Perinteinen didaktinen kolmio - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perinteinen didaktinen kolmio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perinteinen didaktinen kolmio

play fullscreen
1 / 2
Perinteinen didaktinen kolmio
554 Views
Download Presentation
colette
Download Presentation

Perinteinen didaktinen kolmio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Perinteinen didaktinen kolmio opettaja oppija oppiaines Uudistettu didaktinen kolmio (ks. alla) Ihmiskunnan tietovaranto /väline (opittavat tiedolliset rakenteet) Oppija subjekti (oppijan aikaisemmat tietorakenteet) Todellisuus, yhteiskunnan elämänkäytäntö,

  2. Didaktiikka kasvatustieteellisentutkimuksen osa-alueena Didaktiikka Yleinen kasvatustiede Erityispedagogiikka Yleisdidaktiikka Erityisdidaktiikka Aikuiskasvatustiede Aikuisdidaktiikka Normatiivinen didaktiikka = opetuksen ja ohjauksen teoriasta johdetut toimintaohjeet Aikuisopetuksen ja ohjauksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia varten Aikuisdidaktiikka ja sen kehittämi- nen käytännössä Tutkiva opettaja ©HY/Avoin yliopisto/P.K.Raudaskoski 20.12..04