Download
sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih dru tava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednihdruštava

  2. Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava • Novina i upotpunjavanje pravnog okvira: Novi Zakon predstavlja značajnu novinu u srpskom ekonomskom i pravnom sistemu i predstavlja prirodnu dopunu nedostatku instituta prinudnog poravnanja, koji više ne figurira u pravnoj regulativi • Alternativa radikalnijim rešenjima:Pokušava da ponudi korisnicima alternativni izlaz iz ekonomskih problema u praksi naročito karakterističnim za vreme ekonomske krize • Upitna afirmacija i uspeh:Ostaje da se vidi da li će cilj i namere zakonodavca biti ostvarene Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednihdruštava

  3. Sporazumno finansijsko restrukturiranje • Sporazumno finansijsko restrukturiranje je uređeno zakonom i bazira se na ugovoru o finansijskom restrukturiranju i ugovoru o mirovanju duga • Za uspešno sprovođenje sporazumnog finansijskog restrukturiranja neophodno je međusobno poverenje između dužnika i poverilaca koji učestvuju u postupku • Finansijsko restrukturiranje može se sprovoditi ako u njemu učestvuju najmanje dve domaće ili strane banke u svojstvu poverilaca Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednihdruštava

  4. Ko može biti dužnik čiji se obaveze restrukturiraju? Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednihdruštava

  5. Pravila i načela postupka • Finansijsko restrukturiranje jeste ponovno uređivanje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim teškoćama, kao dužnika, i poverilaca • Finansijske teškoće jesu nesposobnost plaćanja (nelikvidnost), preteća nesposobnost plaćanja (preteća nelikvidnost) ili prezaduženost • Mirovanje dugova jeste privremena obustava ispunjenja obaveza i zabrana pokretanja izvršenja, odnosno odlaganje izvršenja prema privrednom društvu, u pogledu poverilaca koji učestvuju u finansijskom restrukturiranju Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednihdruštava

  6. Mere u postupku • Posredovanje u pregovorima između dužnika i poverilaca • Institucionalno posredovanje: Privredna komora Srbija (na zahtev dužnika ili poverilaca) • Ugovorno posredovanje: Stručni savetnik (uz obavezno učešće institucionalnog posrednika) Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednihdruštava

  7. Poređenje sporazumnog finansijskog restrukturiranja i stečajne reorganizacije Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

  8. Naše usluge i kontakt Društvo za finansijsko savetovanje WM Equity Partners d.o.o. Beograd specijalizovano je za pružanje usluga klijentima u postupcima izvansudskog (sporazumnog) restrukturiranja i stečajne reorganizacije. Kontakt informacije: WM Equity Partners d.o.o. Beograd Bulevar Mihajla Pupina 10A, II st, Novi Beograd Vladimir Pavlović, MSc, CFA, Direktor Tel: +381 11 3343 317 Fax: +381 11 3343 987 vladimir.pavlovic@wmep.rs Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja. Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednihdruštava