Download
perinteinen valokuva albumi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perinteinen valokuva-albumi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perinteinen valokuva-albumi

Perinteinen valokuva-albumi

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Perinteinen valokuva-albumi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Perinteinen valokuva-albumi

  2. Tämä valokuva-albumi sisältää mallisivuja, joiden avulla pääset alkuun. Lisää oma dia valitsemalla Uusi dia.

  3. Valitse asettelu Valitse osavalikoimasta Dian asettelu -välilehti ja valitse haluamasi asettelu. Lisää oma kuva ja kuvateksti osoittamalla dian paikkamerkkiä.

  4. Lisää kehys, varjo, läpinäkyvyys tai muu luova tehoste osoittamalla kuvaa ja käyttämällä muotoilupalettia.

  5. Voitesikatsellapikatyylejämuotoilupaletinpikatyylienjatehosteidenpaneelissa.Voitesikatsellapikatyylejämuotoilupaletinpikatyylienjatehosteidenpaneelissa.