1928 2009 milan r fus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
(1928 - 2009) MILAN RÚFUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
(1928 - 2009) MILAN RÚFUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

(1928 - 2009) MILAN RÚFUS - PowerPoint PPT Presentation


  • 213 Views
  • Uploaded on

(1928 - 2009) MILAN RÚFUS. ŽIVOT a ŠTÚDIUM. * 10.12.1928 Závažná Poruba † 11.01.2009 Bratislava 1948 gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. 1948 - 1952 slovenčina a dejepis na FF UK v Bratislave .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

(1928 - 2009) MILAN RÚFUS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1928 2009 milan r fus
(1928 - 2009)

MILAN RÚFUS

ivot a t dium
ŽIVOT a ŠTÚDIUM
  • * 10.12.1928 Závažná Poruba† 11.01.2009 Bratislava

1948 gymnáziu v Liptovskom Mikuláši.

1948 - 1952 slovenčina a dejepis na FF UK v Bratislave.

  • Po skončení vysokoškolského štúdiazostal na Filozofickejfakulte UK akopedagóg. Prednášaldejinyslovenskej a českejliteratúry. V školskom roku 1971 - 1972pôsobil na univerzite v Neapole. Žil na dôchodku v Bratislave. Ocenenia: 1996 cena JozefaCígera Hronského za literatúru2005 Cena ministra kultúry za zbierku básní Báseň a čas 2008 Cena Crane Summit za poéziu2009 Pribinovkríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
tvorba
TVORBA

Prvé básne publikoval v časopisochPrameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba.

Debutoval básnickou zbierkouAž dozrieme(1956), ktorá znamenala výrazný posun dobového chápaniapoézie.

a dozrieme
AŽ DOZRIEME

Zbierkaznamenala medzníkvo vývoji slovenskejpoézie.

Po rokochschematickejpoéziepriniesla nové estetické

a ideové hodnoty.

Témy: domov, detstvo, vojna, poslaniepoézie

Básnebolispracované jednoduchým, nepatetickým

spôsobom(pôsobivé a esteticky účinné metafory)

Ľudstvo

Blýskasa ticho, tlmene.

A vtákanečuť z polí.

Obilie placho zvlnené

tak preddozretím bolí.

Mäkkosti klasu ohmatáva

dnes tichá prísnosťzozeme

a dlho žne stroja.

Až dozrieme, až dozrieme...

Ale ty, báseň, neodpúšťaj.

Buď spravodlivosťtvoja.

Väčšina básní má viazaný, rýmovaný verš, striedavý rým, pravidelné strofy, často štvorveršia- pripomínajú pieseň. Básnik využíva inverziu, personifikáciu, prirovnania, epitetá, básnické i hovorové slová. Časté metafory umocňujú výpoveď básnika. Poézia je náročná pre svoju hĺbavosť a filozofickosť, ale nádherná. Chytá za srdce každého vnímavého a pozorného čitateľa.

a dozrieme5
AŽ DOZRIEME

Milan Rúfus bol básnik „bytostne zrastený

s dobou i svojou krajinou a vo svojich hlboko

precítených mysliteľských veršoch uvažuje o 

tragike, osudoch a nádejách človeka“ .

Básnik ticha, jednoduchosti, úprimnosti,

hĺbavosti a osobného prežívania poézie. Jeho verše sú plné melancholizmu, pesimizmu a tragickosti – „básnik životnej tragiky“. V centre jeho pozornosti je osud jednoduchého človeka, ktorý statočne znáša svoj ťažký údel.

Autor sa v zbierke prejavil ako básnik s hlbokým sociálnym a humanistickým cítením, vyjadruje nielen osobné žiale, ale i bolesti celého ľudstva.

Cíti zodpovednosť za osud sveta, súcití s trpiacimi.

Básnik sa venuje téme vojny jednoduchým, nepatetickým spôsobom, bez tézovitosti, kampaňovitosti.

Protivojnové básne odsudzujú vojnu vo Vietname a v Kórei.

rakvy z vietnamu a dozrieme
Rakvy z Vietnamu(Až dozrieme)

protivojnová báseň voformefiktívneho

dialógumedziotcomzomrelého syna

a ministrom, ktoréhonezaujíma jeho bolesť,

veď jeho svedomie je poškvrnenékrvou

mnohých mladých vojakov

Vojna nemá zmysel, bola úplnezbytočná- len prezávisťľudstva

Dvochsynov mám.

Či vlastnemalsom.

Z jednéhorakva ostala.

Somako starý, ošarpanýcéder.

Hrozne mabúrka rozčesla.

Čo prosím? Stručne?

Otcovskúbolesť, pán minister,

nemožno vtesnať do hesla.

No, dokončím už, nebojte sa.

Vás čaká senát a mne sa nohy trasú.

Nie, nebudem vás zdržiavať.

Prebolesťľudí vždy máte málo času.

Ste, konieckoncov, ibačlovek.

A človekpredsa slabý je.

Nevládzeuniesť i všetkyranyzeme

i miliardové akcie. 

rozl enie a dozrieme
Rozlúčenie(Až dozrieme)

ľúbostná báseň, autor hovorí o rozchode:

Je to monológmŕtvehomuža.

Dúfa, že mu žena odpustí to, že musí spomínaťpri jeho hrobe. Muž verí, že si jeho žena už nenájde druhého, zároveň s tým však racionálneráta. Myslí si, že časom zabudne na jeho smrť a slzy jej uschnú.

Mám ústa plné tvojich úst.

Mám dlane plné tvojich dlaní.

V lebke jak vietor v roklinách

mi šumí hlas tvoj rozvzlykaný.

Odpusť, tak odpusť. Skončené.

Stud ostrúčepeľvo mne tasí.

Vo chvíli toľkotušenej,

že krížmôjvidieť musela si.

A hociteplom záludným

nás plachá nádejvo snách hreje,

ten, kto ti povie: zabudni,

je pravdivejší od nádeje.

Deň, ktorý tepe do zmyslov,

Jak rozvíril, tak stíši boje.

Z úst zlížepenu horkých slov.

A z tváre oheň slzy tvojej.

chlapec 1966 chlapec ma uje d hu 1974
CHLAPEC (1966) CHLAPEC MAĽUJEDÚHU (1974)

.

„Nechcem nič viacakoporozprávať

príbeh. Časťpríbehu jednej generácie, 

ktorá už v ranných dobách svojho

života musela niekoľkokrát znovu 

stavaťsvojzrúcaný projekt sveta“.

M. Rúfus: Chlapec maľujedúhu

(Príhovor k 1. vyd. Zbierky, 1974)

Už v predhovore k zbierke Chlapec maľujedúhu, si Rúfusuvedomuje, že žije v neustálenom čase a na mieste, cezktorésavaliapremeny, ktorédeštruktívnepostihujúčloveka. Napriek tomuto vedomiuhovorí o stavbe.

Rúfus len pomenúva, vážiac každé slovo a obraz, pravdivopomenúva zažité. Nehľadápri tom za každú cenu rýmy, takže už forma básnepodčiarkuje životné disonancie a tragiku.

Ostáva nepochopený.

zvony 1968
Zvony (1968)

Aj v tejtozbierkemôžmepozorovať základné význačnosti Rúfusovejpoézie. Nachádzameepické básne, avšak s mnohými lyrickými prvkami, ďalej je to zovšeobecneniespoločnosti a jej analýza. To že bol ovplyvnenýsymbolizmompridáva jeho básňamsmútok, obraznosť. Taktiežspracúvava v zbierkeklasickúrúfusovskú tématiku, zobrazuje typického prostého človeka práce, ale nieakosociálneho hrdinu, ale akojednotlivcabojujúceho s každodennýmúdelom.

.

Vrchári

Vysoko si nám, Bože, vysokopoložil stôl. Kým dočiahneme naň,potíme krv a soľ z nás uteká.Soľ,na ktorú nám často nezvýši.Povýšili nás Pane Ježiši.Ach, áno, povýšili človeka.O mierukríža, čo ho neminie.Dosť je tu stromov naňi na kolísky.

Môjprísny kraj, môj krutý,ach môj blízky!Košeľazrebná, prilepená k telustoročným potom.

zvony 196810
Zvony (1968)

Ďalšoutémou je detstvo, dospievanie, smerovaniečloveka. Básniksazamýšľa nad osudom nad životom a osudomľudstva (Len tak), ale aj jednotlivca (Človek; Abeceda). V Abecedeposielajúčlovekažiť, pretože na svojejceste má už všetkopripravené. Nepozná pravdu, ale pozná abecedu, ktorou slabikuje svoj život. Žije zodňa na deň, nepozná zákulisie života.

.

Abeceda

Choď, ži, je prestreté:nôž, zub i pod zub. Máš,čo ti treba, a rovno na obruse.Choď, neváhaj, vieš abecedu, píš.Viacnemôžeš, len potiaľ pochopíš.Nepoznáš pravdu. Viešiba abecedu.V nej slabikuješ dennesvojubiedu,i svojuveľkosť.

Úzkosťprežitá,

ó, krutosť! Kto to po nás prečíta?

zvony 196811
Zvony (1968)

Sú to básnekrátke a strohé – autor zámerneskracoval

básne, lebo nimi chcelvyjadriťmaximum emóciíminimom

slov.

Hovorí v nich iba to najnevyhnutnejšie, pretožeznejúako

všeobecné výroky, sentencie, príslovia (napr. Čo je báseň,

Pod zvonom, Zvony detstva…)

Sentencia = stručná, jasná, ale hlbokámyšlienka, vyjadrujúcaživotnúskúsenosť.

.

ZVONY DETSTVA

Vždy prídedeň, keďdetizjediakľúč

od dverítajomstva. Už ho nevrátia.

Už ho nevydajú, už v nich zapadá

čodeň to hlbšie a neprekročiaprah

zavretýchdverí už nikdy viac. Túčiaru,

za ktoroujedeniesastáva vedením.

Už nikdy viac. A z ukradnutých zvonov

špina, čas razí falšované mince

a kupuje, čo z detí ostalo.

Tak umieramevšetcipred tou bránou.

Tak na Hromnice občas mrznúpsíky:

v mrazivej noci na prahkladú hlavu

a oči stále na kľučke...

st l chudobn ch 1972
STÔL CHUDOBNÝCH(1972)

Po Zvonochnasledovala kniha veršovStôl chudobných, v ktorejsaRúfusopäť vrátil k plebejskejtematike a tematikepredkov. Trvalé hodnoty nachádzabásnik v práci, v pôde, v prírode a v rodnom kraji. Vyzdvihuje pracovitosť a životnúmúdrosť jednoduchého človeka.

.

A je to pravda

I bolo návštev za jeden život.

Bolo:

bol hlad a sučka smrť

a za ohradou bieda

prestupovala, čakávala v skrýši,

kedysakto zas pomýli

a vypije si o pohárikviacej

z tragédie,

a v noci pod podlahou

hryzkalastarosť ticho ako myši.

Však pýtajsaich:

Kto k vám chodieval?

Tu v čase, keďim dych už odtrháva z vety,

prikryjúcvšetko zlé,

tak povedia:

Chodievala k nám zem a nosila nám kvety.

A je to pravda. 

kol ska kol ska spieva de om hudba tvarov
KOLÍSKAKOLÍSKA SPIEVA DEŤOMHUDBA TVAROV

Charakteristickým znakomRúfusovej tvorby sa stala snaha spojiťumeniebásnika a výtvarníka do vyššej jednoty. Vydal niekoľkokníh, v ktorýchsabásnevzájomnedopĺňali s umeleckýmifotografiami a maľbami(fotografie Martina Martinčeka, obrazy ĽudovítaFullu a MilošaBazovského). Boli to zbierky Kolíska, Kolískaspievadeťom a Hudba tvarov.

.

slide14

Vosvojejtvorbesazameral aj na tvorbu deti, tu je jeho tvorba inšpirovanádetstvom a ľudovouslovesnosťou. Hľadáodpoveď na otázku, čospájadetstvo a dospelosť a aké hodnoty sa v detstvestrácajú. Prerozprával slovenské ľudové rozprávky P. Dobšinského do básni a vyšli - Zbierka – KNIHA ROZPRÁVOK - Zbierka – SOBOTNÉ VEČERY - Báseň – O TROCH GROŠOCH - Báseň – PÁN BOH DAJ ŠŤASTIA LAVIČKA - Báseň – ZLATÁ MUZIKA - zbierka básní – NOVÉ MODLIDBIČKY - zbierka básní, ktorúvenovaldeťom - báseň – MODLIDBA ZA RODIČOV.