program rozvoje venkova agroenvironment ln opat en n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI. Právní základ. Program rozvoje venkova, zpracovaný na základě nařízení Rady č. 1698/2005 o EAFRDu Prováděcí předpis nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novelizace č. 114/2008 Sb., 45/2009 Sb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření' - tamra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr vn z klad
Právní základ
 • Program rozvoje venkova, zpracovaný na základě nařízení Rady č. 1698/2005 o EAFRDu
 • Prováděcí předpis nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novelizace č. 114/2008 Sb., 45/2009 Sb.
 • Administraci zajišťuje SZIF
v et aeo i
Výčet AEO I

Postupy šetrné k ŽP:

 • Ekologické zemědělství
 • Integrovaná produkce

Péče o krajinu:

 • Zatravňování orné půdy
 • Pěstování meziplodin
 • biopásy
v et aeo ii
Výčet AEO II

Ošetřování TTP:

 • Louky
 • Mezofilní a vlhkomilné louky
 • Trvale podmáčené a rašelinné louky
 • Hnízdiště bahňáků
 • Hnízdiště chřástala polního
 • Pastviny
 • Druhově bohaté pastviny
 • Suché stepní trávníky a vřesoviště
z kladn podm nky i
Základní podmínky I
 • Pětiletý závazek
 • Minimální výměra k zařazení:
 • 0,5 ha z.p. - ekologické zemědělství
 • 1 ha ovocných sadů – integrovaná produkce
 • 0,5 ha vinic – integrovaná produkce
 • 0,5 ha z.p. – integrovaná produkce zeleniny
z kladn podm nky ii
Základní podmínky II

Minimální výměra:

