zestawienie wynik w nauczania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zestawienie wyników nauczania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zestawienie wyników nauczania

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Zestawienie wyników nauczania - PowerPoint PPT Presentation

talor
169 Views
Download Presentation

Zestawienie wyników nauczania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zestawienie wyników nauczania Rok szkolny 2011/2012 Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 2. Zestawienie wyników nauczania • Stan na początku roku 913 • Przybyło 53 • Ubyło 43 • Klasyfikowanych 890 Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 3. Uczniowie klasyfikowani Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 4. Uczniowie bez ocen ndst szkołami Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 5. Zestawienie wyników nauczania • Uczniowie z 1 oceną ndst 46 (30)* • Z dwiema ocenami ndst 15 (4)* • Z trzema i więcej 42 (31)* *rok ubiegły Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 6. Frekwencja szkoły Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 7. Uczniowie bez ocen ndst w liceum Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 8. Uczniowie bez ocen ndst w LO rok bieżący rok ubiegły Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 9. Średnia klas w liceum ogólnokształcącym rok bieżący rok ubiegły Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 10. Frekwencja w liceum Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 11. Frekwencja w klasach LO Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 12. Uczniowie bez ocen ndst w technikum Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 13. Uczniowie bez ocen ndst w technikum Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 14. Średnia klas w technikum Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 15. Frekwencja w technikum Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 16. Frekwencja w klasach technikum Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 17. Uczniowie bez ocen ndst w zsz Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 18. Uczniowie bez ocen ndst w zsz Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 19. Średnia klas w zsz Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 20. Frekwencja w zsz Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 21. Frekwencja w klasach zsz Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 22. Oceny z zachowania Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 23. Oceny z zachowania Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 24. Oceny z zachowania Dubiecko, 3 lipca 2012r.

 25. Oceny z zachowania Dubiecko, 3 lipca 2012r.