1 / 14

Diakóniánk Helyzete Budapesten

Diakóniánk Helyzete Budapesten. Bp-Észak Bp-Dél 30 anyegyházközség 27 anyaegyházközség 1 missziói egyházközség 2 missziói egyházközség Népszámlálás 2011 81.3634 református 66.019 református Nyilvántartott egyháztagok 2012 23.321 fő 29.000 fő. Bp-Észak Bp-Dél

Download Presentation

Diakóniánk Helyzete Budapesten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Diakóniánk Helyzete Budapesten

 2. Bp-Észak Bp-Dél 30 anyegyházközség 27 anyaegyházközség 1 missziói egyházközség 2 missziói egyházközség Népszámlálás 2011 81.3634 református 66.019 református Nyilvántartott egyháztagok 2012 23.321 fő 29.000 fő

 3. Bp-Észak Bp-Dél Gyülekezetek száma: 31 29 Hányan töltötték ki a kérdőívet: 19 16 Diakóniai tevékenységek gyakorlása: lelkigondozás 19 15 látogatás 19 16

 4. Továbbá: • Szakértői tanácsadás • Anyagi támogatás • Cipősdoboz akció • Karbantartó munkák • Komatál • Korrepetálás

 5. Különböző csoportok : É D - idősek 18 14 • Betegek 16 15 • Egyedül élők 12 12 • Szoc. hátrányos helyz. élők 12 13 • Kismamák 10 9 • Fogyatékkal élők 7 8 • Fiatalok 4 8 • Hajléktalanok 5 7 • Szenvedélybetegek 4 5

 6. Idősek gyülekezeten belül: gyülekezeten kívül: • látogatás - látogatás • takarítás - karácsony szolg. • ügyintézés - fizikai munka • autósszolgálat - evangelizáció • nagy ünnepekkor alkalmak - kórus szolgálat • Bibliaóra - istentisztelet • -ajándékcsomag - ajándékcsomag

 7. Betegek Gyülekezeten kívüli: • Látogatás • Beszélgetés kezdeményezés a betegekkel • Istentisztelet • Ajándékcsomag karácsonykor • Éneklés, imádkozás

 8. Fogyatékkal élők Gyülekezeten belül: • nem nagyon jelennek meg a gyülekezetekben • Tihanyi Kör • Kapernaum Alapítvány • Látássérültek templomba eljutásának segítése Gyülekezeten kívül: • Természetbeni adomány Szeretetotthonokba • Látogatás • Hittanóra • Gyülekezetben való részvétel egy évben egyszer

 9. Kismamák • Komatálazás • Baba-mama (papa) kör • Ruhacsere • Gyermekvigyázás • Korrepetálás • Családi napközi • Szoptatási tanácsadás • Kreatív nap • Közös alkalom más gyülekezeti csoporttal

 10. Szociálisan hátrányos helyzetben élők • Anyagi támogatás: rendszeresen/alkalmilag • Diakóniai persely Észak: 7 Dél: 4 • Természetbeni: nagy ünnepen, évkezdéskor , rendszeresen • Diakóniai alap • Élelmiszer bank • Jótékonysági vásár / börze • Ruhaakció • Karbantartó munkák • Ingyen orvosi/ jogi tanácsadás • Szeretetbank: ingyenes szellemi, fizikai segítség • Gyermekek táborozásának támogatása

 11. Hajléktalanok • Szükségcsomag • Meleg ruha télen • Leginkább a lelkész törődik velük • Tea járatok télen • Ételosztás • Hajléktalan szállókon Bibliaóra

 12. Önkéntesek szervezése, képzése Észak Dél • Főállású diakónus: 4 3 • részmunkaidőben: 1 1 • önkéntesként: 2 2 • gyülekezeti tagok • ifisek • presbiterek • szociális munkás • egészségügyi szakember

 13. Észak Dél • Diakóniai bizottság 15 10 • Diakóniai képzés 1 6 • Diakóniai admin.: 7 7 • látogatási napló • diakóniai Bibliaóra • képzés

 14. Kérdések

More Related