 • 5 ha z.p. – ošetřování TTP
 • 2 ha z.p. – ošetřování TTP v NP nebo CHKO
 • 1 ha z.p. – zatravňování orné půdy
 • 5 ha z.p. – pěstování meziplodin
 • 2 ha z.p. - biopásy
dodr en podm nek dobr ho zem d lsk ho a environment ln ho stavu
Dodržení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu
 • Nerušení krajinných prvků
 • Nesetí širokořádkových kultur nad sklon 12 stupňů
 • Zapravení kejdy nebo močůvky do 24 hodin po aplikaci
 • Nerozorávat TTP
 • Nepálit rostlinné zbytky na poli (sláma)
pod n dosti
Podání žádosti
 • Princip:
 • Nejprve o zařazení, pak každoročně do 15. 5. v rámci kombinované žádosti na Agentuře pro zemědělství a venkov (ZA-PÚ)
 • Podání po lhůtě krácení nároku o 1%, nejpozději však do 25 dnů, mimo zásahu vyšší moci
jednotliv opat en
Jednotlivá opatření
 • 1. Postupy šetrné k životnímu prostředí
 • 2. Ošetřování travnatých porostů
 • 3. Péče o krajinu
postupy etrn k p
Postupy šetrné k ŽP
 • Ekologické zemědělství - pozemky v rámci režimu přechodného období nebo v certifikovaném EZ
 • Sazby:
 • 155 € /ha orné půdy
 • 564 €/ha orné se zeleninou nebo speciálními bylinami
 • 71 €/ha TTP
integrovan produkce
Integrovaná produkce
 • Pětiletý závazek
 • Ovocné stromy (broskvoň, hrušeň, jabloň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň)
 • Ovocné keře(angrešt, maliník, ostružiník, rybíz)
 • Pěstování zeleniny na orné půdě
sazby ip po ty jedinc
Sazby IP, počty jedinců
 • 435 EUR/ha ovocného sadu,
 • 507 EUR/ha vinice,
 • 440 EUR/ha orné půdy, na níž je pěstována zelenina.
 • Minimální průměrný počet životaschopných jedinců u jádrovin 500 kusů, peckovin 200 kusů a bobulovin 2 000 kusů.
podm nky
Podmínky
 • Monitoring výskytu škodlivých činitelů, počasí
 • Omezení u pesticidů
 • Rozbory
 • Pravidelný řez korun stromů nebo řez keřů
ip r vy vinn
IP révy vinné
 • Omezení pesticidů
 • U mědi maximálně 2 kg/ha
 • Maximálně 50 kg dusíku/ha
 • Maximálně 6 postřiků proti plísni a 6 proti padlí
 • Do 36 měsíců po výsadbě v každém druhém meziřadí bylinný porost
 • Minimálně 1800 hlav/ha
ip zeleniny
IP zeleniny
 • Omezení pesticidů
 • Sledování výskytu škodlivých činitelů
 • Sledování počasí (teplota, vlhkost)
 • Sledování výskytu těžkých kovů v půdě
travn porosty
Travní porosty
 • Pětiletý závazek
 • Celofaremní opatření
 • Intenzita chovu v rozmezí 0,2 VDJ/ha TTP-1,5 VDJ/ha z.p.
 • Obnova TTP lze 1x5 let, je připravována možnost sklidit krycí plodinu (obilovinu) až po uzrání
1 louky
1. louky
 • 75 EUR/ha
 • Maximálně 60 kg N včetně ze statkových hnojiv
 • Nelze kejda mimo kejdu skotu
 • Minimálně dvě seče, 1. do 31.7.
 • Od 15.8. lze přepásat, ale až po 2. seči
 • K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm
 • V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP
2 mezofiln a vlhkomiln louky
2. mezofilní a vlhkomilné louky
 • Hnojené 100 €/ha
 • Nehnojené 116 €/ha
 • Nehnojené s neposečenými pásy 135 €/ha
 • Pouze organická hnojiva, max. 60 kg N,
 • Neposečené pásy šířka 6-12 metrů, 5-10% výměry bloku/dílu, posečeny až následující rok v termínu 1. seče
3 horsk a suchomiln louky
3. horské a suchomilné louky
 • Hnojené 120 €/ha
 • Nehnojené 130 €/ha
 • Nehnojené s neposečenými pásy 150€/ha
 • Maximálně 60 kg N/ha celkem
3 horsk a suchomiln louky1
3. horské a suchomilné louky
 • Minimálně jedna seč v termínu
 • Do 31.7.
 • 15.7.-31.8.
 • 15.8.-30.9.
 • Přepásání po 15.8., pokud není v LPISu stanoveno jako nevhodný k pastvě
 • Neposečené pásy šířka 6-12 metrů, 5-10% výměry bloku/dílu, posečeny až následující rok v termínu 1. seče
4 trvale podm en a ra elinn louky
4. trvale podmáčené a rašelinné louky
 • 417 €/ha
 • Žádná hnojiva, žádná pastva
 • První seč v termínu (Stanoveno v LPIS)
 • 15.5.-30.6.
 • 15.6.- 31.7.
 • 15.7.-31.8.
 • 15.8.-30.9.
 • Pouze lehká mechanizace
 • Nelze mulčovat, obnova, přísev, odvodnění
 • Nutno zachovat zřetelnou hranici v terenu
5 hn zdi t bah ka
5. Hnízdiště bahňáka
 • 202 €/ha
 • Žádná hnojiva, ani organická, žádná pastva
 • 1. seč 15.7-31.8.
 • 2. seč 30.9.-15.11.
 • Nelze mulčovat, válet, smykovat, přísev a obnova bez souhlasu OOP
 • Sečení z jedné strany nebo od středu
6 hn zdi t ch stala
6. Hnízdiště chřástala
 • 183 €/ha
 • Žádná hnojiva, ani organická, žádná pastva
 • Minimálně 1. seč 15.8.-30.9.
 • Nelze mulčovat, válet, smykovat, přísev a obnova bez souhlasu OOP
 • Maximálně 2 žací stroje současně na bloku
7 pastviny
7. pastviny
 • 112 €/ha
 • Maximálně 80 kg N/ha, z toho minimálně 5 kg a maximálně 55 kg z pastvy
 • Minimálně jedno spasení do 31.10.
 • Likvidace nedopasků
 • K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm
 • V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP
 • Herbicidy jen bodově
 • Zabezpečení proti úniku zvířat
8 druhov bohat pastviny
8. Druhově bohaté pastviny
 • 169 €/ha
 • Žádná hnojiva (ani organická), pouze dodaná pastvou v rozmezí 5-40 kg N/ha
 • Minimálně jedno spasení do 31.10.
 • Likvidace nedopasků
 • K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm
 • V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP
 • Herbicidy jen bodově
 • Zabezpečení proti úniku pasených zvířat
 • Napájení pasených zvířat
9 such stepn tr vn ky a v esovi t
9. Suché stepní trávníky a vřesoviště
 • 308 /ha
 • Žádná hnojiva (ani organická), pouze dodaná pastvou v rozmezí 5-30 kg N/ha
 • Minimálně jedno spasení
 • 1.5.-31.10
 • 15.4.-30.6.
 • 15.7.-30.9.
 • 15.4.-30.6. a pak 1.8.-30.9.
9 such stepn tr vn ky a v esovi t1
9. Suché stepní trávníky a vřesoviště
 • Likvidace nedopasků plevelných druhů (kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý a kadeřavý, vlčí bob mnoholistý, celík kanadský a třtina křovištní)
 • K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm
 • Nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev
 • Herbicidy nelze
 • Zabezpečení proti úniku pasených zvířat
 • Napájení pasených zvířat
zatrav ov n
Zatravňování
 • Pro zařazení pozemek musí splňovat jedno z následujících kriterií:
 • střední svažitost půdního bloku/dílu je vyšší než 10 stupňů, nebo
 • alespoň na 50 % výměry půdního bloku/dílu se vyskytuje půda mělká, písčitá, velmi těžká nebo podmáčená, nebo
 • jakákoliv část půdního bloku/dílu se nachází v LFA, nebo
 • alespoň 50 % výměry půdního bloku/dílu se nachází ve zranitelné oblasti dusičnany, nebo
 • půdní blok/díl je vzdálen jakoukoliv svou částí 25 m od vodního útvaru (toto kritérium platí pouze pro zatravňování normální nebo regionální travní směsí podél vodních útvarů).
zatrav ov n1
Zatravňování
 • Sazba dotace:
 • 270 - 374 €/ha zatravněné výměry půdního bloku/dílu pomocí úředně uznané travní směsi,
zatrav ov n2
Zatravňování
 • Během prvního roku příslušného pětiletého období nelze pást
 • V prvním roce se provádí údržba travního porostu minimálně dvěmi sečemi s odklizem biomasy (přisouhlasném vyjádření OOP jednou sečí) ročně.
 • Od druhého roku pak již žadatel rozhodne, zdabude údržbu provádět sečením či pasením .
 • Herbicidy je možné používat jen v prvních dvou letech a pouze k bodové likvidaci plevelů.
 • V systému EZ se nesmí herbicidy používat vůbec
meziplodiny
Meziplodiny
 • Sazba dotace je stanovena ve výši 104 €/ha orné půdy oseté meziplodinou
 • Pětiletý závazek na celkovou výměru orné, kde bude meziplodiny pěstovat
 • Výměra 3-10% celkové výměry orné půdy
 • Výsev 20.6.-20.9.
 • Nutno certifikované osivo
 • Od 16.2. do 31.5. likvidace porostu klasicky orebně nebo bezorebně
biop sy
Biopásy
 • 401 €/ha biopásu
 • Certifikované osivo
 • Šíře 6-12 m ve směru orby
 • Mezi biopásy minimálně 50 m
 • 50 m od dálnice a silnice I: a II. třídy
 • Nelze pesticidy
 • Po 31.3. následujícího roku se zapraví do půdy
sankce
Sankce
 • Od 3% až po nepřiznání dotace podle rozsahu nedodržení podmínek
 • U EZ lze i pokuty dle zákona o EZ
 • Lze souběh postihů oproti zásadě jednoho trestu
 • Pozor na povinné evidence – použití hnojiv, použití prostředků ochrany rostlin, evidence a označování zvířat a další
zm ny od roku 2009
Změny od roku 2009
 • Přechod z integrované produkce révy vinné a ovoce do ekologického režimu
 • Kontrola podmíněnosti u hnojiv a pesticidů
 • Pardonované snížení výměry z 5 % na 15 % u pozbytí právního důvodu užívání pozemku
zm ny v dosti o za azen
Změny v žádosti o zařazení

