Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Solvita Gulbe Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja 14.10 . 2010 . Rīga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Solvita Gulbe Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja 14.10 . 2010 . Rīga

Solvita Gulbe Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja 14.10 . 2010 . Rīga

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Solvita Gulbe Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja 14.10 . 2010 . Rīga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ESF līdzfinansētu Valsts kancelejas pārziņā esošu aktivitāšu īstenošanas progress 2007-2013.gada ES fondu plānošanas periodā Solvita Gulbe Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja 14.10.2010. Rīga

  2. Prioritāte un finansējuma apmērs • Darbības programma- „Cilvēkresursi un nodarbinātība” • Prioritāte- „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” • Pasākumi- “Labāka regulējuma politika” un “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" • Pieejamais Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējums 2007.-2013.gadā ir 10 694 592 LVL • Pieejamais valsts budžeta finansējums 2010.gadā pēc veiktās finanšu līdzekļu pārdales ir 2 030 539 LVL • Apstiprinātie projekti- 70% no ES fondu finansējuma • Noslēgtie līgumi- 70% no ES fondu finansējuma • 2010.gada 9 mēnešu finanšu apguves izpilde pret gada finansējumu – 43 %

  3. Pasākums- “Labāka regulējuma politika”

  4. Pasākums “Cilvēkresursi un nodarbinātība”

  5. Finanšu apguves progress pasākumu līmenī

  6. Finanšu apguves progress aktivitāšu līmenī Pasākums “Labāka regulējuma politika”

  7. Finanšu apguves progress aktivitāšu līmenī Pasākums “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”

  8. Paldies par uzmanību!

  9. Solvita GulbeValsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājaTālr: 6 7082930, e-pasts: solvita.gulbe@mk.gov.lv. Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520 Tālr.: 67082930, fakss: 67082968 E-pasts: essd@mk.gov.lv www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/