

Teknisk tillgänglighet

Antal fel/utrustning

Antal fel/prioritet

Anläggning

Arbetsorder

Plan AO/ Totala AO

Instr.AO/ Totala AO

Antal UO/ FU-rond

Anl. prioritet

Resurser

Inköp

IO avtal/ Totala IO

Ledtid behov till beställning

Ledtid från best. till leverans

Förråd

Antal artiklar/ varugrupp

Artiklar avtal/ Totala artiklar

Reservationer/ totala uttag

Förebyggande Underhåll

Antal öppna tickets.

Tid för återställande

av tjänst

Service desk

agenda2
Agenda
 • Olika implementationssätt
 • Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning
 • Best Practice MAXIMO
 • Övriga frågor
slide11

Best Practice områden

Arbetsorderhantering

FU

Förråd

Inköp

Fakturakontroll

Automatisering av flöden

SLA

Anläggning

slide12

Anläggning

Best Practice

Nyckeltal

Andel utrustningar med felklass

Arbete / anläggningsprioritet

Anläggningsstatus

Allokering av felklasser

Anläggningsprioritet

slide13

Arbetsorderhantering

Best Practice

Nyckeltal

AO per AO-Typ

Planerade AO / totalt antal AO

Planerat / utfall

AO med felkod / totalt antal AO

Statuskoder

AO-Typer

Beredning av AO

Tilldelning av AO

Felkodsrapportering

slide14

FU – repetetiva arbeten

Best Practice

Nyckeltal

Antal tillståndsstyrda FU / samtliga FU

Planerat / utfall

Antal uppföljnings AO / antal FU

Beredda arbetsinstruktioner

Tillståndsstyrt FU

Uppföljnings AO med felkod

slide15

Resurser

Best Practice

Nyckeltal

Beläggningsgrad

Fördelning internt / externt

Resurskategorier

Kompetenser

Kalender

Verktyg

slide16

Förråd

Best Practice

Nyckeltal

Uttag reserverat / totalt antal uttag

Antal direktuttag / antal uttag

Andel köp mot avtal

Reservering av material

Gemensam artikelkatalog

Prisavtal

Mobil lösning

slide17

Inköp

Best Practice

Nyckeltal

Ledtid från behov till beställning

Antal inköp mot avtal / inköp totalt

Antal e-handels inköp / inköp totalt

Attest av inköp i förväg

Alla inköp via inköpsorder

Inköpsavtal utöver prisavtal

E-handel

Tjänstekatalog

slide18

Fakturakontroll

Best Practice

Nyckeltal

Antal e-fakturor / Samtliga fakturor

Faktura elektroniskt via scanning

Antal fakturor som matchar / Samtliga fakturor

Antal fakturor utan IO / Samtliga fakturor

E-faktura

Attest innan köp

slide19

IT Service Management

Best Practice

Nyckeltal

Antal öppna tickets

Self Service

Antal Self Service tickets / samtliga tickets

Tid för återställande av tjänst

Service Desk

ITIL

slide20

SLA

Best Practice

Nyckeltal

Uttalad servicenivå mellan UH och produktion

Serviceuppfyllelse

Uttalad servicenivå mot entreprenörer

slide21

Automatisering av flöden

Best Practice

WorkFlow

Rapporter

KPI:er

Eskalering

Cron task

m l magu ab 2008 093
Mål MAGU AB 2008-09

Nyckeltal

Processer

Best Practice

Teknisk tillgänglighet

Antal fel/utrustning

Antal fel/prioritet

Anläggning

Felklasser, Anläggn.

prioritet

Arbetsorder

AO-typer, beredning

felkodsrapportering

Plan AO/ Totala AO

Instr.AO/ Totala AO

Antal UO/ FU-rond

Anl. prioritet

Resurser

Kategorier, kompetenser

Verktyg, kalender

Inköp

Inköpsavtal, alla inköp

Via IO

IO avtal/ Totala IO

Ledtid behov till beställning

Ledtid från best. till leverans

Förråd

Reservering material,

Prisavtal, art. katalog

Antal artiklar/ varugrupp

Artiklar avtal/ Totala artiklar

Reservationer/ totala uttag

FU

Beredda arbetsinstr.

Antal öppna tickets.

Tid för återställande

av tjänst

Service desk

Self service

ITIL