Od podání žádosti o zařazení do vydání rozhodnutí nelze

 • Doplnit další půdní blok
 • Zvýšit výměru půdního bloku
 • Měnit zvolený management
 • U ošetřování travních porostů nelze snížit výměru (mimo změny v rámci aktualizace LPIS.
zv en v m ry
Zvýšení výměry
 • Zatravňování pouze novou žádostí o zařazení
 • U EZ, IP, péče o TP a biopásy – pokud zvýšení výměry není více než 25%, pak žádost o změnu společně se žádostí o dotace, trvá původní závazek 5 let, pokud více než 25%, pak nová žádost o zařazení
 • U meziplodin nelze navyšovat výměru
sn en v m ry
Snížení výměry
 • Mimo uvedené pozbytí právního důvodu užívání pozemku ve výši do 15 % za celých 5 let se uplatní vratka vyplacené dotace, mimo:
 • Restituce
 • Pozemkové úpravy
 • Vyšší moc
 • Změny v LPIS – do 5 % výměry bloku
 • První zalesnění
 • Stavba ve veřejném zájmu
dost o sn en
Žádost o snížení
 • Současně s žádostí o dotaci (do 15.5)
 • Do 31.1. následujícího roku u EZ, IP, TP a zatravňování, pokud ke změně došlo od 15.5. do 31.12.
 • Do 30.4. následujícího roku u meziplodin a biopásů.
 • Dobrovolné ukončení závazku – vratka
p evod z vazku
Převod závazku
 • Fůze, změna právní formy, prodej části podniku nebo celého, nájem části nebo celého podniku, zánik právnické osoby, ukončení zemědělského podnikání
 • Nutno doložit na SZIFu příslušnými dokumenty
 • Převod i možností změn a trvání závazku
 • Pak se dotace nevrací
z kresy do map
Zákresy do map
 • Zjednodušení zákresů, pouze jedna mapa
 • Rozdíly u ručních zákresů a v případě žádosti přes portál Farmář
 • Zákres červeně v případě ruční mapy
 • Mapy 1: 10 000 nebo 1:5 000, síla čáry 0,3 – 0,5 mm
pozor na evidence
Pozor na evidence
 • O hnojivech, i když nehnojíte, pak rok a napsat bez hnojení
 • U přípravků na ochranu rostlin, vést u nulovou evidenci
 • Bude zjednodušeno, vypuštění čísla šarže
 • Evidence v papírové nebo počítačové formě, nutno mít evidovány požadované údaje