restrukturiranje eps a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RESTRUKTURIRANJE EPS -a PowerPoint Presentation
Download Presentation
RESTRUKTURIRANJE EPS -a

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

RESTRUKTURIRANJE EPS -a - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation

RESTRUKTURIRANJE EPS -a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RESTRUKTURIRANJEEPS -a Nataša Bokić 99\671 Jelena Radojičić 00\3116 Ivana Drobnjak 02\0963 Snežana Manojlović 02\1082 Ivana Božinović 01\1568

 2. Restrukturiranje EPS-a • Zbog čega je neophodno restrukturiranje? • visok stepen dinamike • neophodnost prilagođavanja novim trendovima • proces tranzicije

 3. Restrukturiranje EPS-a • Pojam restrukturiranja • radikalne , korenite organizacione promene • utvrđivanje novog koloseka poslovanja

 4. Restrukturiranje EPS-a • Cilj restrukturiranja • stvaranje gipke, obazrive, fleksibilneorganizacije koja je spremna da reaguje napravi način i da odgovori novim izazovima

 5. Restrukturiranje EPS-a • Elektroprivreda Srbije (EPS) • javno preduzeće • 100% u vlasništvu Republike Srbije • osnovni zadatak je potpunozadovoljavanje potreba privrede istanovništva za el.energijom • osnovna delatnost je proizvodnja, prenos i distribucija el.energije

 6. Restrukturiranje EPS-a • EPS čine: • termoelektrane , hidroelektrane, preduzeća za prenos i distribuciju el.energije ( HE su "Đerdap" i "Bajina bašta”, TE su "Nikola Tesla A i B", "Kolubara", "Morava" i "Kostolac") • članice EPS-a su grupisane: 1) tzv. core delatnosti kao što su proizvodnja, prenos i distribucija el. energije

 7. Restrukturiranje EPS-a 2) non core delatnosti prateće industrije (npr. "Kolubara metal"koja se bavi mašinskom obradom i uslugama metala) 3) non-core delatnosti koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa core delatnostima (tu spadaju brojni hoteli, ugostiteljski objekti, turističke agencije, transportna preduzeća i slično)

 8. Restrukturiranje EPS-a • Restrukturiranje EPS-a podrazumeva izdvajanja po dva nivoa: • izdvajanje celih preduzeća kao nosioca non-core delatnosti • izdvajanje viška radne snage (iz proizvodnih kapaciteta i prenosne mreže)

 9. Restrukturiranje EPS-a • Šta je urađeno do sada? • osamostaljivanje hotela "Obrenovac" i brojnih objekata u Lazarevcu koji su postojali na teret TE • stimulativni odlazci u penziju, prelazak zaposlenih iz TE-a u novoosnovana preduzeća (kao što je npr. "Protent", radi pružanja usluga TE "Nikola Tesla" a potom i šire; konkurs za privatizaciju je već raspisan)

 10. Restrukturiranje EPS-a • Ujedinjavanje TE i ugljenokopa "Kostolac" • visoki troškovi i stvaranje pogodne klime za efikasno i efektivno poslovanje • cilj je stvaranje jedinstvenog plana proizvodnje el. energije po modelu nemačkog proizvođača struje "RWE"

 11. Restrukturiranje EPS-a • do 2006. god. sav ugalj je fakturisan ugljenokopima (što je dovodilo do organiz. usporavanja, nepotrebnog administriranja i velikih troškova) • negativan uticaj na proizvodnju uglja, remontne radove i na elektranama i ugljenokopima • spajanjem se umanjuju troškovi, olakšava proizvodnja i održavanje

 12. Restrukturiranje EPS-a • Model plana za TE "Nikola Tesla A i B", "Morava", "Kolubara" i ugljenokop "Kolubara" • snabdevanje TE ugljem vrši se termičkim trakama i ugalj do TE dolazi najfrekventnijom železnicom Evrope • velike obaveze TE prema ugljenokopima

 13. Restrukturiranje EPS-a • ključni problem je u neujednačenosti kvaliteta isporučenog uglja (njegovo variranje oštećuje opremu, postrojenja elektrane, dovodi do ispadanja sistema iz funkcije, rapidno rastu troškovi i dovodi se u pitanje sama proizvodnja) • kolika je šteta govori podatak da je 2001 god. za zamenu dela cevnog snopa na TE "Nikola Tesla B" izdvojeno 7-7,5 mil. € • rešenje problema je standardizacija i homogenizacija kvaliteta uglja

 14. Restrukturiranje EPS-a • Prepreke u rešavanju problema • monopolističko ponašanje i nezainteresovanost površinskih kopova • problem je iznet na anketnom odboru skupštine o zloupotrebi energije

 15. Restrukturiranje EPS-a • Restrukturiranje zahvata i prenosni deo sistema EPS-a • izdvajanje "Elektro istoka" i "Elektro mreže Srbije" • reč je o mreži tj. prenosnom sistemu svih visokonaponskih razvodnih postrojenja i visokonaponske mreže (iznad 10 KV) • novo preduzeće je formirano kao nezavisno (radi izbegavanja monopolističkih odnosa u distribuciji el. energije)

 16. Restrukturiranje EPS-a • Poslednjih godina došlo je do stabilnijeg priliva sredstava • dnevna proizvodnja oko 400 000 € po jednom bloku, odnosno 28-30 mil. KW/h za dva bloka samo TENT-a "B" • cena 3,3 € centa => 5 € centa • trgovina strujom kao robom na slobodnom tržištu • donacije EPS-u

 17. Restrukturiranje EPS-a • Problemi 1) pripadanje non core organizacija EPS-u i na tom osnovu rast troškova 2) glomazan aparat EPS-a 3) odsustvo strategije, čvrstih dugoročnih pogleda 4) loše stanje prateće industrije 5) niska cena el. energije za potrebe tekućeg remonta i održavanja

 18. Restrukturiranje EPS-a • Restrukturiranje u oblasti zaposlenosti • Restrukturiranje je neminovan proces da bi se proizvod učinio konkuretnim • Prethodnih 10 godina – simulirana tržišna ekonomija • Prilagođavanje broja radnika stvarnim potrebama

 19. Restrukturiranje EPS-a • Podaci o izmenama broja zaposlenih u EPS-u • 2000: 60 000 zaposlenih (10 000 viška) • 2005: 47 000 zaposlenih (krajem 2005. – 40 000) • Otpremnine (dobrovoljno se prijavilo 2 150 radnika) • Visina otpremnine (6-27 prosečnih zarada)

 20. Restrukturiranje EPS-a • Posledice restrukturiranja u oblasti zaposlenih • Prekvalifikacije radnika; obuka za novi posao • Zadržavanje dela zaposlenih u izdvojenim preduzećima EPS-a

 21. Restrukturiranje EPS-a

 22. Restrukturiranje EPS-a • Umesto zaključka • Da li je danas država odgovorni vlasnik EPS-a? • Šta predlažemo? • Kako je to moguće? • Znači li korporatizacija odustajanje od bilo kakve privatizacije? • Šta je suština tog pristupa?

 23. Restrukturiranje EPS-a • Kakav je potencijal EPS-a na komercijalnom tržištu? • Da li je moguće poslovanje EPS-a komercijalizovati preko noći? • Kakav je potencijal EPS-a na tržištu kapitala i da li bi akcije EPS-a bile atraktivne? • Da li je EPS moguće korporatizovati po sistemu inicijalne javne ponude? • Koji bi bili širi efekti? • Da li smo rekli sve?