slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EPS PowerPoint Presentation
Download Presentation
EPS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

EPS - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

EPS. Omsorg i det accelererede operationsforløb 27.05.2009 Rigshospitalet. EPS. Formålet Formål er at fremme processen med implementering af accelererede operationsforløb på alle landets kirurgiske afdelinger. Enhed for Perioperativ Sygepleje 2009. EPS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EPS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EPS

Omsorg i det accelererede operationsforløb

27.05.2009

Rigshospitalet

slide2

EPS

Formålet

Formål er at fremme processen med implementering af accelererede operationsforløb på alle landets kirurgiske afdelinger

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide3

EPS

 • Hvorfor accelererede operationsforløb
 • Høj professionel standard
 • Effektiv ressourceudnyttelse
 • Minimal patientrisiko
 • Høj patienttilfredshed
 • Helhed i patientforløbet
 • Nationale Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet. Sundhedsstyrelsen, København 1993.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide4

EPS

Bevillinger

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

01.04.2004 – 31.12.2008

Rigshospitalet har støtte projektet med hjerterum

Fremtid

Finansloven – bevilling indtil 2012

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide6

EPS

Sygepleje ved accelererede operationsforløb

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide7

Accelererede operationsforløb

præ/postopr information

stressreduktion

smertebehandling

mobilisering

ernæring

nedsat komplikationsrisiko og rekonvalescens

Kehlet H.Accelererede operationsforløb – en faglig og administrativ udfordring. Ugeskr Læger 2001;163:420-425.

slide8

EPS

 • Postoperativ information / dialog
 • Rehabilitering af kræftpatienter
 • Somatiske niveau
 • Psykiske niveau
 • Sociale niveau
 • Erhvervsmæssige
 • Indgår i kræftplan 1.
 • Lund K, Therkildsen. Hvordan oplever patienter, der får foretaget laparoscopisk nefrektomi forløbet og den rehabiliterende indsats? Rapport Syddansk Universitet, 2007.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide9

EPS

 • Patientens ønsker e. interview og OBS:
 • Hvor lang tid sygemelding
 • Smerter og smertestillende medicin
 • Forholdsregler ved løft
 • Fysiske / psykiske tilstand, humør
 • Træthed og energi – hvil
 • Henvendelse ved tvivl
 • Forholdsregler om livet og mad, drikke og motion

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide10

EPS

Smerteoplevelse og behandling

Metode:

Teoretisk konstrueret paradimecase. Patienten i den valgte situation repræsenterer de problemstillinger – vi ønsker fokus på.

Holmberg M, Poulsen NSM. For(t)rykte plejeplaner – er de gode nok? Klinisk sygepleje 2007,21 årgang, nr. 4,73-82.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide11

EPS

Patient – særligt indtryk:

” Det første, jeg oplevede efter operationen, var en voldsom smerte. Jeg manglede, at sygeplejersken spurgte til mine smerter om aftenen, da jeg var bekymret for, om det var normalt at have så mange smerter”

Holmberg M, Poulsen NSM. For(t)rykte plejeplaner – er de gode nok? Klinisk sygepleje 2007,21 årgang, nr. 4,73-82.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide12

EPS

 • Problemstillinger:
 • Patientens forventninger til smerter postopr.
 • Sygeplejerskens opfølgning / lytte
 • Den smertestillende behandling
 • Sygeplejersken afhjælper smerterne
 • Opfølgning og dokumentation

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide13

EPS

 • Ernæring – aortaaneurisme
 • Konventionel pleje
 • Intet standardprogram, sonde pn
 • Accelereret operation / klinisk vejledning
 • Normal kost fra operationsdøgnet
 • 2 proteindrikke POD 0
 • 4 proteindrikke POD 1-5
 • Jakobsen DH, Smidt L. Bedre patientforløb efter operation for aortaaneurisme.Sygeplejersken, 2007;9:64-69.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide14

EPS

 • Ernæring – aortaaneurisme
 • Resultater
 • Før intervention Efter intervention
 • Jakobsen DH, Smidt L. Bedre patientforløb efter operation for aortaaneurisme.Sygeplejersken, 2007;9:64-69.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide15

EPS

Mobilisering

Hvad er fordelene ved tidlig mobilisering i det postoperative forløb og hvordan kan det implementeres i opvågningen?

Christensen C, Nielsen MBF, Madsen M, Jensen EW. Mobilisering i opvågningen. Specialerettet efteruddannelse for opvågningssygeplejersker i Østdanmark 2009.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide16

EPS

 • Mobilisering
 • Implementering af nye procedure
 • Bevidsthed om målene – betydning af handling
 • Vaner / barrierer
 • Kliniske vejledninger
 • Undervisning
 • Opfølgning ved audit
 • Tid : Udarbejdelse af kliniske vejledninger vs. implementering
 • Christensen C, Nielsen MBF, Madsen M, Jensen EW. Mobilisering i opvågningen. Specialerettet efteruddannelse for opvågningssygeplejersker i Østdanmark 2009.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide17

EPS

Omsorg

”Hvad kræves der af sygeplejersken i interaktionen med patienten i det accelererede operationsforløb for at imødekomme patientens individuelle behov for at kunne mestre de udfordringer, der påvirker evnen til at yde egenomsorg?”

Andersen BH, Rasmussen MS.Accelereret operationsforløb. Bachelorprojekt 2007. Sygeplejerskeuddannelsen CVSU Lillebælt.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide18

EPS

Krav til sygeplejersken

”At kræve, at patienten yder egenomsorg, betinger, at sygeplejersken udviser omsorg i interaktionen med patienten. En omsorg af såvel fysisk, psykisk som social karakter.”

Andersen BH, Rasmussen MS.Accelereret operationsforløb. Bachelorprojekt 2007. Sygeplejerskeuddannelsen CVSU Lillebælt.

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide19

EPS

Udfordringen i dag bliver

Fokus på:

Samspillet mellem forskning, teori og patientens oplevelser

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009

slide20

EVIDENS

PATIENT

SYGEPLEJERSKE

GRUNDKOMPONENTERNE I EVIDENSBASERET PRAKSIS, SACKETT 1996

Grafik: Marie Rud Bjørndal

slide21

VIDEN

FORSKNING

EVIDENS

PATIENT

SYGEPLEJERSKE

KOMPETENCER

ERFARING

GRUPPE/INDIVID

slide22

HVORDAN

VALG AF TEORI

Kari Martinsen

(Omsorg og Relationer)

Joyce Travelbee (Menneske – menneske)

Solveig Fagermoen (Pædagogik)

Kati Erikson(lidelse)

Dorthea Orem (Egenomsorg)

Merry Schell (Interaktion)

VIDEN

FORSKNING

EVIDENS

PT. ØNSKER/BEHOV

AKTIVITET

ERNÆRING

KOMMUNIKATION

PSYKOSOCIALE

OPLEVELSER

HVAD

HUD/VÆV

RESPIRATION/CIR.

KLINISKE VEJLEDNINGER

OPLEVELSE

TILFREDSHED

SEKSUALITET

SMERTE

SØVN/HVILE

VIDEN/UDVIKLING

UDSKILLELSE

OBSERVATION

PATIENT

SYGEPLEJERSKE

KOMPETENCER

ERFARING

GRUPPE/INDIVID

RUD2009

slide23

Kirsten Rud

Projektleder

www.periopsygepleje.dk

EPS

Enhed for Perioperativ Sygepleje

2009