Ikäihmiset ongelmapelaajina Narratiivisuus apuna - PowerPoint PPT Presentation

ik ihmiset ongelmapelaajina narratiivisuus apuna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ikäihmiset ongelmapelaajina Narratiivisuus apuna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ikäihmiset ongelmapelaajina Narratiivisuus apuna

play fullscreen
1 / 12
Ikäihmiset ongelmapelaajina Narratiivisuus apuna
111 Views
Download Presentation
tamekah-moss
Download Presentation

Ikäihmiset ongelmapelaajina Narratiivisuus apuna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ikäihmiset ongelmapelaajinaNarratiivisuus apuna Kokkola 10.2.2013 Håkan Söderman

  2. Mikä on Narrativinen lähestymistapa • Narratiivi tarkoittaa kertomusta. • Narratiivi - Kertomus • Kertojan ja kuuntelijan vuorovaikutus • Kertominen on keskeinen osa hoitomenetelmässä. • Kertominen antaa tapahtumille merkitystä • Tarinat kertovat ketkä olemme.

  3. Tarina • Tarinassa on teema, sisältö ja tapahtuma. • Elämäntarinanrakentaahenkilöitse. Tarinakertoohenkilöitse tai jokutoinen. • Tarinavoisisältääsellaistajotkakertovathenkilönarvomaailmasta tai hänensyvimmistäajatuksistaan. • Tarinakertookuinkaeläämme ja kukaolemme.

  4. Kuka olen?

  5. Mummot pelaavat hedelmäpeliä ostokeskuksissa • Miksi mummot pelaavat ostokeskuksissa? • Hakevat seuraa, sosiaalinen tapahtuma • Unelmoivat isoista voitoista.

  6. Narratiivisuus ja feminismi • Minkälaisen tarinan naiset haluavat että heistä kerrotaan? • Minkälaisen tarinan he haluavat itse kertoa? • Onko pelaaminen tasa-arvo kysymys? • Pelaavatko naiset eri tavalla kuin miehet? • Pelaavatko nuoret naiset eri tavalla kuin vanhemmat naiset? • Pitääkö naisilla olla oikeus pelata? • Ennen vanhaa oli ainakin se kunnollinen äiti.

  7. Narratiivisesta lähestymistavasta apua • Robert Butler, amerikkalainen psykiatri sanoi jo 1960 luvullaettävanhempienihmistenhyvinvointiparaneekunhekäyvätmenneisyytensäläpi. • Ristiriidatjotkaovatsyntyneetvuosienvarrellavoidaanaktivoida ja selvittääjälkikäteen.

  8. Menneisyysmatkailu • Life reviewtherapy(Hagberg & Rennemark2004) • Käymällämenneisyydessätapahtuneitatapahtumialäpivoidaannähdätapahtumatuudessavalossa ja antaatapahtumilleuusimerkitys.

  9. Voidaan miettiä mitä tarinani kertoo minusta • Kuinka muut kuulevat tarinani ja minkälaisen kuvan he saavat minusta. • Minkälaisen kuvan saan itse itsestäni. • Minkälaisen kuvan haluaisin saada itsestäni. • Minkälaisen kuvan haluaisin että minusta kerrottaisiin. • Mitä tulevat lapset kertomaan lapsenlapsille minusta.

  10. Tulevaisuusmatkailu • Tästä päivästä eteenpäin rakennan joka päivä uuden tarinan. • Minkälainen se tulee olemaan päätän itse. • Päätänkö itse? • Mistä apua ja millä konsteilla rakennan uutta tarinaa? • Jos vuoden päästä kerron tarinan tästä päivästä siihen päivään. Minkälainen se on?